DISKRIMINACIJA BOŠNJAČKE DJECE

Image

U proteklom periodu smo pisali o diskriminaciji Bošnjaka u Sandžaku,
iznoseći argumente koji su je potvrðivali u mnogim sferama njihove
egzistencije. Ukazivali smo na primjere naziva škola koji nisu u skladu
sa vrijednostima koje baštini bošnjačka nacionalna sredina, kao što je
na primjer Novi Pazar, grad sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, u
kojem od 12 škola samo jedna nosi bošnjačko ime. 

Zatim, općina Rožaje, u
kojoj živi 95 % Bošnjaka, gdje od 10 škola samo jedna nosi bošnjačko
ime, prijepoljska općina u kojoj ima 50 % bošnjačkih učenika, a niti
jedna škola ne nosi bošnjačko ime, i brojni drugi primjeri.

U Bosni i Hercegovini imamo primjer da u općini Srebrenici, u kojoj je
počinjen genocid, škola nosi ime "Petar Petrović Njegoš", čije
pjesništvo je tipično genocidno štivo! Poznato nam je da je
srsko-crnogoraski zlotvor Njegoš u svom "Gorskom vijencu" raspirivao
mržnju prema muslimanima, pišući veoma uvredljive stihove kojima je
vrijeðao njihovu vjeru i Poslanika s.a.v.s., kao što je to činio u
stihovima: "'odža riče na Cetinju ravnom", "Zaudara zemlja Mu'amedom"…
U istom djelu svoje sunarodnike je Njegoš ovako savjetovao:
"Brat je Turčin svud jedan drugome,
nego udri dokle mahat možeš!
I ne žali ništa na svijetu!"

Bošnjačka djeca su prisiljena ići u školu koja nosi ime čovjeka koji
svojim pravoslavnim sunarodnicima daje savjet: "Udri dokle mahat
možeš!", i to ime škola nosi nakon počinjenog genocida u kojemu su
stradali članovi porodica tih učenika.

I nije samo ime problem ove škole, već je to i neravnomjerna nacionalna
zastupljenost uposlenika, kao i neprilagoðen nastavni plan i program.
Direktor škole je spske nacionalnosti, njegov zamjenik takoðer i svo
tehničko osoblje. Od sedam članova školskog odbora, samo su dva
Bošnjaci. Iz svih ovih razloga, roditelji učenika s pravom dobijaju
podršku za peticiju od institucija iz domovine i dijaspore koje imaju
razumijevanja prema njihovoj borbi da svojoj djeci osiguraju normalne
uvjete za školovanje, uvjete u kojima će psihička opterećenost ove djece
biti eliminirana.

Svake godine, 27. januara, bošnjačka djeca u Sandžaku se susreću sa
problemom proslave pravoslavnog praznika "Dan Svetoga Save" u školama,
gdje se ova proslava nameće čak i u onim školama u kojima bošnjački
učenici čine 95% i 99% svih učenika.

Bošnjačka kulturna zajednica (BKZ) je u nekoliko navrata upozoravala na
diskriminaciju bošnjačke djece u školama, kao i na to da se ta djeca, od
nekih nastavnika srpske nacionalnosti, zastrašivanjem primoravaju na
proslavu nečega što nije u skladu sa baštinjenjem njihovog vjerskog,
kulturnog i nacionalnog identiteta.Svetosavizacija učenika

Dogovorili se da se ne dogovore: Ugljanin i Amfilohije

I
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji je reagirao, upozoravajući da će se
pritisci ove vrste morati procesuirati pred nadležnim državnim
organima, kao i meðunarodnim institucijama za ljudska prava.

Predsjednik Udruženja nastavnika islamske vjeronauke, Hajrudin Balić, je
kazao da se Srpska pravoslavna crkva oglušuje o prava bošnjačkih
učenika da ne žele proslavljati nešto što nije u skladu sa njihovom
tradicijom, šaljući pravoslavna sveštena lica čak i u škole u kojima je
99% bošnjačke djece. Radi toga ovo udruženje poziva bošnjačke učenike da
bojkotuju proslavu "Dana Svetoga Save" i traži pomoć Mešihata Islamske
zajednice u Srbiji da ih u tome podrži. Inače, Udruženje nastavnika
islamske vjeronauke u Novom Pazaru ima predstavnike iz sandžačkog,
preševskog, beogradskog i novosadskog medžlisa.

Kako smo saznali od predsjednika Udruženja vjeroučitelja Tuzlanskog
kantona, Alema Dedića, ovo udruženje u potpunosti podržava pravo kolega
vjeroučitelja u Sandžaku, zatim, bošnjačkih učenika i njihovih roditelja
da bojkotuju proslavu pravoslavnog praznika koji im se nameće.

Kada je riječ o diskriminaciji u školama, da podsjetimo na
diskriminaciju vjeroučitelja od strane Ministarstva vjera i dijaspore i
Ministarstva nauke i prosvjete Srbije, kada je nezakonito iz procesa
nastave isključen veliki broj nastavnika islamske vjeronauke, radi čega
je zasijedao i Svebošnjački Sabor Sandžaka.

Osim nametanja proslavljanja "Dana Svetoga Save", diskriminacija prava
bošnjačkih učenika odnosi se i na nastavni sadržaj udžbenika, pogotovo
iz predmeta kao što su historija, maternji jezik, muzička kultura…
gdje udžbenici obiluju nastavnim sadržajima koji veličaju srpsku naciju,
kao i brojnim ilustracijama srpskih svetaca, ikonama i freskama.

Povodom očigledne diskriminacije bošnjačke djece i Bošnjačko nacionalno
vijeće (BNV) preko odbora za obrazovanje će, u predstojećem periodu,
održati niz okruglih stolova na kojima će temeljito biti obraðene teme
koje se odnose na tretman Bošnjaka u odgojno–obrazovnom sistemu.

 
MERSADA NURUDDINA AGOVIÆ
BOSNJACI.NET