Potpisan sporazum o meðusobnoj saradnji FIS-a i Fakulteta za turizam i menadžement iz Konjica

Image

Dana, 08.09.2014, na Fakultetu za Islamske studije potpisan je sporazum o meðusobnoj saradnji izmeðu tog fakulteta sa Fakultetom za turizam i menadžment iz Konjica. Sporazum su potpisali dekan fakulteta iz Konjica doc. dr. Marijana Šaćibović i prodekan Fis-a dr. Admir Muratović.

Sporazum predstavlja početak saradnje u meðusobnoj razmjeni studenata i profesora, a sve u cilju interesa i zadovoljstva studenata kao i postizanju boljih rezultata.

Prodekan FIS-a dr. Admir Muratović, poručio je da je FIS ,potpisivanjem ove saradnje šalje poruku otvorenosti za fakultete u zemlji i regionu. Sporazum pored razmjene profesora , i meðusobne razmjene iskustava obuhvata i implementaciju naučnih projekta bitnih za obje institucije.

Dekan Fakulteta za turizam i menadžment, doc. dr. Marijana Šaćibović, istakla je da je ovo veliki dan za fakultet iz Konjica. Saradnja će biti otvorena i dati napredak studentima i profesorima. Ona je preporučila svim kolegama iz regiona da budu otvoreni i da meðusobno saraðuju upoznaju se i razmjenjuju iskustva. Naglasila je da kao veliki prijatelj grada Novog Pazara i ove regije, pružiće svoju pomoć i podršku da se sredina podigne i doprinese napredak na polju obrazovanja.

Amela Salković