Ponovni atak Ministra Suljagića na vjeronauku

ImageNakon dugog  očekivanja da se za
Vjeronauku uvede alternativni predmet, što je i omogućeno Zaključkom
Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18191-1/11. od 20. 05. 2011. godine,
čime je od školske 2011/2012. godine na području Kantona uveden
alternativni predmet u osnovne i srednje škole za učenike koji ne
pohaðaju nastavu Vjeronauke, sprovedeno je anketiranje u kome je
učenicima ostavljena mogućnost da biraju izmeðu Vjeronauke i
alternativnog predmeta „Društvo/Kultura/Religija" (za osnovne škole),
odnosno „Kulture religija" (za srednje škole).

 Prema preliminarnim
podacima došlo je do značajnog povećanja broja polaznika vjeronauke u
većini osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Podsjećanja radi,
iskustvo iz uvoðenja alternativnog predmeta u Hrvatskoj, te u Tuzlanskom
kantonu i Brčko Distriktu govori da se ista situacija desila i u tim
područjima, te da je u pitanju potpuno prirodan razvoj situacije. Bez
obzira na činjenicu da je alternativni predmet posebno afirmisan i
podstican od strane pojedinih direktora škola, roditelji i učenici u
Kantonu Sarajevo su, po ko zna koji put, rekli jasno i glasno da je
njihov izbor Vjeronauka.

Ovom prilikom Rijaset Islamske zajednice u BiH zahvaljuje svim roditeljima i učenicima na višegodišnjem ukazanom povjerenju.

Meðutim, kada je nadležno kantonalno
Ministarstvo vidjelo da se nakon uvoðenja alternativnog predmeta broj
polaznika Vjeronauke značajno povećava, te da je broj učenika
zainteresiranih za alternativni predmet minimalan, što nameće čitav niz
praktičnih problema oko realizacije nastave tog alternativnog predmeta,
Ministar nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo, po drugi put je
samovoljno donio odluku o otvaranju treće mogućnosti, tj. o nepohaðanju
ni jednog od predmeta. Iako u dopisu broj: 11-04-38-sl./11, od 16. 08.
2011. godine, na obrascu anketnog lista stoji navedeno: „u skladu sa
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, br. 02-05-18191-1/11., te na prijedlog stručne službe Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo,
Ministar obrazovanja i nauke Kanton Sarajevo je donio DOPUNU NASTAVNOG
PLANA I PROGRAMA ZA OSNOVNU ŠKOLU koja se odnosi na uvoðenje
izborno-obaveznog predmeta DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA, za učenike koji ne
pohaðaju nastavni predmet VJERONAUKA/VJERONAUK, sa po jednim časom
sedmično od I do IX razreda osnovne škole. U skladu sa navedenim
potrebno je da se roditelj/staratelj učenika izjasne o pohaðanju nastave jednog od navedena dva predmeta zaokruživanjem broja
ispred naziva predmeta i svojeručnim potpisom jednog ili oba
roditelja/staratelja.", Ministar samovoljno, zanemarujući mišljenje
stručne službe svog Ministarstva i Prosvjetno-pedagoškog zavoda,  u
dopisu broj 11-01-38/sl.11. otvara i treću mogućnost koja uopće nigdje nije predviðena niti je igdje spominjana i odlučuje o
sljedećem: „Kako bismo izbjegli eventualne nejasnoće, potrebno je da
roditelje učenika obavijestite da su učenicima date sljedeće mogućnosti:

  • 1. Pohaðanje nastavnog predmeta Vjeronauka
  • 2. Pohaðanje nastavnog predmeta Društvo/Kultura/Religija (osnovna škola), odnosno Kultura religija (srednja škola)

•3.       Nepohaðanje niti jednog od dva navedena nastavna predmeta."

Posebno je zanimljivo što na kraju novog spornog dopisa Ministar obavezuje: „Škola je dužna obezbijediti nadzor nastavnika i staviti na raspolaganje školske
resurse za one učenike koji izaberu da ne pohaðaju niti jedan od dva
izborno-obavezna predmeta". Napomenimo samo da resursi škole nisu nimalo
beznačajni, te da se učenici koji ne žele pohaðati niti jedan predmet
sada stavljaju u najpovoljniji  polažaj jer, prema najnovijem dopisu,
dobijaju sve „školske resurse" na raspolaganje, kao i „nadzor svojih
nastavnika".

Nakon proljetnog unošenja „pravne
nesigurnosti" od strane Ministra, što je presedan samo po sebi, da jedan
ministar dozvoli luksuz unošenja „pravne nesigurnosti" pokušavajući
donositi retroaktivne odluke, ovaj put Ministar nastupa prediktivno, te
škole obavezuje da postupe prema njegovom dopisu na osnovu autoriteta
svoga položaja i u novom dopisu naglašava da će to „u najskorije vrijeme biti ugraðeno i kao zakonska obaveza za osnovne i
srednje škole." Na taj način Ministar pokušava obavezati škole potpuno
novim detaljima pozivajući se na zakon, koga nema  i koji će tek biti
donesen! Tako su škole, roditelji i učenici ponovo dovedeni u situaciju u
kojoj Ministar nameće rješenja protiv kojih se energično borio u svom
proljetnom ataku na Vjeronauku prilikom čega je bespotrebno potrošeno
toliko energije, resursa i roditeljske i dječije brige i živaca. Ponovo
će neki učenici imati ocjenu manje, ali ovaj put na intervenciju
kantonalnog ministra nauke i obrazovanja i, čini se, očekivani blagoslov
Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo. Ovakva neozbiljnost i igranje sa
tako krucijalnim javnim interesom nameće pitanje da li su obrazovanje,
školski sistem, roditelji i djeca u Kantonu Sarajevo igračka u nečijim
rukama, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rijaset.ba