Institucije moraju biti otvorene za ovu knjigu

Image

Promocija Enciklopedije sandžačkobošnjačke književnosti održana je u Sjenici. Na promociji su govorili autor knjige dr. Jahja Fehratović, recezent muftija sandžački, Muamer ef. Zukorlić i dr Ševket Krcić.

Enciklopedija govori o predislamskoj tradiciji Bošnjaka do odlaska Osmanlija sa ovih prostora, sadrži četiri perioda predislamska tradicija Bošnjaka, alhamijado, usmena i književnost za vrijeme Osmanlija.

“Cilj nam je bio da postavimo temelje kako bi se kasnije istraživali periodi XX i XXI vijeka. Uživali smo u spoznaji da mi Bošnjaci imamo mnogo značajan kvalitet u književnosti od preko pet vijekova” istakao je autor knjige dr. Fehratović.

Po njegovim riječima veliki je izazov bio raditi na ovoj knjizi, ali Bošnjaci mogu biti ponosni na bogatstvo svoje kulture i svoje kulturno nasleðe.

Recezenti knjige su bili profesor Sanin Kodrić, profesor Kalajdžja i dr. Munir Drkić.

O knjizi je govorio i promoter profesor Šefket Krcić. On je naglasio da o sandžačkom prosvetiteljstvu danas možemo slobodno da govorimo.

“Bošnjaci mogu biti ponosni jer ima više od šest stotina imena pisaca bošnjačkih koji su zaboravljeni i potisnuti , jedino se njih sete kada treba da se denacionalizuju i prisvoje i otmu od nas. Naša književnost se mora proučavati i mi je moramo poštovati kao i naše pisce, jer ako je mi ne poštujemo i ne čuvamo drugi sigurno to neće uraditi umesto nas” rekao je profesor Krcić.

Muftija sandžački je poručio Bošnjacima:

“Bošnjaci Sandžaka do sada ste imali vjerski kitab, od danas imate i bošnjački nacionalni kitab.”

Muftija sandžački učestvovao je u izradi projekta Enciklopedije kako savetodavno tako i u stvaralačkom dijelu,ali za njega ona predstavlja veliko nacionalno blago. Blago koje je preko potrebno Bošnjacima, na koje su dugo čekali, a do sada to nisu imali.

On je dalje govorio o pitanju odnosa naroda i nacije. Bošnjaci su cijelo XX stoljeće proveli sa sekirom nad glavom iako je sjekla i udarala nije presjekla.

” U nama je bilo nečega dobrog čim Allah dž.š. nije dao da propadnemo. Posljedica svih tih genocida i progona je dvostruko veći broj Bošnjaka u dijaspori nego u Sandžaku”.

On je govorio o mogućnosti jednog naroda da postane nacija. To prije svega nastaje pomoću institucija, koje čuvaju i štite sopstvene vrijednosti. Narod koji nema institucije i mogućnosti organizovanja osuðen je na propast . Iako su nam prava oduzimana i uskraćivana naši preci su uspijeli preneti tu žeravicu identiteta nama i dali ja sada nama na emanet .

“Mi smo generacija promjene, mi smo dužni imamo emanet da iznesemo promjenu. Mi treba da pripremimo budućim generacijama da budu generacija pobjede, mi smo generacija promjene i moramo na tome raditi. Institucije moraju biti otvorene za ovu knjigu.

U zadnjih dvadeset godina pokušavali smo nadomestiti sve to što smo izgubili, nadomestiti kroz Islamsku zajednicu i Mešihat. Islamska zajednica je vremenom razvijala svoje institucije sada možemo oprobati ukus plodova koje smo iznjedrili.&#8221.Prvi uvjet da narod postane nacija je da ima institucije.Sadržaj institucija čine ljudi i njihov kvalitet u znanju.

“Koliko je još genijalaca pojela tmuša sandžačke bijede. Ovom enciklopedijom razvijamo bajrak knjige.

Ovo je revolucionarno historijsko djelo jer imamo kolektivno znanje, za ta djela su znali samo ljubitelji bošnjačke književnosti, od danas imamo kolektivno znanje. Ova knjiga će vam pomoći da neke stvari bolje razumijete.”

Nacija je onaj narod koji ima institucije, ljude koji predstavljaju elitu, koja ima kapaciteta da istinu učini dostupnom masi naroda i nacija je onaj narod koji ima kolektivno pamćenje, saznanje, shvatanje. To je nacija mi smo u prilici da to polako zaokružujemo .

“Budite ponosni na ova djela. Snaga ovog djela je u podizanju standarda jer ono što bude ispod ovoga se neće toliko važiti. Zahvalio bih se svima što su svojim dolaskom potvrdili te skrivene vrijednosti i dragulje koje posjedujemo a koje više nećemo kriti, jer će polako moći da se vide. Mi smo dužni kako bi se istina o nama znala.”

Muftija se osvrnuo i na pretstojeće izbore još jednu šansu da se ispravi nepravda Bošnjačkom narodu iako nam je muka trebamo se trznuti.

“Ako su htjeli da nas obezvolje moramo im pokazati volju makar nam grko bilo, a nisu ni sve grke stvari loše. Na svu tu gorčinu mi ćemo uzvratiti sa merakom. A kada dajemo glas moramo se voditi ajetima iz Kur'ana koji nas savjetuje kome treba svoje ovlašćenje da damo. Onima koji imaju osobine sposobnih i poštenih ljudi.Mi imamo ljude koji su istovremeno i sposobni i odani. Mi smo dobili ljude na ovoj listi prema njihovim djelima i onome što su činili.

Nakon Novog Pazara promocija Enciklopedije sandžačkobošnjačke književnosti održana je, 15.10.2014. godine u Tutinu.

“Ovo je djelo svih nas i treba da nas predstavlja u kontekstu u kojem do sada nismo predstavljeni. Izučavajući graðu dok sam pisao ova dva toma mnogo sam naučio i mogu reći da Bošnjaci mogu biti ponosni na svoje bogato književno nasljeðe. U djelima autora koji su živjeli prije četiri do pet stoljeća, prepoznajemo sebe. Zahvalnost dugujem SBK-u i izdavačkoj kući El Kelimeh, recezentima, muftiji Zukorliću koji su prepoznali važnost ovog nacionalnog projekta. Nadam se da će ovo biti tek početak i da ćemo smoći snage za nove projekte “rekao je autor dr. Jahja Fehratović.

Profesor Kemal Džemić rekao je da je pred nama ogromno voluminozno, grandiozno i kapitalno djelo ne samo sandžačke književnosti, nego sandžačke duhovnosti i historije.

“Ovo je enciklopedija ne samo književnosti i umjetnosti ovo je enciklopedija sandžačke duhovnosti i to je veliki kulturni datum za ovaj narod koji baštini u sebi kulturu. Napraviti enciklopediju zaista nije lako. Bošnjački intelektualac ne smije da bude uspavan i pasivan on mora da je uključen u sve sfere društvenog života”

Profesor Kemal Džemić naglasio je da od danas Bošnjaci imaju literaturu koja je izuzetno referentna na čelu sa dr. Jahjom Fehratovićem i cijelim timom koji stoji iza njega.

Muftija je rekao da se osjeća ponosno što je bio jedan od uzroka da Bošnjaci dobiju svoju knjigu enciklopediju da dobiju još jedan bedem odbrane svoga opstanka sopstvene kulture i identiteta. Muftija je govorio o narodu i naciji, organiziranosti o Kur'anu i hadisima Poslanika s.a.v.s.

“Danas prisustvujemo uspostavljanju stuba jezika i književnosti naše tradicije, duhovnosti i identiteta, nakon ovoga treba se raditi i historija Sandžaka da bi se počeo i graditi taj stub našeg opstanka. Sada je pravo vrijeme da razvijemo bajrak knjige, nakon što smo razvili bajrak slobode i vjere.”

Muftija je naglasio da su institucije koje su osnovane već počele da daju rezultate. Oko tih institucija mora biti okupljena elita, ali se ne smije napraviti jaz izmeðu intelektualaca i običnog naroda jer svaki čovjek ima pravo na istinu.

“Mi moramo imati elitu koji će znati da kapacitet sopstvenog talenta učini dostupnim čovjeku, ako to nije tako onda nam ne treba.Ova knjiga treba da uðe u svaku kuću ovu knjigu treba da uzme svaki Bošnjak.”

Muftija je dodao da su naši pretci bili generacija opstanka jer su tu žeravicu kulture držali čvrsto u rukama i nama je prenijeli, mi smo generacija promjene i mi moramo pobijediti. Ne možemo imati dvije kulture dvije vjere i dvije Islamske zajednice već samo jednu. Dok se u politici možemo razilaziti, oko nacionalnih pitanja moramo se slagati.

“Ne možemo pričati o kulturi u knjigama i institucijama a ponašati se tako da svako ko suprotno misli od nas želeli bi da ga zbrišemo. Probalo se i vidjelo da ne valja. Moramo dati doprinos kulturi, takvom sazrijevanju Bošnjaka vraćanju Bošnjaka na status normalnog naroda, koji zna da artikuliše sopstvene vrijednosti, principe i nacionalne interese i unutarnje razlike. Mislim da je to važan doprinos. Bitno je da ova knjiga doðe u sve biblioteke i škole u Sandžaku kako bi svako mogao da doðe do nje. Prije svega je bitno da naše institucije ne budu zatvorene za ovakva djela.”

SANA – Amela Salkovic