HADŽDŽ 2011/1432

ImageURED ZA HADŽDŽ I
UMRU Mešihata IZ-e u Srbiji i ove godine organizuje odlazak na HADŽDŽ.

Upis za HADŽDŽ traje
do 15. 09. 2011.

Prijave, uplate i
sve dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu za Hadždž i umru ili na
telefone: 020/329-313 ili na e-mail: uredzahadzdz@gmail.com

Preporučujemo Vam da pročitate: 

 

Dr. Jusuf Kardavi o Hadzu

Hadzdz kao svjetski islamski kongres, odgovori na
postavljena pitanja

 

Kratka uputa za obavljanje hadža

Onaj koji želi da izvrši peti islamski šart – Hadž, da
hodočasti Kabu, te da mu Hadž bude primljen kod Allaha dž. š. i boravak na
svetim mjestima bude prijatan i neometan bilo kakvim neprijatnostima, mora
pored ostalog voditi računa o sljedećem:

 

Značaj hadža

Hadždž u šerijatu
znači imati za cilj posjetu Ka'be radi obavljanja odreðenih obreda, ili posjeta
odreðenih mjesta (Ka'be, Arefata, i dr.) u odreðeno vrijeme (u mjesecima
hadždža: šewalu, zul ka'detu i zul hidžetu).

 

Univerzalna poruka hadža kroz prizmu žrtve kurbana

Ljudi svih rasa i boja su na mjestu gdje egoizam i
materijalni interesi nemaju uticaja, jedino čista savjest, čisto srce i moral
govore tu gdje muslimani iz svih krajeva iskreno u suzama stežu jedni drugima
ruke, iskreno, čisto, grle se čestitajući jedni drugima hadž. Ovakvo bratstvo i
ovakvu koncepciju bratstva može dati samo islam.

 

Odlaganje Hadždža

Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža onoj osobi koja
ispunjava sve potrebne uslove, pravdajući se time da joj je još rano ili da je
još mlada za to?

 

Razgovor sa hadžijama

Prilikom dolaska hadžija sa svetih mjesta, dok su još
putovali ka rodnim mjestima, naše novinarske ekipe su organizovale razgovor sa
hadžijama, gdje su hadžije iznijele svježe utiske sa hadždža.

 

Potpisan protokol o Hadždžu

Razgovor sa Bekir ef. Makićem, rukovodiocem Ureda za hadždž
Mešihata Islamske zajednice, a u povodu potpisivanja protokola o Hadždžu.

Izvor: Mesihat.org