XXVII besjedništvo studenata IUNP-a

Image

Na Univerzitetu u Novom Pazaru od 31.01. do 02.02. 2012. godine, a u organizaciji Centra za retoriku i Debatnog kluba studenata održan je tradicionalni 27. FILOZOFSKI KOLOKVIJ DIJALOG STUDENATA – SUSRET IDEJA ISTOKA I ZAPADA. Ovaj skup je realiziran pod mentorstvom Prof. dr Šefketa Krcića.
Simpoziumom studenata su presjedavali: Asistent Rejhan R. Kurtović, presjednica debatnog kluba Azra Hakić i student Nafija Lotinac.Na ovom skupu je demonstrirano bjesedništvo studenata u okviru projekta Izgradnja kapaciteta mladih govornika.

Na ovom takičenju u govorništvu i debati
sjudelovalo je 117 takmičara sa Departmana za pedagoško psihološke
nauke i Departmana za pravne nauke, gdje u drugi krug idu 35 besjeda,
koje će se takmičiti za završni dio bjesedništva, za DAN UNIVERZITETA.

Pobjednik ovog takmičenja govoriće u ceremoniji obijelježavanja desete odvjetnice univerziteta.

Ovaj skup su pozdravili: rektor Prof. dr
Mevlud Dudić, Doc. dr Šemsudin Plojević, Doc. dr Mirsad Nuković,
Asistent Rejhan R. Kurtović i Msc Džemail Zornić i student prava Emir
Hadrović.

Uninp.edu.rs