Festival islama: TUTIN

Na Gradskom trgu u Tutinu, 4. 8. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".