Naučna konferencija u Banjoj Luci : “Položaj Bošnjaka u BiH i zemljama regiona”

Image

Naučna konferencija u Banjoj Luci
"Položaj Bošnjaka u BiH i zemljama regiona u kontekstu europskih i euroatlanskih integracija"

Organizator: Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda

Banski dvor, 30. 6. 2012. godine