BNV formira akreditacionu komisiju

Image

Na redovnoj sjednici održanoj 17. 12. 2011.
godine, u Novom Pazaru, BNV usvojilo je ostavku dosadašnjeg predsjednika prof.
Dr Mevluda Dudića.

Svoju ostavku doktor Dudić obrazložio je
potrebom jačeg angažmana na Univerzitetu slijedom poslednjih nastrtaja na ovu
ustanovu od strane vlasti.

Na mjesto predsjednika BNV je izabran Samir
Tandir dosadašnji predsjednik Izvršnog odbora BNV a na mjesto predsjednika
Izvršnog odbora izabran je predsjednik BKZ Jahja Fehratović.

Članovi vijeća jednoglasno su usvojili odluku
o formiranju Komisije za akreditaciju obrazovnih i naučnih ustanova na svim
nivoima.

BNV je oštro osudilo negativnu odluku o
akreditaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru  Akreditacione komisije R Srbije,  uz ocjenu da je pozadina takve odluke tendenciozna
i politička.

Sample Image

Članovi vijeća izrazili su punu podršku
Internacionalnom  univerzitetu i donijeli
odluku da predsjedništvo vijeća upozna medjunarodne i domaće institucije o ovom
problemu i zatraži njihovu pomoć kako bi se prekinulo sa otvorenim kršenjem
prava studenata ovog univerziteta.

Na sjednici BNV donijeta je odluka o formiranju
Zavoda za zaštitu kulturne baštine Bošnjaka.

Sample Image

Na sjednici vijeća proučena je fatiha za dušu
Husejina ef. Rovčanina koji je na današnji dan 1944. ubijen.

Vijeće je donijelo odluku da se u  Komaranu okolica Brodareva podigne spomen
obilježje ovom sandžačkom junaku.

Izvor: BNV.rs