BKZ na Kosovu: Održana Osnivačka skupština

Image

U Prizrenu je, 18. avgusta 2012. godine (uoči samog ramazanskog
Bajrama), održana Osnivačka skupština Bošnjačke kulturne zajednice na
Kosovu, na kojoj su finalizirane te usvojene i ranije usaglašene odluke.

BKZ
je koncipirana kao izrazito decentralizirana organizacija gdje se tokom
radnih sjednica “modeliranja” organizacije uzimala u obzir regionalna
zastupljenost i brojni drugi bitni faktori za adekvatnu zastupljenost
zajednice te jaču efektivnost u predstojećem djelovanju. Strukturalno je
izgraðena da koincidira sa matičnim ogrankom ali i u skladu sa
ovdašnjom zakonodavnom i strukturalnom koncepcijom.

Kosovski ogranak BKZ je svoje ključne prioritete istakao kroz svojih 5 (pet) resornih odbora:

  • Odbor za Kulturu,
  • Odbor za Etnologiju,
  • Odbor za Sport,
  • Odbor za Dijasporu i
  • Odbor za Prosvetu.

Ostavljena
je mogućnost proširenja i na druge bitne sfere za bošnjačku zajednicu
na ovim prostorima. Primarni ciljevi BKZ-a Kosova su očuvanje vjere,
kulture i tradicije bošnjačkog naroda na ovim prostorima. Ravnopravna
zastupljenost u zapošljavanju, afirmaciji i učešću u svim drugim
društvenim sferama. Promoviranju posebnosti i zastupanju interesa te
pružanje konkretnog doprinosa na rješavanju svih strateških te akutnih
pitanja od značaja za život i interes našeg naroda u Republici Kosovo.
Poboljšanje integracije i izgradnja potrebnih nacionalnih institucija
samostalno i kroz suradnju sa matičnim narodom u drugim regijama, kao i
ostvarivanje brojnih drugih prava, sloboda i interesa našeg naroda ovdje
na svim lokacijama gdje gravitira.

U opuštenoj i prijatnoj
atmosferi sudionici osnivačke skupštine su usvojili strukturalne i
statutarne dopune. Donešena je jednoglasna odluka da sjedište BKZ-a bude
u Prizrenu sve dok se ne stvore povoljni uvjeti za regionalna
predstavništva, a da glavni ured kasnije bude u Prištini.

Za
predsjednika organizacije je izabran iskusni aktivista civilnog društva,
novinar i publicista te istaknuti borac za opstanak i interese
bošnjačkog naroda, Sahit Kandić. Potpredsjednici su Adnan Redžeplar iz
Dragaša kao i Edis Jonuzi iz Prizrena. Generalni sekretar je Edina
Elezi. Sektorijalni odbori su izbalansirano zastupljeni članstvom iz
svih regija a predvodit će ih Fehmija Murati za etnologiju, Bekim Dilji
za dijasporu, Ismet Marković – Plavnik za obrazovanje i td. Iz pećkog
regiona će se dopuniti i jedan (treći) potpredsjednik. Formiran je i
Savjetodavni Odbor od naših najuglednijih članova poput akademika Alije
Džogovića, Prof. Dr Mehmeda Mete, prof Dr Muja Dacića, prof Dr Ajka
Aljilji, Dr Skendera Kandića i Belkize Kasumović, kao i tročlani Sud
Časti.

Sahit Kandić se zahvalio na povjerenoj dužnosti te
predsjedavao daljim radom skupštine gdje je usaglašeno da se u što
kraćem mogućem roku organizira prikladna Promotivna Skupština te u
meðuvremenu odradi i registriranje organizacije. Osim konkretnog
angažmana na programskim ciljevima organizacije, konstatirao je da se
BKZ mora svojim potencijalom urgentno uključit na aktuelnim procesima
poput decentralizacije i stvaranju općina Vitomirica, Rečane i Gora, na
izgradnji partnerstva i suradnje sa drugim bošnjačkim organizacijama u
zemlji i dijaspori, te izgradit zdrav i nepristrasan odnos sa svim
bošnjačkim političkim i drugim reprezentima a sve u korist
meðubošnjačkog jedinstva i napretka.

Izvor: BKZ.rs