Uskoro BKZ i na Kosovu

Image

Dana 3. 11. 2011. godine osnovan je
Inicijativni odbor za formiranje Bošnjačke kulturne zajednice na Kosovu. Odbor
broji petnaest članova iz svih dijelova Kosova u kojima žive Bošnjaci: Prizren,
Peć, Vitomirica, Priština, Kosovska Mitrovica, Dragaš, Župa, Podogorje i druga
mjesta.

Petnaestočlani Inicijativni odbor je izabrao
rukovodstvo koje ima zadatak da pripremi Osnivačku skupštinu Bošnjačke kulturne
zajednice Kosova i odradi sve neophodne pripreme za registraciju kod nadležnih
organa.

Rukovodstvo Inicijativnog odbora čine: prof.
dr. Mehmed Meta – predsjednik, Sahit Kandić – potpredsjednik, Adnan Redžeplar –
potpredsjednik, Edina Elezi – sekretar.

Rukovodstvo Inicijativnog odbora se obavezalo
da će intenzivno raditi na realizaciji zadataka i da će u najskorije moguće
vrijeme Bošnjačka kulturna zajednica na Kosovu zaživjeti punim kapacitetima i
tako se pridružiti već formiranim BKZ-ima u Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori i
Makedoniji i skupa sa njima raditi na opće nacionalnim projektima.

BKZ.rs