Hutba o osudi nasilja

Image

Na konsultacijama reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića sa saradnicima o nastavku
aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u borbi protiv nasilja,
održanim 31. 10. 2011. godine, zaključeno je da se svim imamima i hatibima u
domovini i djaspori uputi tematska hutba u kojoj će se osuditi nasilje i mržnja
u ime vjere.

Reisu-l-ulema potpisuje sadržaj hutbe koji će imami i hatibi
pročitati na minberama tokom džume namaza, 04. 11. 2011. godine i na taj način
još jednom upoznati muslimane i džematlije o stavovima naše uzvišene vjere o
nasilju i mržnji, te poziciji Islamske zajednice. Slijedi tekst hutbe:

 

Sarajevo,
04. novembar 2011. (MINA):

 

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
ومن سيّئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن
لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . صلى الله عليه
و على آله و أصحابه و أتباعه إلى يوم الدين, خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر و عمر
و عثمان و علي. رضوان الله تعالى عليهم و علينا أجمعين. أما بعد, فيا عباد الله
اتقوا الله و أطيعوه إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون. قال الله تعالي في
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من رب العالمين
:

 وَإذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ قَالُوآ
إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ
لاَ يَشْعُرُونَ .(البقرة, 11-12)

 و قال تعالى:

 (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من
يشاء فلا تذهب نفسك عَلَيْهِمْ حسرات إن الله عليم بما يصنعون… من كان يريد
العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وَالَّذِينَ يمكرون
السيئات لهم عذاب شديد ومكر أُولَئِكَ هو يبور) (فاطر, 8-10)

 

Hvala Allahu Uzvišenom na svim Njegovim nimetima i darovima, posebno na
  blagodati īmāna, islāma i džemāta

Samo od Allaha Uzvišenog tražimo uputu, pomoć, oprost i zaštitu od zla koje
je u nama samima i od zla koje je u drugim ljudima. Onaj kojeg Allah uputi na
pravi put, niko ga s tog puta ne može odvratiti, a onaj kojeg Allah ne naputi
na pravi put, niko drugi ga ne može naputiti. 

Mi svjedočimo da nema boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed,
a.s., posljednji Allahov poslanik. On je
naš uzor, naš miljenik, naš
učitelj i naš vodič. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega, njegovu časnu
porodicu i sve njegove ashabe, koji su ga slijedili i podržavali na putu istine
i pravde, i koji su se s njim borili za mir i sreću svakog čovjeka kao i na one
koji ga budu slijedili na tom putu do Sudnjega dana.

Cijenjeni džema'ate, braćo i sestre!

Na današnji dan, u najodabranijem danu u sedmici, u svetom mjesecu
zul-hidždžetu, u kojemu je posebno zabranjeno prolijevanje krvi, u prvom od
deset mubarek dana ovog odabranog mjeseca (kojima se Allah dž.š. zaklinje u
Kur'anu („Tako mi zore i deset noći!"), dok smo sa svojim mislima uz
hadžije na njihovom mubarek putovanju i dok s radošću i nestrpljenjem
iščekujemo dolazak Kurban-bajrama, sve nas je potresao i uznemirio gnusni i
podmukli teroristički čin napada na Ambasadu SAD-a u Sarajevu. Najoštrije
osuðujući ovaj sumanuti čin kao akt neprijateljstva ne samo prema licima i
objektima koji imaju zaštićeni status prema domaćim i meðunarodnim zakonima,
ali i prema odredbama šerijatskog prava, već i kao neprijateljski akt protiv
islama, muslimana, Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine, želimo još jednom
potcrtati i naglasiti da su sijanje terora, nasilje, širenje mržnje i
nepovjerenja meðu ljudima i narodima, bez obzira s kojim motivima, pobudama i
ciljevima bili učinjeni, globalna pojava i pošast, a ne karakteristika
 odreðene rase, nacije, države ili religijske skupine. Ono što nas posebno
zabrinjava i čini ozlojeðenim i ogorčenim jeste nasilje, teror i zločin koji se
čini u ime vjere, konkretno, u ovom i ranijim sličnim slučajevima, u ime islama
– vjere mira i milosti (selama i rahmeta). To što se teroristi i zločinci kriju
iza vjere i vjerskih parola njihov grijeh čini još težim i opasnijim, zato što
pokušavaju dati legitimaciju i opravdanje svojim bezumnim nedjelima, kao onaj
za koga se u Kur'anu kaže:

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

„…onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra
lijepim…" (Fatir,8). Jasno i nedvosmisleno naglašavamo da se u ovom i
sličnim slučajevima radi o najgrubljem vidu zloupotrebe islama, podvali i
obmani radi diskreditacije islama, muslimana, Bošnjaka i Države Bosne i
Hercegovine kao legla i izvora terorističke prijetnje na regionalnom i
globalnom nivou. Takoðer, posebno osuðujemo pokušaje nekih snaga da
instrumentaliziraju i iskoriste ova i slična zlodjela za ostvarenje nekih
političkih i drugih ciljeva. 

Ovo zlodjelo koje se zlonamjerno pokušava vezati za islam u očiglednoj je
suprotnosti s učenjem Kur'ana,  koji izričito naglašava u suri El-Maide,
32. ajet:

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا

„…ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji
nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se
nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao." 

Islamski učenjaci su saglasni da je osnovni cilj Šerijata dobrobit ljudskog
roda koja se ostvaruje zaštitom neophodnih vrijednosti: života, vjere, razuma,
slobode, časti, potomstva i imovine. U osnovi, sva ljudska bića su obuhvaćena
ovom zaštitom. Zlodjelo terorizma i nasilja ugrožava sve spomenute temeljne
vrijednosti  i zato je suprotno osnovnom cilju Šerijata. 

Svi relevantni savremeni islamski autoriteti i institucije najoštrije
osuðuje djela terorizma i nasilja kvalificirajući ih kao „širenje nereda na
zemlji" (fesad fil-erd) ili „rat protiv Allaha i Njegova Poslanika"
za šta je u islamu predviðena najstrožija kazna. Zato se takvim djelima, bez
obzira ko ih činio, ne bori za islam već protiv islama i njegovih principa i
vrijednosti

Znamo da meðu Bošnjacima u domovini i dijaspori ima nasilnih radikalnih i
ekstremnih pojedinaca i grupa, koje neki nazivaju ovim ili onim imenom, a koja
nećemo spominjati poštujući kur'anski imperativ: و لا تنابزوا بالألقاب
 „…i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima!" (El-Hudžurat,
11) 

Ovakvi pojedinci i grupe koji se deklariraju kao muslimani i često svojim
spoljnim izgledom i verbalnim iskazima nastoje napadno iskazati formalnu
pripadnost islamu i privrženost Poslaniku a.s., zagovaranjem nasilja, širenjem
mržnje i netrpeljivosti prema neistomišljenicima i ostalim svojim nedjelima
koje čine navodno u ime islama, diskreditiraju ovu časnu vjeru i njeno
učenje  u očima najvećeg broja ljudi – muslimana i nemuslimana. Posebno
sramote i izvrgavaju ruglu časni Sunnet Poslanika milosti na koji se tako
napadno pozivaju. Kao takvi, predstavljaju iskušenje, kako za muslimane tako i
za nemuslimane, u smislu izazivanja odbojnosti prema islamu, za što Kur'an
koristi termin „fitna".  Poslanik a.s. je ukorio čuvenog ashaba Muaza
b. Džebela riječima: „E fettanun ente, ja Mu'azu?! „Zar ćeš biti kušnja
(iskušavati vjerovanje kod ljudi), o Muazu?" samo zato što je kao imam
učeći sure El-Bekare, previše oduljio klanjanje namaza. Kakvo li tek iskušenje
za muslimane i njihovu vjeru, ali i za nemuslimane, predstavljaju zločinci i
nasilnici koji se kriju iza islama i koliku odgovornost preuzimaju na sebe? Ali
to očito ne uviðaju ili ne žele da vide. 

Pozivamo one koji koriste nasilje kao svoj put i program djelovanja kao i
njihove učitelje, inspiratore,  organizatore i pokrovitelje da se
osvijeste, dozovu pameti, pokaju, napuste stranputicu i vrate u okrilje džemata
i srednjeg puta islama koga promovira naša Islamska zajednica: وذكر فإن الذكرى تنفع
المؤمنين

„…i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti."
(Ez-Zarijat,55). U protivnom bojimo se da ne budu poput onih za koje se u
Kur'anu kaže:

وَإذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ قَالُوآ إِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ

„Kada im se kaže: "Ne remetite red na Zemlji!" – odgovaraju:
"Mi samo red uspostavljamo!"  Zar?! A, uistinu, oni nered siju,
ali ne opažaju." El-Bekare, 11-12)

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
الصالح يرفعه وَالَّذِينَ يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أُولَئِكَ هو يبور)
(فاطر, 8-10)

„Ako neko želi veličinu, kaže Uzvišeni Allah u Kur'anu, – pa – u Allaha je
sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima. A one koji
imaju hrðave namjere čeka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota
bezuspješna." (Fatir, 10)

 

Braćo i sestre,

Kriva, militantna tumačenja islama i nasilje u ime njega nisu samo moderna
pojava. Oni su se pojavili vrlo rano i od njihove ruke su stradali brojni
muslimani uključujući veliki broj asahaba i samoga četvrtog halifu, Aliju, r.a.
Ni on im nije bio dovoljno dobar musliman. Ali muslimanski ummet je u tim
teškim vremenima smogao snage da se okupi oko svojih legitimnih vjerskih i
političkih autoriteta i porazi sijače smutnje nakon čega im stoljećima nije
bilo traga. Vjerujemo da će tako biti i ovaj put; da će uvidjeti da je put
Zajednice jedini put vjere.

 

I na kraju ove hutbe, citirat ćemo poučan hadis koga su zabilježili imami
Ahmed, Buharija i Tirmizija, a u kome se navodi:

 „Primjer onoga koji poštuje Allahove zabrane i onoga koji prelazi
Allahove granice, sliči primjeru ljudi koji su se ukrcali na laðu. Neki su
dobili mjesto na palubi, a neki pod palubom. Oni koji su u unutrašnjosti laðe,
kada bi im zatrebalo vode, prolazili bi pored ovih koji su se nalazili na
palubi i na tom putu su od njih bili uznemiravani. Onda su počeli razmišljati
da u svom dijelu broda probuše rupu da izravno doðu do vode. Ako bi ih oni s
palube pustili da tako urade, kaže Poslanik a.s., svi bi bili potopljeni."
Nalazimo se, braćo i sestre, na istoj laði i moramo svi voditi računa o tome da
je nedogovorni pojedinci i grupe ne potope svojim postupcima, namjerno ili
nenamjerno.

 

Allahu Svemogući, osnaži nas u našoj namjeri da živimo i umremo kao
muslimani!

Allahu Sveznajući, pouči nas da živimo u miru i slozi sa našim komšijama!

Allahu Milostivi, nemoj nas kazniti za djela neodgovornih ljudi! Amin!