Mahmutović sada atakuje i na zgradu Internacionalnog univerziteta!

ImageGradski načelnik Odjeljenja za privredu Novog Pazara Ramiz Paljevac optužio je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru za dug od preko 23 miliona dinara zakupnine prostorija u kojima je smještena ta obrazovna institucija.

Paljevac je rekao da je krajnje neiskreno da se oni koji su
prisvojili značajan dio imovine Tekstilnog kombinata “Raška”, u čijem
vlasništvu su prostorije Univerziteta, bez adekvatne naknade sada
predstavljaju zaštitnicima njihovih prava.

Poznato je da se Internacionalni univerzitet, koji je u vlasništvu
Islamske zajednice u Srbiji, nalazi na vakufu Sultan Mehmed Fatiha.

Meðutim,
gradska vlast u Novom Pazaru na čelu sa Mehom Mahmutovićem, Islamskoj
zajednici u Srbiji ne priznaje pravo na povratak svojih vakufa, već
vakufe pripisuju svom ili državnom vlasništvu.

Neki od tih vakufa su vakuf Mearif na Hadžetu, vakuf Islamske
ustanove u centru grada, vakuf Hadži Hurem – Stara banja i drugi vakufi
koje gradska vlast uz pomoć srpske žandarmerije pokuašala da preuzme.

SandzakPRESS.net