BNV: Zlotvor Rosić na čelu projekta PU NP

Image

Odbor za
zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a najoštrije osuðuje neprimjereno,
uvredljivo i tendeciozno ponašanje Policijske uprave Novi Pazar, koja je za
rukovodioca projekta: Edukacija školske djece u vezi sa trgovinom ljudima,
postavila poznatog batinaša i zlotvora bošnjačkog naroda, inspektora Gorana
Rosića.

Goran Rosić,
Vlado Čorbić, Radoslav Stefanović, Milić Karlićić, Mile Nedić poznati su široj
sandžačkoj, a posebno bošnjačkoj javnosti kao sprovoditelji montiranog
političkog procesa protiv Bošnjaka Sandžaka, kada je u policijskim kazamatima u
Kraljevu, Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu prebijeno na hiljade ljudi bošnjačke
nacionalnosti, od kojih je nekolicina njih umrlo, dok mnogi do danas trpe
fizičke i psihičke posljedice torture.

Iako su
pokrenuti mnogi sudski procesi, zbog očigledne sprege izmeðu političkih
subjekata, sudskih organa, policije i tužilaštva, ali i pojedinih nevladinih
organizacija za zaštitu ljudskih prava, ovi batinaši u policijskim uniformama,
ne samo da nisu kažnjeni ili u najmanju ruku udaljeni sa posla, već su nagraðivani
od strane režima.

Pojedinci su
napredovali u službi, jedan od njih je otišao u prijevremenu penziju, bavi se
advokaturom u Novom Pazaru. U državi u kojoj je prosječna zarada jedva 30
hiljada dinara, isti prima penziju od 87 hiljada dinara. Vlado Čorbić se, ovih
dana u Hagu, pojavio u svojstvu svjedoka odbrane bivšeg šefa DB-a, Jovice
Stanišića, po čijem komandom je sprovoðena akcija u Sandžaku 1993-94. godine,
gdje je, izmedju ostalog, izjavio da „ova akcija još nije zvanično okončana“.

Goran Rosić,
koji se u izjavama pretučenih Bošnjaka, posebno onih sa Pešteri, spominje kao
jedan od najokrutnijih u postupanju prilikom isljeðivanja, nagraðuje se od
strane PU Novi Pazar da bude „uzor mladim naraštajima“.

Od
Policijske uprave smo očekivali da da odgovor na mnoga pitanja u vezi sa
stradanjem Bošnjaka u proteklom periodu, posebno na to, koje i da li je neko, zloupotrebio
policijske uniforme prilikom ubistva Huseina Derdemeza, iz Bara, opština
Sjenica kada je izvršeno etničko čišćenje Bošnjaka tog dijela Sandžaka;

umjesto toga
šalje se uvredljiva, ponižavajuća poruka, postavljanjem najzloglasnijeg
batinaša da on edukuje pretežno bošnjačku djecu prevenciji protiv organizovanog
kriminala.

Zahtijevamo
od PU Novi Pazar da hitno opozove ovu skandaloznu odluku kojom se na najgrublji
način vrijeðaju osjećanja Bošnjaka, posebno hiljade onih pretučenih koji ovo
doživljavaju kao nastavak torture.

Odbor za
zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a već duže vrijeme proučava sudski proces
koji se je vodio protiv batinaša Rosića i ostalih, i u saradnji sa ostalim
domaćim i meðunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda vrši
pripreme da pokrene ovaj slučaj pred Evropskim sudom za ljudska prava u
Strazburu, jer očigledno ovaj režim, kao prirodni nasljednik Miloševićevog
režima, nema moralnog kapaciteta da kazni zločince iz svojih redova, naprotiv
on ih nagraðuje!

Bošnjačko nacionalno vijeće
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Predsjednik prof. dr. Admir Muratović