PARALELE Memoranduma SANU-a i Strategija Vlade Srbije: Princip je isti, sve su ostalo nijanse

ImageOsim što je 25 godina starija i modernije upakovana, Strategija nosi prizvuk Memoranduma SANU-a. Integritet srpskog naroda i njegove kulture u čitavoj
Jugoslaviji postavlja se kao sudbinsko pitanje njegovog opstanka i
razvoja zlokobna je poruka Memoranduma Srpske akademije nauka i
umetnosti (SANU) iz jeseni 1986. godine. 

Otac nacije

Njega su 24. i 25. septembra 1986. godine kao svoje mišljenje o
stanju u tadašnjoj Jugoslaviji u beogradskim „Večernjim novostima“
iznijeli članovi SANU-a Pavle Ivić, Antonije Isaković, Dušan Kanazir,
Mihajlo Marković, Miloš Macura, Dejan Medaković, Miroslav Pantić, Nikola
Pantić, Ljubiša Rakić, Radovan Samardžić, Miomir Vukobratović, Vasilije
Krestić, Ivan Maksimović, Kosta Mihajlović, Stojan Čelić, čiji je
mentor bio ideolog i otac nacije Dobrica Æosić, koji je, znakovito, samo
godinu prije Memoranduma „suosjećajno portretirao četničkog ideologa
Dragišu Vasića“.

Upravo će ta težnja za „cjelovitošću“ začeta u glavi čovjeka čiji duh
još lebdi Srbijom, a kako je primijetio ugledni britanski historičar
Noel Malkolm (Malcolm), odvesti Jugoslaviju u propast i dati podlogu za
agresiju Srbije na BiH i Hrvatsku, genocid u našoj zemlji, užasne
zločine na Kosovu…

Memorandum je tada provodio kasapin Slobodan Milošević, dok
Memorandum 2 svojom „dvostrukom igrom“ danas ima zadatak provesti
srbijanski predsjednik Boris Tadić.

Predsjednik Srbije Boris Tadić

Upravo taj zlokobni pojam „integriteta“ provlači se i kroz Strategiju
očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i
Srba u regionu koju je 21. marta ove godine usvojila Vlada Srbije, a
nedavno je, uz odreðene izmjene, objavljena i u „Službenom glasniku
Republike Srbije“ broj 4/2011 i 14/2011.

Osim što je 25 godina starija i modernije upakovana, Strategija nosi
prizvuk Memoranduma SANU-a, ali i Načertanija Ilije Garašanina i Velike
Srbije Stevana Moljevića.

Ne bez razloga, mnogi Strategiju smatraju Memorandumom 2 i nastavkom
Æosićevog dokumenta koji je raspirio mržnju u bivšoj Jugoslaviji i
doprinio širenju nasilja i užasnim ratovima. Uostalom, Strategija Vlade
Srbije (Memorandum 2) je i došla na valu pitanja brojnih akademika
SANUa: „Kuda to ide Srbija“?
Nema sumnje da je Strategija kreirana
na idejama akademika SANU-a i da je prije jednoglasnog usvajanja na
Vladi Srbije temeljito iščitana u beogradskoj Knez Mihailovoj 35. Za
razliku od država regiona, gdje je ona temeljito iščitana i protumačena
miješanjem u unutrašnje odnose, iz vrha države BiH, jasno, niko nije
reagirao. Strategija je tako, kao i mnogo šta drugo, prošla gotovo
neopaženo!

– Aktivnom nacionalnom politikom prema srpskom narodu u regionu,
danas, Republika Srbija želi da očuva njegovu kulturnu raznolikost i
identitet, da podstakne njegovu regionalnu različitost priznajući i
potvrðujući time ranije priznate političke granice – navodi se u
Strategiji u dijelu „Projekcije očuvanja i jačanja matične države i Srba
u regionu“.

U tom dokumentu, koji u sjećanje vraća najcrnje slike genocida,
agresije i ratnih stradanja, insistira se na tezi da je „Srbiji potrebna
strategija u domenu očuvanja odnosa matične države i dijaspore, kao
matične države Srba u regionu“ i da se Strategijom želi „odreðivati
pravac očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i
matične države i Srba u regionu“.

Uz „buðenje nacionalne svijesti“, insistira se na „želji da se
objedine sve snage jednog naroda“! Kao i u Memorandumu SANU-a, korijeni
ovakvih zahtjeva se traže u činjenici da oko četiri miliona Srba (od
toga dva miliona u našem regionu), odnosno „gotovo trećina našeg
stanovništva živi izvan granice Republike Srbije“. Analizira se šta je
dovelo do toga da se „Srbi naðu izvan granica svoje matične države“, te
se pomoć dijaspore ima „iskoristiti i za potrebe unutrašnje i spoljne
politike Srbije“.

Nadalje, pojašnjava se da je srpski narod stoljećima živio na
prostorima Balkana i srednje Evrope, te da je „srpski narod 1992. godine
izgubio državu u kojoj je tokom većeg dijela 20. vijeka živio, makar
formalno, politički, ekonomski i kulturno ujedinjen“.

– Republika Srbija je mala država i njeni su interesi prije svega
vezani za region Balkana. Logično je da bi osnova njene spoljne politike
trebao da bude upravo njen narod koji je sticajem istorijskih okolnosti
ostao izvan zajedničke države… U tu svrhu, neophodno je da se Srbima u
regionu omogući ostvarenje punih ljudskih, kolektivnih političkih,
ekonomskih, socijalnih i vjerskih prava – precizira se u Strategiji i
neskriveno iskazuje spremnost na miješanje u unutrašnje odnose.

Kao „mjera za ostvarenje cilja“ Strategije naglašava se
„pozicioniranje Srbije kao matične države svih njenih državljana koji
žive u inostranstvu, Srba u regionu, kao i pripadnika srpskog naroda,
iseljenika sa teritorije Srbije iz regiona i njihovih potomaka“.

Takoðer, Strategija se poziva na Ustav Srbije i čitav niz zakona,
deklaracija i strategija Vlade Srbije. Meðu njima je i Deklaracija o
proglašenju odnosa izmeðu otadžbine i rasejanja odnosom najvećeg
državnog i nacionalnog interesa“ (Službeni glasnik Republike Srbije broj
86/06) iz 2006. godine koju je potpisao tadašnji premijer Srbije
Vojislav Koštunica!

To samo dokazuje da predsjednik Tadić, inače sin akademika SANU-a
Ljubomira Tadića, (prijatelja Dobrice Æosića) i aktuelna Vlada Srbije
samo nastavljaju velikodržavni projekt davno definiran, uz ostalo, i
Memorandumom SANU-a. Kao i u Memorandumu SANU-a, u Strategiji se dotiče i
pitanje obrazovanja pa se zadužuju Ministarstvo za dijasporu,
Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Ministarstvo vjera da
„moraju posebnu pažnju obratiti na unapreðenje rada obrazovnih programa u
dijaspori proširenjem kapaciteta i unapreðenjem nastavnih sadržaja i
iznaći modele za stipendiranje darovitih i talentiranih učenika i
studenata“.

Na sličan način, 25 godina ranije, interes Srbije vidio je i Memorandum SANU-a:

– No, srpski narod u Hrvatskoj nije samo kulturno odsječen od matice,
već matica nema mogućnosti da se o njegovoj sudbini, o ekonomskom i
kulturnom položaju obavijesti ni približno onoliko koliko neke nacije u
Jugoslaviji imaju veze sa svojim sunarodnicima u drugim zemljama.
…Integritet srpskog naroda i njegove kulture u čitavoj Jugoslaviji
(danas regionu, op. a.) postavlja se kao sudbinsko pitanje njegovog
opstanka i razvoja – pisali su akademici.
Danas Vlada Srbije, opet,
ponavlja da „politika Republike Srbije prema srpskom narodu u regionu
mora biti jedan od osnovnih stubova naše spoljne i značajan segment
prosvjetne i kulturne politike“.

Matična država

– Strategija državne politike prema srpskom narodu u regionu trebalo
bi da bude sprovoðena u kontinuitetu, sredstvima koja odgovaraju
mogućnostima države i saobražena praksi razvijenih država i susjeda. Pod
terminom „region“ podrazumijeva se oblast jugoistočne Evrope u kojoj
srpski narod živi kao autohtono stanovništvo od vremena doseljavanja i
stupanja na istorijsku pozornicu. Riječ je o stanovništvu koje živi
izvan teritorija današnje Republike Srbije u granicama BiH (Republike
Srpske i Federacije BiH), Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike
Makedonije, Republike Slovenije, Republike Maðarske, Republike Albanije i
Rumunije – ističe se u dokumentu.

Dobrica Æosić

Korijen problema koji se ogleda u činjenici da Srbi žive izvan
granica matične države takoðer su prije četvrt stoljeća prepoznali
zlokobni akademici.

– Bitnu težinu pitanja položaja srpskog naroda daje okolnost da izvan
Srbije, a pogotovu izvan Uže Srbije, živi veoma veliki broj Srba, veći
od ukupnog broja pripadnika pojedinih drugih naroda. Prema popisu iz
1981. godine van teritorije SR Srbije živi 24 posto, odnosno 1.958.000
Srba, što je znatno više nego što je u Jugoslaviji Slovenaca, Albanaca,
Makedonaca, uzetih pojedinačno, a skoro isto koliko i Muslimana. Van
užeg područja Srbije živi 3.285.000 Srba ili 40,3 posto ukupnog njihovog
broja. U opštem dezintegracionom procesu koji je zahvatio Jugoslaviju,
najtežom dezintegracijom pogoðeni su Srbi. Sadašnji tok kojim se kreće
naše društvo u Jugoslaviji potpuno je obrnut od onog kojim se ono
decenijima i vijekovima kretalo dok nije stvorilo zajedničku domovinu.
Taj proces usmjeren je ka potpunom razbijanju nacionalnog jedinstva
srpskog naroda – pisala je tada srpska inteligencija.

U tom smislu konstatirali su da „nijednom drugom jugoslovenskom
narodu nije tako grubo osporen kulturni i duhovni integritet kao srpskom
narodu“. To je teza koja se provlači i kroz najnoviju strategiju.

– Dok se slovenačka, hrvatska, makedonska i crnogorska kultura i
književnost danas integrišu, srpska je jedina sistematski dezintegriše.
Uspostavljanje punog nacionalnog i kulturnog integriteta srpskog naroda,
neovisno od toga u kojoj se republici ili pokrajini nalazio, njegovo je
istorijsko i demokratsko pravo. …No, najveću nevolju čini to što
srpski narod nema državu kao što je imaju svi ostali narodi – smatrali
su, takoðer, autori Memoranduma.
Uz ovakve činjenice, nije ni čudo
što je Republika Srpska, kao jedini uspjeh srpske politike na kraju 20.
stoljeća, kako ju je definirao ideolog Æosić, po Strategiji „predstavlja
najvažniju oblast interesa i jedan od državnih i nacionalnih
spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije“.

– Više od polovine srpskog stanovništva u regionu (izvan granica
Republike Srbije) živi u Republici Srpskoj, a graðani Republike Srbije
porijeklom iz Republike Srpske broje stotine hiljada. Uz zalaganje za
dosljedno provoðenje Dejtonskog sporazuma, neophodno je pomoći i
podstaći napredak Republike Srpske i njenih institucija. Ministarstvo
spoljnih poslova Srbije trebalo bi da na svaki način diplomatski podrži
napore za opstanak Republike Srpske i u zaštitu uzme njena prava pred
EU, SAD, SE, OEBS i UN – stav je Vlade Srbije uobličen u Strategiji.

Da Srbija dugoročno računa na 49 posto naše teritorije, potvrðuju i
navodi da je „neophodno da nadležna ministarstva omoguće da svi graðani
Republike Srpske koji to žele dobiju i srpsko državljanstvo“. Nadalje,
zaduženo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja da podstiče
ulaganja u oblastima Republike Srpske, a posebno u zonama s malim
priraštajem u Hercegovini, Podrinju i Manjači, kao i zonama od „velikog
strateškog značaja“, to jest u Brčkom, Posavini i dolini Une.

– Ministarstvo prosvjete trebalo bi da nastavi s procesom
objedinjavanja dvaju prosvjetnih sistema. Ministarstvo kulture treba da
posveti dužnu pažnju unapreðenju kulture srpskog naroda u Republici
Srpskoj i njenom povezivanju sa matičnom državom. Ministarstvo vjera
trebalo bi da nastavi finansiranje i brigu o sveštenstvu i monaštvu radi
njihove duhovne misije u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta,
pružanje pomoći vjerskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, izdavačkim
projektima, radio i TV stanicama i obnovi i sanaciji sakralnih objekata
(obnova sakralnog naslijeða srpskog naroda) konstatira se u dijelu
spornog dokumenta o RS. Kada je u pitanju Federacija BiH, ni tu Srbija
ništa ne prepušta slučaju, te se zahtijeva pomoć organa „matične države“
da bi se „pripadnici srpskog naroda obučili kako i na koji način mogu
ostvariti svoja prava“.

U „Željenim ciljevima“, navodi se u Strategiji, „Srbiji je u interesu
da srpski narod u BiH očuva svoj entitet“. – Puna nacionalna,
prosvjetna, ekonomska i kulturna prava u ostalim državama biće ostvarena
ne samo zahvaljujući činjenici da su njihove vlade prihvatile ove
standarde, već i zahvaljujući spremnosti Republike Srbije da nastupi kao
partner i sufinansijer zajedničkih projekata ističe se.

Isto tako, sasvim neskriveno Strategija nastoji Srbiju nametnuti kao
ključnu državu regiona s obzirom na broj njenih „iseljenika“ u regionu,
koji se našao „izvan granica matične države“. Tako se na mala vrata od
Srbije želi stvoriti „balkanskog policajca“ koji će kroz težnju za
„objedinjavanjem naroda“ kreirati politička kretanja u cijelom regionu.

Pripajanje Bosne

Memorandum SANU-a je upozoravao na „težnje da se srpski narod drži
pod stalnom kontrolom“, a, prema njima, ideja vodilja je bila: „slaba
Srbija, jaka Jugoslavija“. To je valjda tada akademicima dalo pravo da
se bave i odnosima u Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, ali i Bošnjacima.

– Nacija koja je poslije duge i krvave borbe ponovo došla do svoje
države, koja se sama izborila i za graðansku demokratiju, i koja je u
posljednja dva rata izgubila 2,5 miliona sunarodnika doživjela je da joj
jedna aparatski sastavljena partijska komisija utvrdi da poslije četiri
decenije u novoj Jugoslaviji jedino ona nema svoju državu. Gori
istorijski poraz u miru ne da se zamisliti – pisali su akademici SANU-a u
jesen 1986. godine, najavljujući praktično da se ta nepravda mora
oružjem ispravljati.

Za ostvarivanje prava srpskog naroda u regionu Srbija namjerava
uložiti značajna diplomatska i finansijska sredstva. Prema programu
Strategije, Srbija treba da, radi očuvanja stanovništva i održanja
stabilnosti unutar svojih granica i jedinstva u regionu, ulaže sredstva u
političke, ekonomske i prosvjetnokulturne programe posvećene Srbima u
regionu.

Kratkoročni cilj „Srbije je da ostvari stalnu, održivu i djelotvornu
politiku prema Srbima u regionu, zaustaviti opadanje broja srpskog
naroda u regionu, kao i spriječi dalje ugrožavanje sadašnjeg statusa
koji srpski narod uživa u matičnim državama“. Srednjoročni cilj je
pozicioniranje Srbije u regionu i maksimalni „stepen zaštite prava
pripadnika srpskog naroda“!

Dugoročnog cilja u Strategiji nema. Da ima, sigurno bi on bio
pripajanje gotovo polovice BiH Srbiji ili, u najmanju ruku, nastojanje
da taj teritorij bude nova srbijanska pokrajina, što, nažalost, već sada
u mnogim pitanjima i jeste. Na sramotu svih onih koji su proteklih
godina nosili „zastupanja“ bošnjačkih interesa!

Drašković: Strategija je na tragu Miloševićeve politike

Čak je lider Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Drašković izjavio da je
Strategija Vlade Srbije o odnosu prema srpskoj dijaspori u regionu
protivan programu SPO, tako da je ministar za dijasporu i potpredsednik
SPO Srðan Srećković nije smio predložiti Vladi. Drašković je agenciji
Beta nedavno rekao da je to dokument koji je „na tragu Miloševićevske
politike“.

SPC kao ključni aparat provoðenja Strategije

Srpska pravoslavna crkva (SPC) u Strategiji je prepoznata kao ključni aparat za provoðenje državnih interesa, posebno u regionu.

– Od kako su Srbi počeli da se raseljavaju širom svijeta, pa do danas
SPC je okupljala naše ljude. SPC ima svoje parohije u svim većim
sredinama gdje Srbi žive širom svijeta. Naš nacionalni identitet meðu
ljudima u dijaspori sve do novijeg vremena pretežno je oblikovala SPC.
Tokom 20. vijeka ona je bila praktično jedina integrativna ustanova i
most izmeðu matične države i dijaspore. Crkva je čuvala, pored vjere,
nacionalnu kulturu i jezik Republike Srbije – potcrtava Strategija.
Neophodno je, dodaje se, izgraditi održivu i funkcionalnu mrežu svih
organizacija u dijaspori.

– Strukturu ove mreže treba pažljivo planirati, a njena glavna
„čvorišta“ mogu za početak predstavljati parohije SPC koje su stožer
okupljanja dijaspore u svijetu. Republika Srbija (diplomatskokonzularna
predstavništva Republike Srbije i Ministarstvo za dijasporu) i SPC
moraju zajedno da rade na jačanju svijesti pripadnika dijaspore o
potrebi jedinstvenog nastupa i dobroj integrisanosti – zaključuje se.

Imamović: Vratiti istom mjerom

Ugledni historičar s Filozofskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Enver
Imamović ističe da Srbija i kroz novu strategiju nastavlja staru
srbijansku politiku. – Srpsko rukovodstvo šalje destruktivnu poruku
prema BiH i regionu. Ta zemlja nastoji da Kosovo kompenzira Republikom
Srpskom. Sva ta nastojanja vide se kroz istupe Milorada Dodika, pa i
njegove posljednje poruke da je RS, praktično, već samostalna država,
kao i namjere da se katastar RS poveže sa srbijanskim. Krajnje je
vrijeme da naše državno rukovodstvo istupi i odgovori na ove neodgovorne
poteze. Možemo i mi potegnuti pitanje Sandžaka te se založiti za veću
autonomiju Vojvodine. Problem se, a pokazuje to i historija, može
riješiti jedino ako se vrati istom mjerom – rekao je Imamović za „Avaz“.

DnevniAvaz.ba