Internacionalni univerzitet i njegovi kadrovi meðu najboljima u Srbiji

Image

Nevladina organizacija iSerbia je sa timom sociologa kojim su rukovodili mr Ana Ranitović i spec. Miloš Jovanović sprovela istraživanje na uzorku od 5169 ispitanika sa ciljem da se utvrdi kvalitet visokoškolskog sistema u Srbiji viðen očima studenata.

Ispitanici su aktivni studenti svih nivoa studija sa državnih i privatnih fakulteta širom Srbije, kao i oni koji su fakultet završili u posljednje dvije godine. Ispitanici su birani slučajnim uzorkom na terenu, prema unapred utvrðenom broju i karakteristikama ispitanika po fakultetu.

Rezultati su pokazali da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru infrastrukturalno i kadrovski meðu vodećim fakultetima u Srbiji.

Internacionalni univerzitet je na visokom šestom mjestu u konkurenciji 76 fakulteta kada je u pitanju infrastruktura (kvalitet fasade i enterijera, smještajnih kapaciteta, ocjene higijenskih uslova, lokacije fakulteta, internet i računarskih kapaciteta i dr). Treba istaći da su ispred samo fakulteti u Beogradu, dok su iza Internacionalog univerziteta ostali brojni fakulteti iz cijele Srbije (Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Nišu i mnogi drugi).

Ono čime se Internacionlani univerzitet može pohvaliti jeste da ima najboljeg asistenta u Srbiji za 2013/2104 godinu, to je dr Muzafer Saračević sa departmana Prirodno-tehničkih nauka. On se istakao kao asistent koji je najpozitivnije uticao na studente. Studenti za njega kažu da je asistent koji je posvećen svom poslu, koji podstiče na rad, i koji inspiriše svojim primjerom!

Na listi dvadeset profesora sa fakulteta širom Srbije koji su najpozitivnije uticali na svoje studente nalazi se i dr Danijela Milošević sa Internacionalni univerziteta – Prirodno-tehničke nauke, ona pripada grupi profesora koji pokreću na rad i kritičko razmišljanje, podstiču kreativne ideje i bude radoznalost, jednom rečju – inspirišu!

SANA