Bajramska akademija u Prijepolju: “Slobodan je čovjek koji ima žeravicu Islama u srcu”

Image

Manifestacija „Bajramski dani bošnjačke kulture“ održana je u ponedjeljak 20. avgusta 2012. godine, drugog dana Bajrama u Prijepolju. Ovu Svečanu bajramsku akademiju uz podršku islamske zajednice po četvrti put organizuju BNV i BKZ.

Na platou ispred Doma Kulture okupio se veliki broj
Prijepoljaca koji su došli da se poselame i pobajrame sa glavnim muftijom
Muamerom ef. Zukorlićem koji je bio na čelu delegacije Islamske zajednice koja
je posjetila Prijepolje.

Prireðen je i prigodan kulturno-vjerski program u kojem su
ilahije učili horovi „Merdžan“, „Firedeus“ i „Ljiljan“, a učešće su uzeli i
izvoðači sevdalinki iz Prijepolja, kao i članovi KUD „Sandžak“ koji su izveli narodne
igre sa prostora Sandžaka.

Prisustnima se u svojstvu domaćina prvi obratio i
dobrodošlicu im poželeo predsjednik BNV-a Samir Tandir koji je naglasio da su
ljudi koji su došli na ovaj skup jači i odlučniji nego ikad.

„Nikada nemojte podcijeniti snagu pojedinca, jer pojedinac
može mnogo, može puno više nego što nam se čini kada se suočimo sa svakodnevnim
barijerama.“ –rekao je Tandir.

On je istakao da je od jakog pojedinca još važnija jaka
zajednica i izrazio svoje zadovoljstvo što ovaj skup predstavlja jedinstvo
jakih pojedinaca.

„Sa ove naše Akademije šaljemo poruku mira i pozivamo sve
naše Bošnjake, bošnjačke lidere da napravimo konsenzus oko suštinskih pitanja
koja se tiču našeg opstanka i naše budućnosti na ovim prostorima. Ponosni smo
na svoje porijeklo i našu anti fašističku prošlost ali smo svjesni da našoj
djeci i budućim generacijama moramo ostaviti sigurniju budućnost. Zbog te naše
dece mi nemamo pravo da stanemo, niti da odustanemo, niti da se predamo.“ –
rekao je Tandir i naglasio da ne može biti stabilnosti regije Sandžak dok se ne
riješi pet definisanih problema koji pogaðaju Bošnjake.

„Prije izbora predsjednik Nikolić je obećao da će ispraviti
ove nepravde prema Bošnjacima. Mi smo mu povjerovali i očekujemo da ispuni
svoje obećanje i da diskriminacija prema Bošnjacima i Sandžaku prestane.“ –
rekao je Tandir na kraju.

Nakon Tandira prisutnima se obratio i glavni muftija Muamer
ef. Zukorlić koji je rekao da je ove godine mnogo puta bio u Prijepolju, i
mnogo puta govorio Prijepoljcima i da sada nije zbog toga došao već da bi im iz
srca mubareklisao Bajram.

„Bajram je manifestacija zijareta i zijafeta. Na Bajramu
idemo u posjete i to se zove zijaret. Na Bajramu takoðer dočekujemo rodbinu,
prijatelje i komšije i to se zove zijafet. Zijaret i zijafet su jedna od
osnovnih odrednica naše nacionalne i vjerske kulture. Dok je zijareta i
zijafeta kod ljudi će biti humanosti, ljudskosti i dobrote. Oni koji otvore
vrata za musafira oni gaje dobrotu u svojoj duši, svome srcu i tome uče svoju
djecu. A kuće koje primaju goste su mubarek kuće. Sa gostima dolaze meleki, i
kuća koja je otvorena za musafira ima pravo na bereket. U takvoj kući će uvijek
sijati svjetlo radosti i zdravlja za sve ukućane. Danas je savremeno društvo
ugroženo otuðenjem ljudi jednih od drugih. Da nam se to ne bi desilo Allah
dž.š. nas je počastio Bajramom. Dok god imamo Bajram imamo posudu u kojoj
čuvamo sopstvenu ljudskost, humanost i dobročinstvo prema drugim ljudima. Kuća
u kojoj zamiriše bajramska baklava i sve ono što prati našu bajramsku kulturu
zijafeta, ta kuća ima pravo na radost i sreću. Zato Bajram predstavlja jednu od
osnovnih odrednica našeg islamskoga ali i našeg bošnjačkoga identiteta. Poslije
stotinu godina ataka na našu vjeru, nasrtaja na našu kulturu, ugrožavanja našeg
postojanja, Bajram je stameno ostao prisutan u našim srcima, u našim kućama,
ali ga evo i pod vedrim nebom na našim trgovima i našim ulicama. Svuda gdje su
muslimani, ljudi tamo je mjesto Bajramu, a naša uloga jeste da vrijednost
bajrama pronosimo dostojanstveno i radosno, onako kako to zaslužuje Islam.“ –
rekao je Glavni muftija.

On je dalje rekao da Bošnjaci imaju dva izvora svoga
identiteta.

„To je ona dimenzija koju povlačimo iz etničkog porijekla,
još od vremena predislamskog doba Bošnjaka, Bogumilskog vakta, i onog
slovenskog i pred slovenskog. Taj period je obilježila spremnost Bošnjaka da se
ne priklone ni istočnoj pravoslavnoj, ni zapadnoj katoličkoj crkvi. Bošnajci su
tada bili oprijedeljeni otporu da imaju sopstvenu verziju kršćanstva, koju su gajili
i za koju su platili visoku cijenu jer su bili smatrani hereticima i sa istoka
i sa zapada. Jako mnogo su zbog toga stradali, ali su kroz svu svoju borbu za
opstanak izgradili čvrst nacionalni karakter koji sadrži u sebi, u odnosu na ta
dva centra, i herzu i buntovništvo, a u suštini sprmnost na slobodu. Još iz tog
vakta mi Bošnjaci smo svojevrsni pobunjenici protiv svih onih koji su nastojali
da nas prisilno uvedu u svoju vjeru i da nam nasilno nametnu sopstvene kulture.
U tome smo se održali, ali kada je  1463.
godine došao Sultan Mehmed Fatih  i
ponudio Bošnjacima Islam nije mu bio potreban ni mač ni oganj, Bošnjaci su
masovno prihvatili islam jer su svoju verziju kršćanstva našli izuzetno srodnom
sa Islamom i to u temeljnoj vrijednosti čistoga monoteizma vjerovanja u Jednog
Jedinoga Svemoćnoga Boga Allaha dž.š.“ – rekao je Muftija

On je rekao da je tradicija bošnjačkog slobodarskog duha
duža od hiljadu godina i da su Bošnjaci potpuno identificirani sa slobodarskim
duhom i da zbog toga opstaju i nakon stotinu godina tlačenja.

„I u toj tada bošnjačkoj staroj kršćanskoj vjeri, a i sad u
našeme Islamu, ropstvo ljudima je nespojivo sa vjerom u Jednoga Boga. Io
zato  i nikako ne možemo i nećemo da
kleknemo pred ljudima i nemožemo im biti robovi ma koji vladali. Bili na vlasti
žuti ili crni mi nikada robovati nećemo. Mi to znamo ali bi bilo dobro da i oni
znaju. Nespojivo je vjerovanje u Stvoritelja, pokornost Svevišnejm, a
istovremeno pokornost raznim firaunima i firaunčićima na lokalu ili globalu. To
dvoje ne ide zajedno jer je najveći grijeh širk, a širk je višeboštvo. I onaj
ko hoće da vjeruje u Boga, u vlast u Beogradu ili u općini, u tajkune i druge
moćnike, neka zna da to ne može u Islamu. Neka bira, ako hoće biti u Islamu
moraće vjerovati samo u Jednog Jedinog, a ako Njmu pridruži još ove neke druge
falcifikovane, i razne druge koji pretenduju na mjesto božanstva, neka zna da
izlazi iz vjer. Mi koji gajimo šehadet, namaz, post, zekat i hadž i time se
zovemo muslimanima, mi smo izabrali i kazali nema drugog Boga osim Jedinog Allaha
dž.š. Time negiramo sve druge koji pokušavaju svojom vlašću, imetkom, čizmom,
pendrekom, medijim, i drugim sredstvima porobljavanja da nas pokore. Mi smo ih
zanijekali. Neka znaju kad smo šehadet proučili mi smo njih zanegirali, mi njih
ne priznajemo, a to da li oni nas priznaju apsolutno nas ne dodiruje. Nas
priznaje Jedan Jedini Svemoćni kome smo se pokorili i zato smo najsrećniji
ljudi.“ – rekao je Glavni muftija.

Muftija je rekao da sve što nude razni firauni da je to laž
kojom nastoje uplašiti i potkupiti ljude.

„Oni vam privremeno mogu i naškoditi, ali zapamtite, ako
krenete sa njima vi ćete njihovi robovi biti. Da li ste ikada vidjeli bogatoga
roba? Ako želite bogatstvo to možete ostvariti samo kao slobodni ljudi. Onaj ko
ima imetak a ima status roba, i on i njegov imetak pripadaju njegovome
gospodaru, prema tome on nema ništa. Zato znajte da je to varka. Prema tome ne
dajte vjere svoje, ne dajte slobode svoje. A slobodu, dostojanstvo i čast
sačuvaćete, ne ukoliko budete imali silu, broj, vojsku, već ukoliko u svome
srcu budete imali čistu vjeru da samo Jedan Jedini Svevišnji Stvoritelj ima
pravo da se njemu pokorimo. Ukoliko tu žeravicu očuvate u svome srcu bićete
slobodni ljudi ma koliki bio vaš broj, ma koliko oni izgledali moćni zbog svoje
vlasti i haram kapitala. Vjerujte da vam ne mogu ništa zato što je ono što vi
nosite u srcu vječno i traje, a ono što oni imaju i čime raspolažu privremeno.
A uvijek je bolje vječno od privremenoga, i nikada ne žrtvujte vječno za
privremeno. To je osnovna odrednica naše bošnjačke i naše islamske kulture.
Zato Bošnjaci ne mogu pripadati ni srpskoj ni crnogorskoj kulturi. To su
kulture tih naroda koje su nastale na njihovoj tradiciji i njihovom objektu
kulta, a to je njihova vjera. To su za nas komšijske kulture koje ćemo mi
poštovati, i koje nećemo nikada napadati niti omalovažavati. Ali neka svima
bude jasno da dok je Islama u srcima našim nemoj da pokušavaju da nam nametnu
niti srpsku niti crnogorsku kulturu, kao što mi nemamo namjeru nikome da
namećemo našu kulturu. Naša kultura je bašča puna ruža koja pripada onima koji
su dio nje, ali koju imaju pravo da mirišu i drugi, jer naša vjera i naša
kultura nas uči da od nas i od naše ruke ne smije niko imati zla bio on
musliman ili kršćanin, bio on Bošnjak ili Srbin. To je cvijet i plod naše
kulture na koju podsjećamo baš ovoga mubarek Bajrama. Zato budite ponosni na
svoj Islam, na svoj Bajram, na svoju kulturu, na svoju naciju, na svoju
porodicu, i živite i hodajte ovom zemljom dostojno, časno, slobodno i
dostojanstveno.“ – rekao je na kraju Glavni muftija.

Nermin Gicić (Mesihat.org)

{gallery}bajramska akademija u prijepolju, 20.8.2012{/gallery}