Vrijeme je da se kriminalci istjeraju iz političkog i javnog života Sandžaka

ImageJedan od načina da uništite jedan narod jeste
da ga obezglavite. Obezglavljivanje nacije je poput obezglavljivanja porodice.
Kada porodici ukinete domaćina, oca i autoriteta, ta porodica se raspada. Isto
je i sa nacijom. Mozak nacije je intelektualna elita. Kada eliminirate
najkvalitetnije, na vrh izlaze mediokriteti, prosječnjaci, nedorasli, koji
svojim ponašanjem i djelovanjem izvrću standarde uzoritosti i uglednosti. Sama
riječ „ugledan“ koristi se za te ljude, jer se na njih možete ugledati.


Fehratović: Proteklog vikenda u Sarajevu je
održana konstituirajuća sjednica Senata BANU. Donijeti su neki bitni zaključci
koji će dosta utjecati na dalji tok trasiranja nacionalnog puta Bošnjaka.

Zukorlić: U subotu smo imali konstituiranje
Senata kao najvišeg savjetodavnog tijela Bošnjačke akademije nauka i
umjetnosti. Moram kazati da se ne mogu otrgnuti utisku da je to jedan od
najljepših dana u mom životu, ili dana kada sam se osjećao izuzetno ponositim.
Posebno me činilo ponositim definitivno stavljanje tačke na uvjerenje da
bošnjačka intelektualna elita, pogotovo prvog reda, ne može zajedno. To je ono
što je, nažalost, obilježilo proteklih sto godina i što je bila posljedica
nacionalne i opće kulturne dekadence bošnjačke nacije i bošnjačkog naroda.
Osnivanjem BANU tu je napravljen zaokret. Ova sjednica je ovjerila kapacitet
tih ljudi i njihovu intelektualnu korporativnu snagu koja, evo, već daje
rezultate. 

 

ZAOKRUŽEN SENAT BANU

Ovaj dio Akademije je definitivno zaokružen
popunjavanjem tri upražnjena mjesta. Jedno je postalo upražnjeno nakon smrti
najvećeg književnika bošnjačkoga naroda savremenog doba, rahmetli Nedžada
Ibrišimovića, a dva su bila upražnjena od osnivanja i, po odluci Skupštine, trebalo
ih je naknadno popuniti.

Senat je odlučio da ta tri mjesta zauzmu
akademik Šerbo Rastoder, jedan od osnivača BANU, prof. dr. Hasnija
Muratagić-Tuna, takoðer jedna od osnivača BANU, i – u skladu sa Statutom
članovi Senata do jedne trećine mogu biti i izvan članova Akademije –
jednoglasno je odlučeno da treći član bude prof. dr. Nijaz Duraković.

 

BANU PREDSTAVLJA SUSRET VOLJA IDEOLOŠKI
RAZNOBOJNE INTELEKTUALNE ELITE BOŠNJAČKOG NARODA

Moram izraziti zadovoljstvo izborom svo troje
ljudi, ali i podvući da mi je posebno drago što je prof. dr. Nijaz Duraković
postao član Senata i time dio Akademije. Pored kalibara, poput predsjednika
Muhića, akademika Filipovića i Ganića, ulaskom Nijaza Durakovića sada imamo,
takoreći, sve izrazito velike profile bošnjačkog intelektualnog reda. Pogotovo
me jako ispunjava što ti veliki profili imaju i izvjesne ideološke razlike, što
je zapravo i bogatstvo Akademije koja predstavlja susret volja intelektualne
elite bošnjačkog naroda, ali ne jednobojne već raznobojne elite. Za mene je to
jedan od pokazatelja da je, zapravo, to prava Akademija jer ima kapacitet da tu
različitost ukomponira u timski rad. Time BANU sigurno uzlazi u prvi red
akademija u ovom dijelu Evrope.

 

BANU PRVA NACIONALNA INSTITUCIJA BOŠNJAKA

Fehratović: Kako se je uspjelo okupiti sve
te ideološki različito profilirane ljude? Na primjer, akademik Duraković je
nekada bio zagovornik komunističke ideologije, a u isto vrijeme sjedi sa
reisu-l-ulemom Mustafom-ef. Cerićem u Senatu BANU?

Zukorlić: Ako promatramo ponašanje beogradskih
medija, kao i drugih faktora javnosti cjelokupne akademske i političke elite u
Srbiji, nakon osnivanja BANU, vidjet ćemo da je negativna reakcija tih faktora
bila izrazito jaka, čak neočekivano žestoka. U jednom trenutku, iako sam očekivao
negativan odnos, zapitao sam se šta je pozadina takvog goropadnog odnosa. Sada
sa puno sigurnosti mogu ustvrditi da je glavni razlog upravo potpuno neočekivan
dogaðaj, ne u formalnom već kvalitativnom smislu. Oni su računali da će, i ako
nastane ta BANU, to biti skup nekih srednjih intelektualnih profila od nekih
ideološki jednobojnih intelektualaca i da će se, uz oprobane metode
nipodaštavanja, satanizacije, diskvalifikacije, diskreditacije…, u javnosti
omalovažiti taj dogaðaj i ta institucija. Računali su da se bošnjački narod još
nije izborio za slobodu svoje misli, svoga stava na općenarodnom nivou.
Računajući na sve te faktore mogli su očekivati da ne moraju brinuti zbog
osnivanja takve institucije. Meðutim, korporativnu moć intelektualaca, koji su
skoro većinu svoga vijeka pokazali velike individualne kapacitete, nisu mogli
iskazati zbog nedostatka nivoa institucionalnog organiziranja Bošnjaka, počev
od toga da nemaju nacionalnu državu kao osnovni stožer sigurnosti pojedinca,
porodice i zajednice, pa i drugih institucija. Definitivno, ako se izuzme
Islamska zajednica, kao istovremeno i vjerska i nacionalna institucija, jedina
koja je predstavljala faktor okupljanja Bošnjaka jedno cijelo stoljeće, možemo
kazati da je BANU prva nacionalna institucija Bošnjaka.

 

NAŠE NEPRIJATELJE IZNENADILO
SAMOORGANIZIRANJE  INDIVIDUALNIH VELIČINA
BOŠNJAKA

Ono što je predstavljalo iznenaðenje za
beogradske krugove, kao i sve druge naše protivničke ili neprijateljske
faktore, jeste zapravo to odakle sada Bošnjacima taj kapacitet da dobrovoljno,
bez ikakvog pritiska, bez ikakvih oblika motivacije po principu mrkve i štapa,
što je inače bila praksa za prevaspitavanje Bošnjaka i personalno i kolektivno,
šta je to imalo toliku moć okupljanja svih tih profila od Ferida Muhića, preko
Muhameda Filipovića, sada i Nijaza Durakovića, do reisu-l-uleme Cerića, Ganića
i svih ostalih koje nisam spomenuo. Dakle, šta je to okupilo sve te
individualne veličine koje je uvijek teško ukomponirati. Malu stvar možete
lahko ukomponirati, ali veliku je teško ukomponirati u bilo koji prostor. A
onda vam je teško ukomponirati više velikih stvari u prostoru koji nije tako
komotan. Oni koji nam rade o glavi više od stotinu godina smatrali su da
Bošnjaci, zbog nedostataka nacionalnih institucija, nemaju mogućnost okupiti
sve te različitosti. 

 

BANU BAZIRANA NA ČISTIM NAMJERAMA I CILJU

Mislim da je glavni faktor okupljanja tih
velikih profila i kapaciteta, veoma različitih, to što je nastanak BANU baziran
na čistim i zdravim osnovama u namjeri i cilju, kao i da je metoda komunikacije
s njima bila ta koja ih je uvjerila da se ne radi o nastanku organizacije koja
će služiti pojedincu ili grupi. Do sada se, u svim pokušajima formiranja
nacionalnih ili nekih sektorskih ustanova, institucija, organizacija,
udruženja, ispostavljalo da tu stoji lični ili interes neke posebne grupe ljudi
i zato su te institucije, zajednice, udruženja ili organizacije propadale. Ovo
su ljudi koje ne možete prevariti. Ovo su ljudi koje ne možete smatrati
neiskusnim. Ovi su ljudi koji nisu naivni. Ovo su ljudi koje ne možete tek tako
išarmirati, pa ih ubijediti. Ovo su ljudi koji su daleko iza sebe ostavili neki
mladalački entuzijazam i to da ih neko može uvući u nešto. Znači, ovo su ljudi
koje možete okupiti samo na pravim, velikim i jasnim vrijednostima. Moje
uvjerenje je da je to osnovna stvar.

 

NASTANKOM BANU STVORENA VELIKA INTELEKTUALNA
ARENA

Nastanak BANU, ma ko vodio tu inicijativu, ma
ko utrošio najviše vremena da to sve uveže, ma pod kojom kapom taj bio, jeste
nastanak toliko velike arene koja može primiti sve te krupne profile i da oni u
toj areni mogu pokazati sopstveni kapacitet, a da ne moraju očekivati da će se
sudariti sa nekim drugim, da će biti ugroženi od tog drugog, da moraju
dokazivati svoje vrijednosti, svoj kvalitet na račun toga drugog. Mislim da je
to suština. Naravno, naredno vrijeme će pokazati još slojeva stvarne
vrijednosti koja je imala tu moć okupljanja tako različitih faktora.

 

KADA DOBAR ČOVJEK ODE SA OVOGA SVIJETA OVAJ
SVIJET SE ŽALOSTI, A TAKAV ČOVJEK SE RADUJE

Fehratović: Prva od preporuka Senata BANU
jeste da se organizira meðunarodni naučni skup o djelu rahmetli akademika
Nedžada Ibrišimovića, jednog od osnivača BANU. Koliko je Akademija samim
odlaskom rahmetli akademika Ibrišimovića na Bolji svijet uskraćena za neke
njegove aktivnosti, odnosno doprinos razvoju ove institucije koja je u
nastajanju?

Zukorlić: Odlaskom rahmetli Ibrišimovića na
Onaj svijet izgubila je bošnjačka nacija, izgubila je ljudska vrsta,
civilizacija i kultura. No, to je, kao što je i inače priroda ovoga svijeta,
uvijek svojevrsna konfliktnost i postojanje plusa i minusa, tamne i svijetle
strane. Znate, kaže se kad ode dobar čovjek sa ovoga svijeta, da se ovaj svijet
žalosti, a takav čovjek se raduje. A kada ode loš čovjek sa ovoga svijeta, onda
se ovaj svijet raduje, a takav čovjek se žalosti. Kada dobar čovjek ode sa
ovoga svijeta, on se raduje zbog susreta sa svojim Gospodarom Koji će ga
nagraditi zato što je bio dobar, tako da nosim duboko uvjerenje da je rahmetli
Ibrišimović radostan od trenutka od kada je predao Allahu dž.š. dušu, jer je on
jedan od rijetkih likova koji su uspjeli da Božji dar koji imaju, u smislu
veličine uma, sačuvaju u granicama sopstvene skromnosti statusa stvorenja na
ovome svijetu, a da ne zaborave na Stvoritelja. Obično kod ljudi koji imaju
izuzetne talente, pa ih još ostvare, da li u nauci, umjetnosti ili nekom drugom
društvenom polju, a još budu i priznati, to budu vrata na koja uðe oholost pa
zaborave na sopstveni status stvorenja i da im je sve to dao Stvoritelj. Tako
se zamrači sva ta veličina. 

 

BANU POČAŠÆENA ŠTO JE MEÐU SVOJIM OSNIVAČIMA
IMALA NEDŽADA IBRIŠIMOVIÆA

Rahmetli Ibrišimović je jedan od ljudi koje
sam imao čast personalno poznavati, koji me je počastio time da me je zvao
svojim prijateljem, koji je jedan od rijetkih uzoraka koji su imali ovo što sam
kazao, a nisu se odlijepili od Zemlje i ljudi oko sebe i uspjeli su sačuvati
ono što je jedna od najvećih ljudskih vrijednosti, pogotovo velikih ljudi, a to
je jednostavnost. On je to imao. Jedan je od očitih uzoraka za kojim svijet
treba plakati, a on da se raduje. U tom pogledu držim da je i BANU počašćena
što će uvijek imati meðu svoje osnivače rahmetli Ibrišimovića, koji je
bespogovorno pristao da bude jedan od osnivača, iako za time nije imao nikakve
ovosvjetske motivacije i potrebe, jer je već bio akademik jedne akademije.

BANU osjeća tu vrstu duga i obaveze, ali
istovremeno i časti, ne samo u ime svojih članova već i bošnjačkoga naroda,
moralne obaveze i misije da ne dozvolimo da nam vrijednosti budu zapostavljene.

 

OD UZROKA PROPADANJA BOŠNJAČKE NACIJE BILO JE
I NEPOŠTOVANJE LJUDI KOJI VRIJEDE

Nažalost, jedna od dimenzija i odrednica
dekadence i propadanja bošnjačke nacije bio je taj da se nisu poštovali ljudi
koji vrijede. Takvih primjera je jako puno. Od rahmetli Mehmedalije Maka
Dizdara, preko Muhsina Rizvića, do Alije Isakovića i mnogih drugih. Ti ljudi
nisu imali mjesta u državnoj Akademiji nauka i umjetnosti u Sarajevu, dok su
neki drugi, koji ni izbliza to ne zaslužuju, imali tu privilegiju. Mi Bošnjaci
znamo da to nije slučajno.

 

INTELEKTUALNA ELITA JE MOZAK NACIJE

Jedan od načina da uništite jedan narod jeste
da ga obezglavite. Obezglavljivanje nacije je poput obezglavljivanja porodice.
Kada porodici ukinete domaćina, oca i autoriteta, ta porodica se raspada. Isto
je i sa nacijom. Mozak nacije je intelektualna elita. Kada eliminirate
najkvalitetnije, na vrh izlaze mediokriteti, prosječnjaci, nedorasli, koji
svojim ponašanjem i djelovanjem izvrću standarde uzoritosti i uglednosti. Sama
riječ „ugledan“ koristi se za te ljude, jer se na njih možete ugledati.
Meðutim, u današnjem društvu izvrnutih vrijednosti, jako često ćete za
kriminalca, tajkuna i nekoga ko je izbio na površinu društvene zajednice na
sumnjiv i prljav način čuti da je vrlo ugledan i utjecajan. Može biti
utjecajan, ali ne može biti ugledan. Šta ako nam se djeca počnu ugledati na
lopove i kriminalce? To je znak da društvo propada. 

 

ČAST NAM JE ORGANIZIRATI MEÐUNARODNI SKUP O
IBRIŠIMOVIÆU

BANU, pored konvencionalnih uloga i aktivnosti
koje će imati, već daje rezultate time što zaustavlja proces nipodaštavanja
naših profila, kvaliteta i autoriteta. Zato je jednoglasno usvojena odluka da
se organizira naučni skup o liku i djelu rahmetli Ibrišimovića. Naravno, time
se neće izaći iz haka rahmetli Ibrišimoviću. To je samo jedna obaveza i čast
koju imamo. Mislim da je djelo i kvalitet rahmetli Ibrišimovića nešto što će
rabiti svi i biti obaveza svake naše organizacije, ljudi koji znaju da
vrjednuju ono što je on, na neki način, uvakufio bošnjačkoj naciji. To je,
dakle, samo početak. Sa radošću ćemo sprovesti tu odluku.

 

BANU ÆE NAUČNIM SKUPOM OTPOČETI PROCES
NAUČNO-HISTORIJSKOG RASVJETLJIVANJA BALKANSKIH RATOVA

Fehratović: BANU je, pored ovog
meðunarodnog skupa, nagovijestila još dva meðunarodna skupa. Jedan je o
stogodišnjici Balkanskih ratova, a drugi o bosanskom jeziku. Koliko smo mi
svjesni vlastite historije? Koliko su nam potrebni ovakvi meðunarodni skupovi
da bismo ispravili sve te nedostatke i zaustavili obezglavljivanje Bošnjaka o
kome ste do sada govorili?

Zukorlić: Sa bošnjačke tačke gledišta i
interesa, Balkanski ratovi su jedna od najnerasvjetljenijih, možda i
najznačajnih dogaðaja u negativnom smislu za bošnjački narod. Obaveza broj
jedan svih institucija je, a to će ovim naučnim skupom BANU i dokazati, da se
stavi tačka na ignoriranje Balkanskih ratova kao historijskog dogaðaja i da se
počne sa rasvjetljivanjem svih pozadina i posljedica tih dogaðaja. U Balkanskim
ratovima je okupiran Sandžak. U Balkanskim ratovima počinje definitivno
propadanje BiH, bez obzira na to što je dolaskom Austro-Ugarske ona imala novu
fazu u odnosu na osmanski period. Balkanski ratovi su u potpunosti izmijenili
historijsku kolotečinu Balkana. Zato je ta stogodišnjica izuzetno važna.

Postoje najave brojnih zemalja na Balkanu da
će se na poseban način obilježiti ova stogodišnjica. Mislimo da je za Bošnjake
najznačajnije da se ovaj jubilej obilježi naučno i da se time otpočne proces
naučno-historijskog rasvjetljivanja Balkanskih ratova, jer će se time otkloniti
brojne nejasnoće i eliminirati brojni naučni falsifikati koji su zbog
političkih pobuda pravljeni. Mislim da će to biti jedan od najznačajnijih
doprinosa iz oblasti historije za Bošnjake, jer će se na osnovu tih
istraživanja i zaključaka moći mnogo lagodnije imati naučna činjenica u rukama,
a na osnovu nje će se mnogo sigurnije djelovati i politički i kulturološki.

 

AKCENT BANU ÆE BITI NA NORMIRANJU BOSANSKOG
JEZIKA

Fehratović: Zašto skup o bosanskom jeziku?

Zukorlić: Jedna od osnovnih odrednica
identiteta nekog naroda jeste jezik. Opće je poznato da je u nipodaštavanju
bošnjačke nacije i bošnjačkog nacionalnog identiteta bio pokušaj eliminacije
stvarnog naučnog i historijskog utemeljenja bosanskoga jezika, iako su
činjenice nesporne. Samo potlačen i porobljen narod može dozvoliti da sve ono
što je predstavljalo stvarni resurs bosanskog jezika bude u tišini prepušteno
da se koristi kao resurs hrvatskog i srpskog jezika, a da mi jednostavno sve to
poklonimo i šutimo. Upravo oni bi trebali šutjeti, jer su argumentaciju za
identifikaciju svojih jezika koristili iz bosanskog jezika ili bosanskog
govornog područja. To je još jedna potvrda izvrnutih vrijednosti u današnjem
društvu.

 

BOSANSKI JEZIK OD VELIKE KLADUŠE DO STRUGE

Kriminalci su u politici, pravosuðu i
policiji. Takvi izaðu pred medije i poštenima kažu: „Vi ste kriminalci!“ Onda
vam treba ogroman trud da biste okrenuli točak i njih nazvali imenom koje
zaslužuju. Sličan je odnos prema jeziku. Naši komšije bi trebali uložiti još
više napora u dokazivanju svoga jezika. Mi samo imamo obavezu da iznesemo
činjenice. To će biti uloga ovog naučnog skupa. Mislim da će se akcent staviti
na normiranje bosanskog jezika, da će ova tema obuhvatiti cjelokupan bošnjački
prostor od Velike Kladuše do Struge. Dobit će šansu i nove, vrlo dokazane teze
o sandžačkom dijalektu, kao istočnoj varijanti bosanskog jezika, kao i druge
teze za koje su se naši eksperti i stručnjaci za bosanski jezik odavno
pripremili. To će biti prilika da stručna, a i šira javnost saznaju o tim
istraživanjima i naučnim činjenicama, ali i da se usvoje zaključci koji će
imati status naučne norme vezanu za ovu oblast.

 

MAPA NA KOJOJ ÆE BITI UBILJEŽEN SVAKI
KULTURNO-HISTORIJSKI SPOMENIK BOŠNJAKA

Fehratović: BANU će raspisati natječaj za
pripremanje izvještaja o stanju bošnjačke nacije, za izradu nacionalnog
kalendara Bošnjaka i mape bošnjačke kulturne baštine, ali će Manifest BANU
raditi akademik Muhamed Filipović. Zašto se ne raspiše natječaj za Manifest Bošnjaka?

Zukorlić: Mapa bošnjačke kulturne baštine je
potreba svih nivoa i slojeva bošnjačkog naroda, kako elitnih tako i narodnih.
To će djelo imati formu knjige, ali i formu mape, gdje će se zabilježiti svaki
kulturno-historijski spomenik, svako mjesto i objekt od kulturnog značaja za
Bošnjake na cijelom njihovom životnom prostoru. To je, zapravo, plod našeg
općeg zalaganja da imamo jednostavniji pristup poimanja i afirmiranja kulture.

 

KULTURA NIJE STVAR ELITIZMA

Mislim da je neko namjerno pokušavao educirati
naš narod da je kultura elitistička stvar, kako bi se običan svijet distancirao
od kulture, što je apsolutno pogrešno, jer ne postoji kultura bez objekta
kulta. Objekt kulta je objekt obožavanja, pridavanja izuzetnog značaja. Zato,
svaki pokušaj da se Bošnjacima i muslimanima predstavi da je kultura nešto što
ima korijene van njihovog objekta kulta, bez obzira da li to bio kršćanski,
jevrejski, sekularistički, agnostički i bilo koji bezbožnički kult, predstavlja
svojevrstan kulturocid. To je nešto o čemu bi trebalo mnogo glasnije na svim
nivoima komunikacije sa Bošnjacima govoriti.

 

BOŠNJAČKA KULTURA UTEMELJENA NA VJEROVANJU U
ALLAHA DŽ.Š.

Bošnjačka kultura je neodvojiva od
bošnjačko-muslimanskog objekta kulta. Bošnjačko-muslimanski objekt kulta, u suštinskom
smislu, je vjerovanje u Jednog Jedinog Boga, Allaha dž.š. U praktičnom smislu,
to su džamije i svi sakralni objekti i oblici kulture. Naravno, postoji i druga
dimenzija, koja se tiče svakodnevne kulture življenja, bez obzira da li se radi
o kulturi ishrane, komunikacije, higijene. Svi ti aspekti kulture su duboko
inspirirani objektom kulta, našeg islamskog kulta. Sve ove dimenzije kulture
imaju izvjesnu slobodu, koja ima tradiciju nečega što možda nije bilo islamsko
(ovdje mislim na predislamski period Bošnjaka – bogumilski i ilirski), ali sve
ono što je bilo u sukobu sa islamskim učenjem i kultom doživjelo je
modifikaciju.

 

DETALJI IZ NAŠEG SVAKODNEVNOG ŽIVOTA SU
PROŽETI ISLAMOM

Zna se kako muslimani jedu. Zna se da jedu
desnom rukom. Zna se da kažu Bismillah na početku jela, a Elhamdulillah na
kraju. Zna se da na toj sofri nema svinjetine ni alkohola. Šta je odredilo
kulturu ishrane Bošnjaka? Upravo vjera. Upravo taj kult. Krenite od načina
stanovanja: pravac kible, položaj kuće, svjetla, musafirska soba koja nastaje
direktno iz svete obaveze odnosa prema gostu, koja takoðer dolazi iz islamskog
učenja. Spomenimo higijenu, kupanje, abdest, pranje ruku, čišćenje prostora,
izuvanje pri ulasku u kuću. Zašto? Zato što se spolja unosi nečist u sobu, na
pod na kome se spušta čelo – obavlja sedžda i klanja namaz. Dakle, detalji iz
svakodnevnog života potpuno su prožeti vjerom. Čak i kod ljudi koji možda ne
klanjaju. Upravo je u tome snaga tradicije i kulture. Jer, ne izuvaju cipele
samo oni koji klanjaju. To nije tačno. Svi Bošnjaci izuvaju cipele kada ulaze u
kuću – i oni koji klanjaju i oni koji ne klanjaju. To je nadraslo vjerski
prakticizam. Zbog toga i ima snagu tradicije i kulture.

Tako možemo analizirati svaki aspekt, koji bi
nam oduzeo previše vremena. Prvi korak je upoznavanje sa našom kulturnom
baštinom. Smatramo jako bitnim postojanje jedne takve mape, koja će približiti
sve naše spomeničke i druge vrijednosti naše kulturne baštine, i elitama i
običnom čovjeku.

 

IZVJEŠTAJEM OVJERAVAMO NAŠ NACIONALNI
KAPACITET

Novina je da će se raditi izvještaj o
bošnjačkoj naciji. Držimo da je to strateški važno.

Fehratović: Zbog čega?

Zukorlić: Važno je zato što ćemo time ovjeriti
naš nacionalni kapacitet bavljenja sobom. Do sada su o nama izvještaje pravili
drugi – policija, Udba, špijuni, političari i saradnici raznih službi. Narod
koji ima kapacitete da bude nacija bavi se sobom i ne dozvoljava da se drugi
bavi njime, ili neovisno da li se drugi bavi njime ili ne. On postaje subjektom
svoga života i budućnosti, a ne objektom, kao što je bio slučaj u proteklih
stotinu godina – periodu dekadence i porobljenosti Bošnjaka i njihove svijesti.

Sample Image

NACIONALNI KALENDAR ÆE BITI MERITORAN IZVOR ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU

Pitanje nacionalnog kalendara je od slične
važnosti kao i mapa bošnjačke kulture. Dakle, imat ćemo pisano djelo i kalendar
u praktičnom smislu te riječi, koji će biti meritoran izvor za svakodnevnu
upotrebu informacija na njemu. Šta mi danas imamo? Poðite od naših televizija,
koje imaju čak i nacionalni predznak: TV Sandžak, TV Jedinstvo, RTV (ma šta ova
skraćenica značila) – sve one imaju rubriku Dogodilo se na današnji dan. Po tim
rubrikama, ništa se u vezi nas nije dogodilo… Neću ići do kraja i reći da to
neko namjerno radi. Prevashodno postoji nedostatak izvora, nedostatak
meritornog izvora. Nemate ni u jednoj enciklopediji, Vikipediji, izvorima, te
informacije. One, ako i postoje, negdje su razasute, jako je teško doći do
njih. Zato je od izuzetne važnosti da se načini kalendar na osnovu koga će oni
koji baštine sopstvenu kulturu, odnosno, historiju, značajne dogaðaje, značajne
ličnosti vezane za te dogaðaje, odnosno dogaðaje vezane za te ličnosti, imati
taj izvor.

 

NATJEČAJIMA DOKAZUJEMO MODERNOST AKADEMIJE

Ono što možda neuobičajeno zvuči jeste da će
se raspisati natječaj za konkurs. To, ustvari, pokazuje da smo mi savremena
Akademija, da nismo umorna Akademija koja ima konvencionalne metode i
usporenost. Želimo da Akademija sačini uvjete natječaja i da ostalo bude
prepušteno autorima i institucijama koje žele da sudjeluju u tom izvještaju.
Postojat će komisija koja će biti zadužena za realizaciju tog projekta. Svako
ko želi će moći da napiše izvještaj o nekom segmentu bošnjačke realnosti,
odnosno stanju bošnjačke nacije. Naravno da će biti utvrðen sinopsis sa
interesantnim temama u okviru kojih će se sačinjavati izvještaji. Time ćemo
dobiti jako mnogo. Time će se dobiti širina izvještaja kojom će se doći do
saznanja do kojih bilo kakav tim da ste formirali ne bi mogao doći, i to će
biti velika prednost, a isto tako će predstavljati veliku mogućnost za
sagledavanje stanja nacije iz više uglova.

 

ŽALOSNO ŠTO BOŠNJACI JOŠ UVIJEK NEMAJU
VLASTITU ENCIKLOPEDIJU

Fehratović: Da li se to prepliće sa
Enciklopedijom Bosnika?

Zukorlić: Ne, to je nešto potpuno drugo.
Enciklopedija Bosnika je nešto što većina formiranih nacija ima, poput
Enciklopedije Britanika, enciklopedije drugih nacija. Žalosno je da do sada
nema takve enciklopedije. Ovo zaslužuje da spomenem akademika Filipovića
ponovo, jer više decenija radi na toj enciklopediji i da Akademija nauka i
umjetnosti BiH nije imala sluha da objavi takvu enciklopediju.

 

ANU BIH TALAC TROJNOSTI U KOJOJ BOŠNJAČKI
INTERES NEMA SVOJ INTERES

Naravno da to ne čudi jer je i ANU BiH talac
kao i bosanska  država. Talac trojnosti u
kojoj bošnjački interes apsolutno nema svoj interes. Postoji ortački odnos tri
naroda u Bosni gdje je eliminiran bošnjački interes, jer su nacionalni interesi
Srba i Hrvata zastupljeni u akademijama nacionalnih država koje oni imaju, da
li u Zagrebu ili Beogradu, da li u samoj BiH, tako da imamo situaciju da je 70%
Enciklopedije Bosnika uraðeno, a da nije moglo ugledati svjetlo dana. Ovo je
šansa da se taj projekt dovrši. Projekt Enciklopedija Bosnika ne može biti
realiziran u 2012., on samo može biti započet, odnosno nastavljen, jer se na
enciklopedijama radi decenijama, dok će svi ostali projekti ili biti u
potpunosti ili u značajnoj mjeri realizirani u 2012. godini.

 

MANIFEST KAO OPORUKA BOŠNJAČKOME NARODU

Što se tiče Manifesta, svi smo kao članovi
Senata smatrali da prof. Muhamed Filipović, kao izrazita figura bošnjačke
inteligencije i misli, sa neizmjernim znanjem i iskustvom, zaslužuje da
eksplicitno dobije i zadatak, i čast i emanet da napiše svojevrsnu oporuku
bošnjačkom narodu koju smo nazvali specifično Manifest Bošnjaka. Mislimo da
akademik Filipović ima kapaciteta za to i zato je ovdje posebno naglašen, a
svakako da će iza tog projekta, kao i iza svih drugih, stati BANU.

 

DRŽAVE U KOJIMA ŽIVE BOŠNJACI DUŽNE SU
FINANSIRATI BANU

Fehratović: Kako će se finansirati svi ovi
projekti? 

Zukorlić: Vjerujemo da će doći trenutak kada
će se Bošnjaci izboriti za svoja prava u državnim institucijama na prostorima
gdje žive, da li na državnom ili lokalnom nivou, najprije u BiH, ali, ako Bog
da, ubrzo i ovdje u Sandžaku, tako da se od prava na finansiranje BANU i njenih
projekata od strane država u kojima žive Bošnjaci nikad nećemo odreći. Svako
ignoriranje tih zahtjeva od strane opisanih država ćemo smatrati
neprijateljskim odnosom pojedinaca i institucija koje se budu na taj način
ponašale. Ukoliko mi, kao Bošnjaci, sudjelujemo primarno u BiH, značajno u
Srbiji, Crnoj Gori, takoðer i na Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji itd.
kao graðani kojima ustavi tih država garantiraju ravnopravnost, imamo pravo
tamo gdje plaćamo poreze biti i podržani i finansirani u projektima od
nacionalnog interesa od strane institucija i nadležnih državnih organa.

 

SRBIJA UMJESTO DA ISPRAVLJA STARE, PROIZVODI
NOVE NEPRAVDE PREMA BOŠNJACIMA

Meðutim, nećemo čekati da budemo shvaćeni i da
se ta nepravda otkloni, pogotovo što znamo da u nekim zemljama imamo pravac
kretanja u negativnom smjeru, kao što je slučaj sa Srbijom koja ne samo da ne
otklanja dosadašnje nepravde nego pravi nove, ne samo da se ne kreće u pravcu
rješenja nacionalnog statusa prava Bošnjaka već ide pravcem kompliciranja
statusa, daljeg ugrožavanja, diskriminacije i realizacije projekata koji imaju
korijene još prije 130 ili 170 godina. Zato tu nećemo očekivati tako brze plodove,
ali isto tako očekujemo da će morati doći do zaokreta zato što će Srbija
definitivno morati, ma ko je predvodio u narednom periodu, shvatiti da ne može
njoj biti dobro, a Bošnjacima loše i da ne može praviti svoju svijetlu
budućnost na uništenju ili ugrožavanju jednog naroda.

 

OSNIVANJE BOŠNJAČKE NACIONALNE FONDACIJE

Dok se to ne ostvari, BANU, kao i druge
institucije koje će nastajati, mora naći alternativne prihode. Naš projekt je
vrlo jasan. Pripremamo osnivanje Bošnjačke nacionalne fondacije koju će
finansirati svi Bošnjaci koji to žele. Vjerujemo da bošnjačka nacija od 7-8
miliona u svijetu može imati bar jedan posto ljudi koji su spremni dati 100
eura, recimo, mjesečno za svoju naciju. To je solidan prihod za ovu fondaciju
iz koje će se finansirati BANU, kao i drugi projekti od nacionalnog značaja.
Dok ne profunkcionira Fondacija svim ovim kapacitetom, zasad imamo neposredne
sponzore koji su se javili i koji se svakodnevno javljaju da finansiraju
svakodnevni rad Akademije, ali i konkretne projekte ove institucije.

 

„BEOGRADSKA POSLA“

Fehratović: U jednom trenutku ste govorili
o napadu na BANU nakon konstituiranja Skupštine u Novom Pazaru. Meðutim, BANU
je takoðer izdala saopćenje u kojem oštro osuðuje prenošenje Tanjuga sa
konstituirajuće sjednice Senata. O čemu se tu radi?

Zukorlić: Pa, radi se o „ beogradska posla“, a
„beogradska posla“ znači kada nešto ne mogu da zaustave onda ga na neki način
probaju omalovažiti. To je kao kada meni, recimo, za dvije decenije još nisu
naučili ime i prezime u Beogradu. Bilo da se pojavim na nekom elektronskom ili
pisanom mediju, ili mi ispadne jedno slovo iz imena ili jedno iz prezimena.
Pošto mi ne mogu ništa drugo u toj utakmici komunikacije podmetnuti, onda barem
umjesto Muamer kažu  „Muarem“ ili umjesto
Zukorlić „Zukarlić“ ili „Zukerlić“. Kada im to spočitate, kažu: „Jao, pa to je,
znate, greška, tehnika…“ Nismo djeca i ne mogu nam podmetnuti takve stvari.
To se radi permanentno, namjerno. Time se šalje poruka da vi niste njihov, da
ste neki drugi svijet čije ime je teško pogoditi. Tamo gdje ima „h“ oni ga
maknu, tamo gdje nema „h“ oni vam stave „h“. To je jeftina i niska razina
odnosa koja je planska i tendenciozna.

 

PROPAGANDNO-PSIHOLOŠKI RAT PROTIV BOŠNJAKA

Isto je i sa objavom informacija. Pošto ne
možete ničim ugroziti takav dogaðaj, pošto je usvojeno pet preporuka od
historijskog značaja za bošnjački narod i BANU. Komentirao sam poslije sjednice
Senata, da BANU samo ovih sedam preporuka sprovede – opravdala je svoje
postojanje. Kada nizašta drugo ne bi postojala, ona je opravdala svoje
postojanje. E, kada imate jedan takav svijetli dogaðaj, jedna tako važna
agencija TANJUG mora nešto kazati. Naravno da to ovog trenutka ne servisira
beogradsku politiku prema Sandžaku i Bošnjacima, hajde barem da skrenemo pažnju,
pa da onda nešto slažemo i damo dezinformaciju. Onda se tamo kaže da je
predsjednik Akademije u Novom Pazaru Ferid Muhić, a da je predsjednik Akademije
u Sarajevu Muhamed Filipović. Izmišljotina za koju ne postoji nikakav povod.
Ali ona za cilj ima to. Zašto? Da bi sutradan Akademija izdala demantij, pa da
se raspravlja o tome je li to akademija u dva dijela ili jedna akademija, jesu
li neovisni ti dijelovi, pa jeste-nije, da se skrene pažnja sa kvaliteta
sjednice i kvaliteta zaključaka. Dakle, ono što se ranije zvalo
medijsko-propagandni ili propagandno-psihološki rat, koji se vodi protiv
Bošnjaka na svakom nivou. Jedan tako kristalno čist naučni dogaðaj se na taj
način nastoji omalovažiti. No, poenta je da Bošnjaci više nisu ono što su bili
prije 30 godina, da oni, uprkos činjenici da su u podreðenom položaju države,
institucija, institucionalnog servisiranja, imaju tako dobre pojedince,
institucije, službe, organizacije koji ne dozvoljavaju da se takve podmetačine
održe, odnosno zažive.

 

SRBIJANSKI MEDIJI SAMO PROMIJENILI MASKE, A
SUŠTINSKI OSTALI ISTI KAO DEVEDESETIH

Na kraju im se to vrati kao bumerang i samo
potvrðuju da su to iste medijske kuće, iste institucije koje su u nekom
trenutku podržavale bombardiranje Sarajeva i topove sa okrenutim cijevima prema
Novom Pazaru, koje su stajale iza genocida, opravdavale ga na ovaj ili onaj
način, oštrije ili blaže, da se samo promijenila maska, da se promijenila neka
retorika, a da su suštinska poruka i stvarni ciljevi ostali isti.

 

POMJERILI SMO GRANICU BORBE

Fehratović: Uvaženi Muftija, prošle hefte
je takoðer Komisija za akreditaciju konačno obznanila da se odbija nakon tri
godine zahtjev Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru za akreditaciju,
što ste Vi nazvali političkom odlukom. Zašto je to politička odluka?

Zukorlić: Moram kazati da se osjećam ponosnim
i zadovoljnim što smo u fazi da moramo voditi borbu oko BANU i Univerziteta.
Bošnjaci su prije petnaestak godina vodili borbu za biološki opstanak. A recimo
kulturološki ili obrazovno, vodili smo borbu proteklih decenija da li imamo
elementarno pismenih ljudi i da li znamo čitati elementarna vlastita imena.
Tako da je granica borbe jako pomjerena i to je nešto što bi trebalo Bošnjake
da raduje i čini ponosnima. Izuzetno sam zadovoljan što u komunikaciji sa
običnim svijetom, bilo u domovini ili dijaspori, apsolutno veći broj ljudi to
razumije.

 

BEOGRADSKI REŽIM EGZEKUTOR STVARNIH ARHITEKATA
UNIŠTENJA BOŠNJAČKOG NARODA

Ovim se samo potvrðuje nervoza neprijatelja
Bošnjaka i muslimana, u ovom slučaju beogradskog režima, koji predstavlja
egzekutora duhovno-akademskih ideoloških krugova koji su stvarni arhitekte
uništenja bošnjačkog naroda, a alternativno njegovog slabljenja, koji sada gube
živce zato što, uprkos primjeni svih metoda uništenja ili slabljenja, mi imamo
prosperitet, uz ogromne poteškoće i energiju koju trošimo na tom polju.

 

SVAKA NOVA INSTITUCIJA ZAŠTITILA PRETHODNU

Ovim se pokazalo da smo osnivanjem svake
institucije ili organizacije pomjerili crtu i zaštitili onu prethodnu. Na
primjer, kada je osnovan Mešihat IZ-e Sandžaka ‘93-će godine, odmah su kazali:
„Ne priznajemo Mešihat.“ Kada smo osnovali Mešihat IZ-e u Srbiji, oni su
kazali: „Priznajemo onaj u Sandžaku, ali ne priznajemo ovaj u Srbiji.“ Kada smo
osnovali „Gazi Isa-beg“ medresu ‘90-te godine, oni su rekli: „Ne priznajemo
Medresu.“ Kada smo osnovali Fakultet za islamske studije kazali su: „Priznajemo
Medresu, ali ne priznajemo Fakultet.“ Kada smo osnovali IUNP, oni su rekli:
„Priznajemo vam i Medresu i Islamski fakultet, ali znate, IUNP ima problem sa
akreditacijom.“ Ne znam šta još treba da osnujemo, pošto smo sve osnovali osim
države, da bi oni kazali: „Priznajemo vam IUNP.“ 

 

POSLJEDNJI TRZAJI REŽIMA BORISA TADIÆA

Kada je u pitanju režim Borisa Tadića, u
završnici nervoze, ja bih to nazvao posljednjim trzajima. Pogotovo što se bliže
izbori u kojima će ta politička grupacija doživjeti debakl. Ona mora biti kažnjena,
od biračkog tijela bošnjačkog naroda sam siguran apsolutno, ali vjerujem i od
srpskog naroda, jer onaj ko ne valja – on ne valja ni za koga, ni za nas, ni za
njih, što se pokazalo i u krupnim političkim pitanjima kada su u pitanju EU ili
Kosovo. Zastupali su i jedno i drugo, izgubili i jedno i drugo. Svakako da se
neću baviti političkom analizom stanja i propadanja aktualne vlasti, ali u
svakom slučaju to treba posmatrati zato što ima reperkusije i na ovu odluku,
jer 33 mjeseca traje proces akreditacije IUNP.

 

SA PRAVNE TAČKE GLEDIŠTA, ODLUKA AKREDITACIONE
KOMISIJE NEVAŽEÆA

Krajnji rok je da se za dvije godine završi,
tako da i formalnom smislu, sa pravne tačke gledišta, ta odluka nije valjana,
ona više ne važi. Ako ga nisi akreditirao za dvije godine, morao si mu dati
akreditaciju, bez obzira na proces. Prema tome, to će da padne na svakom sudu.
Ne baš na svakom, nego na nekom pravno postavljenom sudu. Ukoliko uticaj vlasti
bude isti na drugostepeni organ, a to je Nacionalni savjet za obrazovanje, koji
se, usput budi rečeno, trinaest mjeseci nije sastao. Kada smo ih pitali zašto
se ne sastajete, kazali su: „Nismo devet mjeseci primili plate.“ Trećestepeni
organ je Upravni sud koji bi rješavao nakon što bi eventualno drugostepeni
donio negativnu odluku. Ostaje da se vidi koji je politički uticaj na ove druge
instance.

 

AKREDITACIONA KOMISIJA REPUBLIKE SRBIJE
POLITIČKO TIJELO

Akreditaciona komisije Republike Srbije je
definitivno političko tijelo koje je, recimo, dalo akreditaciju Državnom
univerzitetu u Novom Pazaru kao državnom projektu s ciljem da se ugrozi IUNP.
Podsjetit ću da je DUNP dvije godine radio pod istim imenom pod kojim je
registiriran IUNP. Nikada se nije desilo da jedan pravni subjekt može
funkcionirati pod istim imenom. To zapravo dokazuje da je od trenutka
formiranja DUNP bio plan gašenja IUNP.

 

NIKADA NEÆE ZATVORITI IUNP

Oni za tih pet godina nisu uspjeli ugroziti
IUNP, hoću kazati da ga neće ni ugroziti. Oni to i znaju. Oni nikada neće
zatvoriti IUNP, kao što nisu zatvorili niti jednu jedinu našu ustanovu. To
treba da znaju i naši studenti, a mislim da znaju. Jutros sam boravio na IUNP i
vidio optimizam, čak i ironiju u odnosu na ponašanje državnih organa i
Akreditacione komisije.

 

IMAMO AMERIČKU I NA PUTU SMO DOBIJANJA
EVROPSKE, SVJETSKE I TURSKE AKREDITACIJE

S druge strane, režimski mediji, poput RTV, to
su predstavili kao gubljenje dozvole. To nije tačno. Akreditacija nije dozvola.
Akreditacija je stav jedne režimske komisije prema toj ustanovi i ništa više.
Jednom dobijeno pravo se ne može ukinuti. IUNP-u se nikada ne može ukinuti
dozvola koju je dobio 2002. godine. Ovo je samo stav ove vlasti prema tom
univerzitetu. Meðutim, IUNP ima američku akreditaciju preko Heritage
univerziteta u Kaliforniji, čije diplome izdaje. IUNP je na putu dobijanja
evropske akreditacije, a da podsjetim da srpska Akreditaciona komisija nije
priznata od Evropske asocijacije za akreditaciju. Dakle, akreditacija kod
srpske Akreditacione komisije ne znači priznanje u Evropi. Podnijeli su davno
zahtjev, nisu ga dobili. Zašto? Jedan od razloga je to što se potvrdilo da
djeluju politički nestručno. Jedan od razloga što nisu priznati u Briselu je i
naš univerzitet. Zašto? Zato što se potvrdilo da djeluju politički, a ne
stručno. Treća stvar je da smo na putu dobijanja svjetske akreditacije u
Bankoku, tako da dobijanjem evropske akreditacije, posjedovanjem američke
akreditacije, dobijanjem svjetske akreditacije i vjerovatno turske
akreditacije, ta srpska akreditacija potpuno gubi na značaju. Apsolutno to nema
nikakve reperkusije. To nas samo tjera da radimo na kvalitetu i promociji
meðunarodne akreditacije. Možda da su nam dali odmah akreditaciju mi bismo
smatrali da nam ne treba evropska, američka, svjetska, turska itd. Sada, oni će
imati po jednu mahalsku – srpsku akreditaciju, a mi četiri svjetske
akreditacije.

 

KADA UJEDETE LAVA ZA ŠAPU, DOBIJETE DRUGOM
ŠAPOM ŠTO ZASLUŽITE

Apsolutno će se i ovim ispostaviti da kada
ujedete lava za šapu, dobijete drugom šapom što zaslužite. U tom pogledu ovo će
biti samo podstrek iskakanja dva koplja u pogledu kvaliteta IUNP. No, obzirom
da se radi o političkom aktu, upućujem poziv BNV-u, NVS-u, BKZ-u i svim
nacionalnim i općegraðanskim institucijama u Sandžaku da podignu glas protiv
ovog akta zato što je to klasični oblik diskriminacije Bošnjaka na ovom polju.
Vjerujem da će se odazvati relevantne ustanove i organizacije i da će
odgovoriti politički, jer se na politički akt ne može odgovoriti drugačije osim
politički. To je jedini jezik koji oni razumiju.

 

Sample ImageNA SLJEDEÆIM IZBORIMA MORAMO RIJEŠITI SVA
OTVORENA PITANJA BOŠNJAKA

Ono što ide u prilog Univerzitetu, bošnjačkom
narodu i svim aspektima rješavanja pitanja Bošnjaka jesu predstojeći izbori.
Definitivno poslije još jedne ovjere brutalnog neprijateljstva, naredni izbori
neće biti obični lokalni, parlamentarni, višestranački izbori. Oni će biti
referendum puta Bošnjaka Sandžaka u budućnost, gdje će se jasno razgraničiti,
gdje će narod jasno kazati svoju riječ i staviti tačku na to da se iz Beograda
politički ukidaju naša prava već stečena, što je u ovom slučaju akreditacija
IUNP.

 

TADIÆEV REŽIM SLUŠA POLITIČKE SAVJETNIKE IZ
NOVOG PAZARA

Fehratović: Spomenuli ste „politički akt“ –
odbijanje akreditacije. Zašto baš pred izbore? Je li to možda pomjeranje priče sa
kandidature za članstvo u EU ili nešto drugo?

Zukorlić: Može se spekulirati sa više razloga,
ali ono što je za mene pretežno uvjerljivo je to ponovno slušanje režima Borisa
Tadića njegovih političkih savjetnika iz Novog Pazara, koji kažu: „Zadajte
udarac, umanjite moć, umanjite uticaj. Ako objavite da nema akreditaciju,
studenti će pobjeći. Ako pobjegnu studenti, smanjuje se prihod. Ako se smanji
prihod, smanjuje se sigurnost.“ To je vrlo površna analiza i pogrešan
zaključak. Pogotovu su to trebali shvatiti nakon deset godina. Je li ovo prvu
put da oni govore da nemamo akreditaciju? Ovo je peti put da govore da nemamo
akreditaciju. Šta se to novo desilo? Još jedno novo rješenje. To je jedanaesto
rješenje o akreditaciji. E, kad izdržasmo deset, izdržat ćemo i to jedanaesto.
Papir na ćirilici kojeg ne priznajemo. Zato sam i rekao da je to posljednji
trzaj. Obično se posljednji trzaj ne pravi racionalno. Mislim da je ovo potpuno
iracionalan potez, koji samo ide u prilog nama, koji još više doprinosi homogenizaciji
Bošnjaka, koji će samo još više razgolititi šovinističku pozadinu ovakvog
ponašanja. Ali, racionalan čovjek teško može razumjeti iracionalne poteze. U
tom pravcu treba tražiti pozadinu. To je tiranijska svijest koja ide na to:
„Daj ugrozite im još nešto od ustanova i time ćete zastrašiti narod.“ Zato sam
to više puta kvalificirao kao državni teror. Da, to je državni teror režima
Borisa Tadića. Šta je to teror? Teror je zastrašivanje. Zašto državni? Zato što
se državni aparat koristi za širenje straha. To je državni teror. Jedino što je
pozitivno u tom državnom teroru jeste da nas nije uspio zastrašiti.

 

PUŠKA, NEMIRI ILI OLOVKA

Doveli su nas pred izborom tri varijante
odgovora: jedna je uzmemo puške, druga je da izaðemo na ulice i napravimo
nemire i treća je ona koju ću ja sugerirati svima onima koji budu sa mnom da
uzmemo olovke i da ih zbrišemo sa političke scene na narednim izborima. Ali, da
uzmemo olovke već od sada i da ih olovkom, kroz medije, znanje, obrazovanje,
knjigom porazimo. Zapravo, oni pucaju i doživljavaju ovo neodmjereno ponašanje
na elitnim ustanovama.

 

DOZVOLILI BI NAM DA NAPRAVIMO HILJADU DŽAMIJA,
ALI NAM NE MOGU OPROSTITI UNIVERZITET

Oni bi nam dopustili da napravimo još hiljadu
džamija, ali džamija iz koji ne bismo izlazili i u kojima bi ostali sa nekim
svojim duhovnim svijetom. Ali ne mogu bošnjačkoj naciji oprostiti Univerzitet.
Ne mogu Sandžaku oprostiti Univerzitet.

 

ZA TRI GODINE SE OSLOBAÐAMO KADRA SA STRANE

Predsjednica Akreditacione komisije kaže da
studenti nisu ugroženi. To je poruka studentima da se ne bune, ali, kako kaže,
ne priznaju nam doktorske studije. Znate zašto? Zato što hoće da zadrže monopol
na formiranje kadrova. Znaju da nam treba samo još tri godine i da preko svojih
doktora nauka postanemo potpuno neovisni od kadrova sa strane. Zato se nakon
deset godina neko usuðuje na ovakve poruke kako bi zaustavio ovaj proces.
Naravno, od toga nema ništa.

 

POKUŠAVAJU NAS ISKLJUČITI IZ SAOBRAÆAJA JER
NAS JEDINO TAKO MOGU STIÆI

Protekla decenija je tako dovela Univerzitet
do čvrstih nogu de se ne bavimo time je li on ugrožen ili nije, već koji ćemo
institut osnovati, koju studijsku grupu, sa kime ćemo se povezati. Otvorili smo
odjeljenje Univerziteta u Beču, vodio sam razgovore u Minhenu, otvorit ćemo
odjeljenje Univerziteta u Njemačkoj. Prema tome, oni kasne, bave se onim
socijalističkim okovom obrazovanja, onim puhljavim institutima, habera nemaju
šta se napolju dogaða, gdje grije sunce i gdje moderni svijet ide. Tako da se
uopće ne dodirujemo. Na različitim smo trakama. Oni su na onim prašnjavim
putevima, a mi smo na lijevoj traci autoputa. Oni samo mogu da nas gledaju iza
žice i bankina. Dok sa svojim zaprežnim kolima dižu prašinu, mi već odosmo
svojim putem. I zato se na ovaj način i ponašaju, jer drugačije ne mogu da nas
stignu, osim ako probaju zabraniti saobraćaj. I na drugim razinama je isto
tako. Dakle, daj nekako se maknite sa utakmice, jer je to jedini način da nas
ne pobijedite. Ne dajte im akreditaciju da bi se izjednačili.

 

MI IMAMO KVALITETNE I MORALNE LJUDE KOJE ONI
NEMAJU

Ali, ni uz nedavanje akreditacije mi se nećemo
izjednačiti, jer su oni daleko iza nas, zato što oni nemaju ono što mi imamo –
ljude koji se ne dobijaju rješenjem već kvalitetom, i nemaju moralni kvalitet
tih ljudi, što se ne dobija na šalterima. Od morala tih ljudi ovisi motiv,
misija i namjera tog Univerziteta. E, zato se mi ne dodirujemo i ne susrećemo i
njihov odnos prema akreditaciji nas ne uznemirava.

 

AKREDITACIONA KOMISIJA SE PONAŠA KAO PRIJEKI
SUD 1945.

Fehratović: Najapsurdinje jeste da se tamo
navodi da se radi o „nekompetenciji profesora“. Kako znamo, ovo je univerzitet
koji ima najstručniji kadar iz regiona, BiH, Srbije, Hrvatske…

Zukorlić: Besmisleno. Jedan od osporenih je
prof. dr. Fehim Husković koji je, kako kažu, „sa strane“. On jeste iz
Makedonije, ali ima dvojno državljanstvo, i srbijansko i makedonsko. Kada im to
kažemo, oni odgovaraju: „Žalite se.“  E,
to je način komunikacije. Imao bih vam pričati do sutra. Akreditaciona komisija
u januaru donese negativnu odluku o nekom programu, a mi dobijamo rješenje
devet mjeseci poslije toga. Znate kako se oni ponašaju? Kao prijeki sud koji je
strijeljao na Hadžetu ‘45. Tako su izgledale te presude u tri reda: „Kažnjava
se strijeljanjem. Oduzima mu se sva imovina. Njegova porodica se lišava svih
prava.“ Tako izgledaju presude Akreditacione komisije Internacionalnom
univerzitetu. Zato oni ne mogu opstati i nemaju nikakvu budućnost.

 

IMAMO NAJBOLJE PROFESORE IZ REGIONA

Svi znaju da je ovaj Univerzitet specifičan i
po tome što je, kao vakuf i fondacija, pridao važnost moralnim i duhovnim
vrijednostima, a to znači da ne dopuštamo da se kradu studenti, niti časovima,
niti da se zakidaju po bilo kojoj osnovi. Isto tako, znači da nam je
internacionalna akreditacija, kao i geografska pozicija, omogućila da uzmemo
profesore iz regiona. To znači da imamo najbolje profesore. Zato je to što kažu
potpuno neosnovano. Ali, ovdje ima nešto drugo. Oni su u startu, kada su nam
davali dozvolu, mislili da nećemo imati kapaciteta sklopiti kadrovsku
strukturu. E, sada kada su pali svi drugi oblici pritisaka, nelojalna
konkurencija odjeljenja koja su instalirana, pa onda instaliranjem državnog
univerziteta, uslijedio je pokušaj zabrane svim profesorima koji rade na
državnim univerzitetima da rade kod nas.

 

ONI SU NESPOSOBNI

Kada je sve to palo, narede sudiji da dadne
pet crvenih kartona kako bi se ekipa prepolovila. Sa tri igrača ćemo ih
pobijediti! Dvije trećine crvenih kartona da nam daju, mi ćemo ih pobijediti!
Jer su oni nesposobni. Oni mogu da učestvuju samo na olimpijadi za nesposobne,
inače za zdrave ne mogu. Mi smo potpuno zdravi, a oni su bolesni. Njihovo
društvo i svijest, metode, standardi, bolesni su i pokvareni. Zato nemamo
razloga da se brinemo, a kamoli da se sa njima takmičimo. 

 

SO TUTIN POKLANJA SANDŽAČKU ZEMLJU VLADI
SRBIJE

Fehratović: A pro po priče o Univerzitetu,
imam odluku SO Tutin, koja se treba usvojiti na narednoj sjednici, a kojom se
nalaže da Tutinska općina treba dodijeliti 12 hektara nadomak Ðerekara Državnom
univerzitetu u Novom Pazaru. Zašto je sada odnos prema IUNP ovakav, a prema
Državnom drugačiji?

Zukorlić: Ja sam jučer dobio tu informaciju.
Nije mi jasno šta će profesori i studenti raditi na tim pašnjacima. To su
pašnjaci. Nemam nikakvu orijentaciju smisla dodjele tog zemljišta, osim ako
nije to još jedan način da se i katastarski okupira zemljište u Sandžaku. Jer
ako je u vlasništvu općine, onda je to vlasništvo graðana posredstvom općine.
Meðutim, Državni univerzitet je vlasništvo Ministarstva za obrazovanje, a to je
Vlada. Ako je to zemljište vlasništvo Državnog univerziteta, onda je to
vlasništvo Vlade. Znate da je dvije trećine teritorije Sandžaka otuðeno na taj
način. Jedna je da vlasništvo šuma prelazi iz vlasništva općine u vlasništvo
Vlade.

 

KATASTARSKA OKUPACIJA SANDŽAKA

To je jedna vrsta obračuna sa graðanima
Sandžaka, jer znamo da je u ratu u Bosni i poslije rata jedan od oblika
manipulacije bio i katastarska okupacija zemljišta, tlačenja naroda. To
proizlazi iz njihovog ubjeðenja da će se autonomija Sandžaka desiti, pa će oni
vaditi papire pred nekim meðunarodnim faktorima i govoriti koji faktor u
Sandžaku raspolaže vlasnički sa koliko zemlje. Jedino u tom kontekstu mogu
razumjeti taj čin.

Postoji i poruka da su protiv autentičnih
sandžačkih institucija ujedinjeni i režim i svi dijelovi režima na nivou općina
u Sandžaku i na nivou Vlade. To je suštinska poruka. Tek kada se ta odluka
donese i čujemo obrazloženje, moguće je imati neki konkretniji odgovor.

 

BEOGRAD OPSTRUIRA SPORAZUM O OBJEDINJENJU
ISLAMSKE ZAJEDNICE

Fehratović: Šta se dešava sa sporazumom o
objedinjenju Islamske zajednice?

Zukorlić: Sporazum je zastao zato što imamo
opstrukciju Beograda koji više nije imao živaca govoriti da je to unutrašnje
pitanje Islamske zajednice i da se oni tu ne miješaju. Znate, to su ponavljali
kao papagaji posljednje četiri godine. Meðutim, ulaskom u posljednju fazu
pregovora o sporazumu o objedinjavanju Islamske zajednice pod pokroviteljstvom
Republike Turske to je sve raskrinkano i palo u vodu.

 

POTVRDILO SE DA IZA NAPADA NA ISLAMSKU
ZAJEDNICU STOJI VLAST U BEOGRADU

Ono što smo govorili četiri godine sada je
potvrðeno. Iza agresije na Islamsku zajednicu, pokušaja podjele, stoji vlast u
Beogradu sa svom duhovno-akademskom pozadinom. To jest, svi oni faktori koji
punih 170 godina smatraju nacionalnim interesom Srba i srpskog naroda
eliminaciju nesrpskih naroda, a najdrastičnije bošnjačkog naroda koji ima
stogodišnju „tursku krivnju, a evo sad i „vehabijsku krivnju“ i „terorističku
krivnju“…  Uvijek smo imali dežurnu
krivnju koja će nam se zakačiti kada to god bude trebalo nekom Ratku Mladiću
ili nekom političaru da opravda odnos prema Bošnjacima, odnosno odnos oprema
Sandžaku.

 

SVE SMO BLIŽI VARIJANTI „C“

Očito smo sve bliži onoj varijanti „C“ o kojoj
sam govorio prije nekoliko mjeseci, a to je da je moguće da ne bude potpisan
sporazum o vraćanju jedinstva Islamskoj zajednici. Ali, iako je to neki
najblaži oblik rezultata, i on predstavlja veliku pobjedu i profit, jer je
potpuno raščišćeno na relaciji Ankara–Novi Pazar–Sarajevo ko je krivac za
nejedinstvo Islamske zajednice. To je nama bilo jako važno zbog podrške Ankare,
ali isto tako zbog eliminiranja manipulacija, neistina, širenja dezinformacija,
vezano za krivca svega što se dešavalo u vezi sa Islamskom zajednicom
posljednje četiri godine.

 

PREGOVORI SU IZNUDILI PRIZNANJE SRBIJE DA SAM
IM JA GLAVNI PROBLEM PERSONALNO I POZICIJSKI 

Ti pregovori su iznjedrili ovo što sam maločas
spomenuo, da sam glavni problem personalno ja i moja pozicija. I kada sam
prihvatio da se povučem na drugu crtu, da se ne kandidiram na izborima za
poziciju glavnog muftije, kada sam prihvatio da zadržim svoju poziciju
sandžačkog muftije na nivou regije Sandžak, u početku su to smatrali velikim
ustupkom i šansom. Meðutim, kada su proračunali da bez moje potpune
eliminacije, čak do te mjere da je spominjana i moja fizička eliminacija sa
prostora Srbije i šire regije, došli smo do zaključka da, ukoliko eliminiramo
one najcrnje planove koji su nekada imali u obzir i potencijalnu mogućnost
fizičke likvidacije, koji ne ostavljaju prijatnost ni ugoðaj, mogu kazati da je
to veliko priznanje, zato što to samo potvrðuje da smo im pobjegli nekoliko
krugova na ovoj maratonskoj stazi, tako da oni kažu da se jedino možemo
takmičiti u koliko me nema. To je za mene veliko priznanje i nastojat ću da to
unovčim.

 

O MOM ŽIVOTNOM ODREDIŠTU ODLUČUJE SAMO
GOSPODAR MOG ŽIVOTA

Ne prihvaćam ni da budem kapetan Gradaščević,
ni da budem muftija mostarski Džabić, koji su zadnje godine života proveli u
Istanbulu u nekoj preuranjenoj penziji. Jer dvije decenije vodim ovu borbu i
nalazim se u misiji koja je neodvojiva od mog bića na nivou emocija, svijesti,
potpune životne orijentacije. Svi drugi aspekti života koje imam i vodim su mi
u drugom planu u odnosu na misiju. Neovisno kroz kakvo trnje sam prošao i šta
me je sve čekalo, apsolutno nemam alternativu i ne dozvoljavam razumu da
razmišlja o alternativi, uvjeren da o životnom odredištu, od onog
najdrastičnijeg koje se zove život ili smrt, do toga kako ćete i gdje živjeti,
ne može donositi odluku ni Boris Tadić, ni Ankara, ni Sarajevo, već Onaj ko je
Gospodar moga života. Ja sam se samo Njemu u tom kontekstu prepustio i osjećam
se predivno što sam se samo Njemu prepustio.

 

POKORNOST STVORITELJU ELIMINIRA SVU IDOLATRIJU
I FARAONE

Znate, kada se pokorite Stvoritelju onda
eliminirate svu idolatriju. Sve faraone koji imaju ambiciju da Vas pokore, i to
je vrhunac sreće. Ja sam te faraone počistio i tako mi nekako sićušno oko mene
izgledaju i apsolutno se zbog toga sjajno osjećam. Volio bih to osjećanje
prenijeti na druge… Prenosim ga na svoju porodicu maksimalno, na svoje
prijatelje, ali bih ga volio prenijeti i na sav narod. Čini mi se da i narod
poprilično počinje likovati u tom osjećaju slobode koja dolazi iz srca i
razuma, a ne iz Beograda ili nekog drugog centra moći.

 

NISU MI PRORICALI NI DVIJE DECENIJE POSTOJANJA
NA JAVNOJ SCENI

Oni mi svakako nisu proricali ni dvije
decenije ovolikog aktivnog rada na javnoj sceni, što znači da se nisu pitali ni
za ove dvije decenije, a neće se pitati ni za naredne dvije, tri ili koliko god
bude Allah dž.š. odredio, u kom god dresu, u kojoj god formi.

 

Sample ImageJEDINA SREÆA JE U POKORNOSTI GOSPODARU
SVJETOVA

U svakom slučaju, jedina stvar koja može da
Vas učini sretnim jeste da ostanete dosljedni pokornosti samo Jednom Jedinom
Gospodaru svjetova i da uživate u predanosti da činite dobro i da pokušate što
više dobra da ostavite iza sebe. To je orijentacija koja me održava, uprkos
svim ovim udarima koji su svakodnevni i u simboličkom, i u psihološkom i u
konkretnom smislu ugrožavanja djelovanja na individualnom i na društvenom
planu, ali vjerujte, to je sve sama pobjeda do pobjede.

 

NISAM KLEKNUO, NITI ÆU IKADA KLEKNUTI PRED
TIRANIMA

Nekada ne morate sve pobjede ostvariti sami.
Za mene je veća pobjeda ponuditi mladim Bošnjacima i Bošnjakinjama, mladim
sinovima i kćerima Sandžaka model da je moguće ne kleknuti pred tiranima.
Moguće je, braćo i sestre, moguće je ne kleknuti! Evo, nisam kleknuo! Evo,
nikada im neću kleknuti, ma čime prijetili, ma šta nudili! Ovo niti je najava,
niti je odjava, niti je prijetnja, niti je posebna poruka. Ovo je presjek
stanja sadašnjeg moga duha koji me ne napušta od kako za sebe znam i nadam se,
uz pomoć Svevišnjeg Gospodara, da me nikada neće ni napustiti, jer kada bih
napravio ustupak na tom polju bilo koje vrste, smatrao bih ne samo da mi misija
nije uspjela, već bih svoj život smatrao potpuno izgubljenim i besmislenim.
Nikada se neću pomiriti da je smisao života da jedemo, pijemo, spavamo,
zaradimo, potrošimo… Izvinite, ali životinje funkcioniraju na taj način. To
su biološka bića koja nemaju emocije, koja nemaju svijest, koja nemaju ideale,
koja nemaju ciljeve, koja nemaju misiju.

 

SLOBODA JE BLAGODAT LJUDSKE VRSTE

Onaj ko hoće ima pravo da bude takav, ali ja
neću. Ako budem mogao neću dopustiti da mi se djeca deformiraju da budu takva.
Isto tako, osjećam potrebu i obavezu, osjećao bih se sebičnim ukoliko tu
blagodat ne bih učinio dostupnom svim Bošnjacima u prvom redu. Ali, vjerujte,
ne samo Bošnjacima nego i svim graðanima, da li srpske, da li albanske, da li
crnogorske, da li hrvatske, da li neke druge nacionalne zajednice, zato što ova
vrijednost, u ovom slučaju kod mene jeste naglašena bošnjački, muslimanski,
zbog konkretnog emaneta kojeg nosim, ali suštinski i vrijednosno ona se
apsolutno ne zadržava u okvire nacionalnog i vjerskog, blagodat je cijele
ljudske vrste. I svako ko hoće da pije sa ovog izvora imat će ga dostupnim i
čistim i moći će da se napije ma iz koje vjere i nacije došao.

 

TURSKA SE RAZOČARALA U STAVOVE BEOGRADSKOG
REŽIMA

Fehratović: Kako je Turska reagirala na
ovakav stav Beograda, pogotovo poslije tolike inicijative, diplomatskih
pregovora, uvjeravanja da će Beograd prihvatiti jedinstvo Islamske zajednice.
Kako reagira poslije ovog saznanja?

Zukorlić: Razočaravajuće. Mislim da su se
suočili sa nedovoljnim poznavanjem mentaliteta beogradskog režima. Izlazim iz
granica onoga što bih trebao reći, ali ću kazati da sam im na samom početku
skrenuo pažnju da jako površno prilaze namjerama Beograda. Sada se to tako
ispostavilo, ali mogu reći da u tome likujem zato što su se suočili sa onim što
smo mi znali, a njima je trebalo da dožive ovakav udes pa da shvate to.

 

RESPEKTIRAMO OGROMAN TRUD KOJEG JE ULOŽILA
TURSKA

Fehratović: Prema Vašim saznanjima, da li
će se nastaviti turska inicijativa?

Zukorlić: Ona nije prekinuta. I dalje postoji
komunikacija na nivou Ankare i Beograda i pokušaj da se oživi ta inicijativa.
Nimalo nije prijatno Turskoj da bude poražena u toj inicijativi, jer se jako
potrudila i, bez obzira na neuspjeh ili uspjeh, mi ćemo njima biti zahvalni i
respektiramo ih maksimalno. U inicijativi su bili uključeni svi, od
predsjednika Gula, preko premijera Erdoana, asvakako najveći doprinos i udio tu
je dao i uložio ministar spoljnih poslova Ahmed Dautolu, kao i vjerski poglavar
dr. Mehmed Gjormez. To je nadprosječan trud. U trenutku kada se dešava
zemljotres na istoku Turske, kada Vlada ima vanredna zasjedanja, ministar
vanjskih poslova Dautolu dolazi u Beograd. To su neki pokazatelji da je Turska
uložila ogroman trud. Mi to respektiramo, zahvaljujemo se. Svjesni smo tog
odnosa, zato smo jako bili kooperativni do granica mogućega. S druge strane,
nimalo neće biti prijatno Turskoj da ta inicijativa propadne. Svakako će
naredne sedmice pokazati da li će to biti uspješno obzirom da se pokazalo i na
temi Kosova i na temi Evropske unije, kao mnogo većim pitanjima za Srbiju od
pitanja Islamske zajednice, koliko ovaj režim isključivo pokušava praviti neku
kombinatoriku refleksije na vlast i izbore koji dolaze da u tom rezonu sve
postaje drugorazredno, pa i Kosovo, pa i Evropska unija, ukoliko ne servisira
dnevnopolitičke izborne matematike.

 

SVE MANJE VJERUJEM DA ÆE DOÆI DO SPORAZUMA
PRIJE IZBORA

Sve manje vjerujem da bi prije izbora moglo
doći do takvog rješenja. Postoji velika mogućnost da se zašuti do poslije
izbora gdje još Boris Tadić dobija od Ljajića i Ugljanina informacije:
„Oslabili smo Muftiju. Islamska zajednica je slaba. BDZ nema šanse. BKZ je
slaba. Napravili smo zaokret. Asfaltirali smo 100 metara džade, dvije ćuprije
od tri koraka“ i itd. Samo još ovo, samo još ovo. Dakle, tu su očito
sagovornici na sličnom nivou i ovi kojima odgovara da povjeruju Beogradu u
laži, lažu te stvari i oni se sad nadaju da bi mogli na neki način da povrate
politički uticaj na narednim izborima. Naravno da će im tu biti ključna zamka i
tu će definitivno doživjeti poraz kakvom se ne nadaju.

 

RJEŠAVANJE NAGOMILANIH PROBLEMA BOŠNJAKA U
SANDŽAKU OTPOČET ÆE NAKON IZBORA

Čujem da najavljuju iznenaðenja. Bit će ih,
ali negativnih, u to nemam nikakvu sumnju i zato mislim da će morati još ta
oštra krivina da se proðe. Ništa novo. Vi znate da sam u ranijim nastupima
kazao da je ovo političko pitanje i da se samo politički može riješiti. I zato
nemam nikakvu dilemu da će ključni zaokret u rješavanju Islamske zajednice,
akreditacije IUNP, rješavanje BNV-a, rješavanje vakufske imovine, rješavanje
islamske vjeronauke, kao i svih drugih oblika obespravljenosti Bošnjaka u
Sandžaku, kao i rješavanje statusa Sandžaka, te rješavanje statusa Bošnjaka
biti otpočeto nakon narednih izbora.

Fehratović: Da li Vi dijelite mišljenje da
su naredni izbori referendumski izmeðu probošnjačkog, sandžačkog puta i
beogradskog poltronskog puta?

Zukorlić: Nemam nikakvu dilemu i to sam
djelimično već i kazao. To će biti prebrojavanje Bošnjaka izmeðu ta dva
koncepta. Nemam nikakvu dilemu da je apsolutna većina Bošnjaka u Sandžaku, čak
dvotrećinska, za sandžački koncept koji će biti okupljen oko cjelokupnog našeg
pokreta sa svim krilima i aspektima njegove organiziranosti, te da će već
postojeće režimske stranke činiti taj drugi blok. Postoje, naravno, i neki
rezervni igrači koje će režim pokušati da umetne izmeðu da razvodnjavaju tu političku
priču. Mislim da oni neće imati nikakve snage, nikakvog efekta, zato što u toj
atmosferi definitivno ljudi neće birati stranku već svoj put, koncept u kome će
se raščistiti da li će Bošnjaci u Sandžaku moći da odlučuju sami o sebi, da
žive slobodno, da investicije ne doživljavaju kao milostinju. Da se investicije
ne koriste za korupciju. Da se kroz Vladine fondove ne kupuju politički
aktivisti jedne ili druge partije, već da investicije budu dostojanstveno
dolazile u Sandžak. Da se predstave kao pravo graðana. Kao dio onoga što oni
plaćaju kroz svoje poreze i sve ono što čine za državu da i ona čini za njih.
Da dostojanstveno budu respektirani, da se ne ugrožava njihov nacionalni i opći
identitet.

 

REFERENDUM IZMEÐU DOSTOJANSTVA I PONIŽENOSTI

To će biti referendum izmeðu dostojanstva i
poniženosti. Ono što ja žarko želim jeste da tu narod donese odluku. Iskreno,
ma koliko čvrsto vjerovao u ovo što pričam, ne želim ništa, pa ni ovo da
nametnem svom narodu. Ukoliko narod na slobodnim izborima, slobodno bez
pritiska, bez laži, kraðe, zloupotreba, bude, ne daj Bože, kazao: „Muftija“ –
kao i svima ostalima koji predstavljaju taj sandžački slobodarski blok i duh –
„mi ne želimo to, nama je to teško. Mi hoćemo da budemo robovi. Mi hoćemo da se
o nama odlučuje u Kraljevu, Raški, Beogradu“ – reći ću: „Neka vam je sretno, to
je vaš put.“ Zato držim da su ti izbori historijski i da će se na njima
donijeti historijska odluka za Bošnjake i Sandžak.

 

KRIMINAL SUŠTINSKO PITANJE ODNOSA ISTINE I
NEISTINE

Fehratović: Prema onome što se trenutno
dešava u početku zahuktavanja izborne kampanje, definitivno će ovi izbori
iznijeti na vidjelo nešto što se tiče krupnoga kriminala u Sandžaku. Kako to
komentirate?

Zukorlić: Tematika kriminala je tematika za
simpozij, zato što je pitanje kriminala suštinsko pitanje odnosa istine i
neistine u ovom društvu. Ono što ugrožava i Bošnjake, i Sandžak, i Srbe i
Srbiju jeste izvrnutost standarda i dominacija neistine. Dominacija neistine na
medijima. Dominacija neistine u politici iz koje proizlazi prevara i
predstavljanje krivih slika. Iz neistine proizlaze sva zla i dekadentne pojave.
Kriminal je jedno od najkancerogenijih, najmalignijih oboljenja koja proizlaze
iz te neistine.

 

DOMINACIJA KRIMINALA U SPREZI SA POLITIKOM I
ELEMENTIMA VLASTI

Ono što je, nažalost, usud Sandžaka
posljednjih 20 godina jeste dominacija kriminala koji je u direktnoj sprezi sa
politikom i elementima vlasti. Nažalost, i onih koji bi trebali da se
obračunaju sa kriminalom – pravosuðe i policija. Prije neki dan slušam
predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije Vericu Barać koja je ponovila
rečenicu koju sam više puta kazao: „U Srbiji je na djelu otvorena sprega izmeðu
kriminala, politike i tajkuna.“ Tu nema apsolutno nikakve dileme. Naravno da su
rijetki glasovi poput gospoðe Barać, poput gospodina Šabića.

 

DOMINANTNA POLITIKA JE ONO ŠTO RADI RASIM
LJAJIÆ

Dominantna politika jeste ono što radi,
recimo, Rasim Ljajić. Predstavljanje u poštenoj formi jednog „finog“ političara
koji, kroz razne oblike zloupotrebe vlasti, skupi i napuni tamo neku salu,
nekih crvenih zastava i predstavi se kao fini političar. A znamo da je nikao na
kriminalu. Funkcionira na kriminalu i tajkunsko-zelenaškim projektima od
najprljavijih narko-dilerskih aktivnosti do svih drugih vrlo sofisticiranih
oblika kriminala. To je ono što se pokušava predstaviti savremenim političarem.
Pokazuje sposobnost da imate nevinu facu, bajagi nevino ponašanje. Pored stana
na Novom Beogradu kojeg vam je država dala, imate kuću na Dedinju koju ste otkupili
od ne znam kog advokata. Pa imate kuću u Sarajevu, pa imate stan ili kuću na
moru. Da ne govorim o nekretninama gdje postoji jedna kriminalna grupa koja
svakog mjeseca kupi rentu. Znači, to je paradigma onog što se zove licemjerstvo
dominirajućih društvenih slojeva.

 

OD IZUZETNE VAŽNOSTI JAČANJE DRUŠTVENIH
FAKTORA NA NIVOU SRBIJE

Naravno da se pokazalo da je jako malo tih
hrabrih faktora koji se mogu tome suprotstaviti. Zato je od izuzetne važnosti
jačanje društvenih faktora na nivou Srbije. Ali, ja nemam kapaciteta da se
bavim Srbijom, ja se bavim Sandžakom i ovim narodom koji će ideološki,
suštinski, koncepcijski kroz formulu biti potpuno drugačiji. Koji će kroz
formulu kretati od istine iz koje izlazi poštenje. Iz koje proizlazi korektan
odnos, bio gorak ili sladak, tu smo različiti. Zato su svi oblici organizacije
koji su nastali, da li vezani za Islamsku zajednicu, da li inspirirani
Islamskom zajednicom, da li podržani od Islamske zajednice, svejedno, suštinski
različiti. I zato će iz tog razloga morati da se desi ta referendumska
atmosfera. I po moralnoj osnovi, i po političkoj osnovi, i po kulturološkoj
osnovi i po općedruštvenoj osnovi.

 

NE MOGU DA ZAMISLIM SRBINA KOJI ÆE GLASATI
RASIMA LJAJIÆA

Znate šta je paradoks? Oni koji su do guše u
kriminalu govore o kriminalu. „Mi moramo“ – kaže – „toj aždahi isjeći glavu,
ruke i noge.“ Pa najprije poði od sebe, pa se isjeckaj čitav ako hoćeš da
aždahi isiječeš glavu. To je kao ono kad lopov kaže: „Držite lopova!“ To je
poruka koja se, uz ogromnu medijsku pažnju, želi predstaviti kao nešto važno.
Ne mogu da zamislim Srbina, graðanina Beograda, graðanina Šumadije, koji će da
vidi u Rasimu Ljajiću šta? Poštenje. Šta? Snagu. Šta? Pamet. Šta? Ljepotu. Šta?
Autoritet. Šta? Sposobnost. Šta? Kroz sve ove osnove možete da vidite nekog
drugog. Providan. Kako to on ulijeva povjerenje? Ulijeva snagu? Ima li liderske
sposobnosti? Ima li znanje? Ima li pismenost? Šta to on ima da ponudi? Ako
slušate njegovu retoriku dvadeset godina, to je šest naučenih rečenica. Ali šta
jedino imate? Svaka dva dana se pojavi njegovo ime u medijima. Zato što je
vrijedan? Zato što se pokazalo da je idealno dizajniran da servisira tuðe
političke interese u Beogradu i istovremeno uništava interes svoga naroda? To
je perfektan proizvod. Takvome se onda otvara sve to. Vjerujte da će i to jako
kratkog vijeka da bude. Ne mogu da zamislim kako izgleda Srbin koji će da glasa
za Rasima Ljajića. U Sandžaku je to završena priča, ali ne mogu da vjerujem da
tamo postoji. U redu da ga glasa za jedan šporet, ali jako je teško imati sedam
miliona šporeta i mobilnih telefona, pa podijeliti svima – sada citiram
Tomislava Nikolića.

 

VJEŠTAČKI OSMJESI, A U POZADINI LUCIFER

To su neke stvari koje svakodnevno gledamo i
koje predstavljaju prezentaciju pokušaja nametanja jednog lažnog sistema
vjerovanja, vrijednosti, djelovanja, funkcioniranja. Sve našminkano. Sve fino.
Balončići i zastavice. Vještački osmjesi, a u pozadini Lucifer. To je suština o
kojoj se treba glasno govoriti. O kojoj treba vrištati. Na koju se treba
ukazivati. Pitanje je koliko će se ove generacije moći spasiti toga, jer one su
već žrtva proteklog vremena, ali ne mogu posmatrati mirno djecu koja se raðaju,
koja rastu, koja su zdrava, koju trebaju njihovi finansijeri ovdje u Novom
Pazaru i širom Srbije da truju drogom, a da nas predstavljaju u vlasti.

 

KATASTROFA JE KADA PODZEMLJE POSTANE NADZEMLJE

Mislim da je ključno napraviti
diferencijaciju. Neka bira ko će biti kriminalac. Zašto se kriminal zove
podzemlje? Zato što oni moraju živjeti u podzemlju ako hoće biti kriminalci.
Ali je katastrofa ako kriminal postane nadzemlje. To je ovo. Kada kriminal ovlada
gradskom upravom, općinom, vladom, sudom, policijom – e to je problem. E, tada
očekujte kolaps.

 

ZAHVALJUJUÆI NAŠIM SLOBODARSKIM INSTITUCIJAMA
UŠUTKANI REŽIMSKI PLAÆENICI

Naravno, zahvaljujući ovakvoj Islamskoj
zajednici, zahvaljujući BKZ-u, zahvaljujući BNV-u, zahvaljujući NVS-u,
zahvaljujući BDZ-u, zahvaljujući svim ovim strukturama i drugima koje nisam
spomenuo, posebno zahvaljujući reviji „Sandžak“, kao jednom od najhrabrijih
faktora koji je sa nekoliko tekstova ušutkao sve one plaćene pričaljke od
Gradske uprave do Beograda. Šta im bi odjednom? Pa ja sam bio kriminalac
svakoga dana! Poðite od Aide Æorović, preko Miška Jusufovića, Rasima Ljajića,
Muhameda Jusufspahića.

 

PODVUÆI CRTU IZMEÐU POŠTENJA I KRIMINALA

Dva teksta u reviji „Sandžak“ i kao da si im
kabl iz zida iščupao. Niko riječ ne pregovara. Što sada ne pričate o kriminalu?
Ako ja smijem pričati o kriminalu, a optužujete me za kriminal, hajmo se
pogledati. Hajmo, izvolite, tužite me, pa na sudu da dokazujemo, pa da vidimo
šta to novinari iz revije „Sandžak“ imaju još. A oni dobro znaju šta imaju. Čak
i ne znaju šta imaju. Nešto znaju, nešto ne znaju, ali najbolje znaju šta su
radili. I onda je jako teško živjeti kada se pojavi neko za koga si mislio da
te se boji. Jer mafija i kriminalci žive na mitu straha da niko ne smije da
napiše njihovo ime, da niko ne smije da ih spomene i da niko ne smije da ih
prozove. E, sada je srušen mit tih nazovi mafijaša novopazarskih. Nisu ni
mafijaši, jer kako se ponašaju mislim da bi potopili Siciliju. Palermo bi se
zacrvenio od bruke kako se ponašaju ovdje mafijaši koji prijete sudom i drugim
civilizacijskim oblicima čuvanja mafijaških prava. To je realno stanje našega
organiziranog sistema. Mi nismo kadri uništiti kriminal, mi to znamo. Nemamo ni
ambiciju, nismo ni zaduženi. Ali smo kadri povući crtu izmeðu kriminala. Na
hutbama, u džamijama, u novinama, u časopisima, na medijima i tamo gdje god
može naš glas da dopre. A može da dopre daleko zato što nas nije strah od njih.
Zato što nas nikog ko stanuje u šahtama nije strah, jer niži svijet stanuje u
šahtama, a to se zove podzemlje. Neka ih u podzemlju, ali nemoj da izlaze iz
podzemlja i da nam se penju u Gradsku upravu, da nam se ne penju u sudove i
policiju. E, tu ćemo povući crtu. I zato ćemo angažirati sve moguće strukture
naroda da se bore protiv kriminala, da ga preziru. Da u njega upiru prstom i
pokazuju ko su oni i tom diferencijacijom će se stvari raščistiti.

 

PLAMEN SLOBODE KLJUČ DOBIJANJA AUTONOMIJE
SANDŽAKA

Fehratović: Da li ćemo i kada kroz sve ove
procese koji se dešavaju u Sandžaku doći do stvarne autonomije Sandžaka?

Zukorlić: To sada nije moguće odrediti. Iz
razloga što su brzo rješenje puške i šuma. Mi se nismo odlučili za taj metod.
Nije dio nas, nije dio našega izbora i našega puta, iako je on obično
najefikasniji i tu se brzo rješava – ili dža ili bu. Obzirom da smo izabrali
gandijevski put, da smo izabrali put Mendele, dr. Kinga, Dalaj Lame – to je
duži put, to može da potraje. Ali nema razloga za brigu dok traje, zato što je
ključni plamen slobode u srcima ljudi. Neovisno koje se vojske i policije ovuda
kreću, taj plamen slobode je ključ. Tu imamo kritičnu masu, apsolutnu većinu.
Nema razloga za brigu. Vrlo brzo, obzirom na loš kvalitet našeg neprijatelja,
mislim da se neće tako dugo čekati i do konkretnih operativnih, organizacionih
rezultata na terenu.