Sandžak je historijska,ali i moderna evropska priča

Image

Akademik Šerbo Rastoder govori za naše medije o Sandžak autonomiji, ZAVNOS-u

Gost Teme dana akademik Šerbo Rastoder, historičar i profesor, gostovao je u Sandžaku na posebno bitan dan za Bošnjake i Sandžak, na Dan Sandžaka. Gostovanje Sandžaku i njemu je predstavilo veliko zadovoljstvo.

Pojasnimo zašto Bošnjaci slave ovaj dan, koji je razlog?

ŠERBO RASTODER: Ovaj datum se slavi iz razloga što je emocija vezana za historiju. Ovdje se konkretno misli na zasjedanje ZAVNOS-a u Pljevljima i na ono što je bio projekat nekadašnje države, a to je mogućnost da Sandžak bude jedna od federalnih jedinica. Ovaj dan se slavi kao dan koji Sandžak definiše i determiniše kao jednu prepoznatljivu teritorijalnu cjelinu u jednom širem okruženju. Neko to zove partizanska autonomija Sandžaka i na mnoge druge načine, ali to je fakat i zato ga treba obilježavati.

Šta mislite, je li autonomija Sandžaka precizno definisana ili je ostavljeno prostora za špekulacije da se o tome govori u trenutku kada to nekome odgovara?

ŠERBO RASTODER: Tu postoje dva konteksta. Prvi je politički, koji proističe iz onoga što je naše iskustvo. Naše iskustvo je takvo da priča o svakoj autonomiji podrazumijeva politički reper koji asocira na nešto što je negativno. Naravno, postoji jedna moderna politička priča – autonomija regija koja je evropska priča. Konkretno za Sandžak, nisam siguran da su i jedna i druga do kraja definisane. To govorim kao neko ko je učestvovao na velikim skupovima posvećenim ovoj temi. Interesujući se o ovoj temi pokušavao sam da dokučim šta je to konkretno autonomija koja se pominje kao politički projekat i nisam tu dobio odgovor, osim načelno da je to autonomija kao evropski standard. Ako je tako onda je to prihvatljivo i znam da je to veliki projekat decentralizacije vlasti na nivou Evrope i mislim da Sandžak zaslužuje tu poziciju, ali i dalje nisam siguran da se pod autonomijom Sandžaka podrazumijeva samo to. Tu osim ovog konkretnog historijskog dogaðaja ima još mnogo nedefinisanih pitanja po kojima se ne razumije zahtjev za autonomiju kao pravo na slobodu odlučivanja o samom sebi. To je jedan od prvih imperativa savremene demokratije, ali kod nas se uvijek tumači kao neka vrsta secesije ili otimanja tuðeg itd. Dobro bi bilo dovesti one koji promovišu tu ideju kao političku, ne kulturološku, da svima nama objasne šta konkretno znači ono što se podrazumijeva pod tim. Sve u svemu, ne mogu reći da mogu a priori podržati ono što ne znam šta je sadržaj, ali mogu reći ako je to ovo što je promocija savremene ideje regija da je to vrlo aktuelno u Evropi i izvodljivo je.

Da se ZAVNOS-om stavila tačka, a ne tačka-zarez, da se produžilo i konkretno realizovale te zamisli, da li bismo imali drugačiju situaciju?

ŠERBO RASTODER: Kao čovjeku koji se bavi prošlošću, u principu, glava mi je okrenuta unazad, a vi postavljate pitanja unaprijed. Radi se o sljedećem: da li je to naša konstrukcija tačka-zarez, ili je prihvatanje neke realnosti koja je u datom trenutku možda bila tačka, pa je neko dodao zarez. Samo znam da ono što je bilo – bilo je i nepromjenljivo je. Ja sam stručnjak za ono što je bilo.

Ali taj zarez daje nekome pravo. Ako je u datom historijskom trenutku nešto bilo i definisano kao takvo, pravo na sjećanje je legitimno pravo i ne treba niko da se iritira. Imate još jedan problem – da pravo na sjećanje imaju svi, ali nemamo isti odnos ka tom sjećanju i tu nastaju problemi na Balkanu.

Mislite li da kačeći se za prošlost pokušavamo da nastavimo tu priču? Do danas, koliko smo imali šansu i pravo da govorimo o autonomiji, pa barem o onoj koja je regija kroz evropski projekt?

ŠERBO RASTODER: Tu imaju dva pitanja. Prvo je da li uopće možete dobiti nešto ako ne tražite, a drugo je s kojim pravom tražite. Rekao sam historijsku argumentaciju na to pravo koju znam, a da li je sama po sebi dovoljna to je druga priča. Teško je odgovoriti na to pitanje, ali jedan od argumenata za njega je i historijski, a da li je dovoljan pokazat će održivost te ideje. Ali i ideja evropskih regija je historijski utemeljena ideja. Sve ideje današnjice su utemeljene na negdašnjoj stvarnosti koja se pokušava ostvariti na jedan moderan način. Svaka prošlost je nekadašnja stvarnost iz koje u sadašnjost projektujete ono što je bilo dobro u prošlosti. Nekada izaberete dobro, a nekada pogrešno; nekada se vaš izbor ne svidi onome do vas, a nekada se svidi, ali to su neke druge okolnosti.

Uoči Dana Sandžaka u Mešihatu je promovisana Vaša knjiga „Kada su vakat kaljali insani“. Simboličan naziv za ova turbulentna vremena koja, čini se, još uvijek nisu prestala?

ŠERBO RASTODER: Mislim da smo više mi turbulentni nego vrijeme. Vrijeme postoji iznad i izvan nas, mi smo to vrijeme, mi smo dio toga. Onda nije pitanje zašto je vrijeme turbulentno, već zašto smo mi turbulentni. Zapitajmo se da li mi proizvodimo turbulenciju vremena, ili je ono samo po sebi takvo. Mislim da smo vrlo umiješani u tu proizvodnju, a nekada ne shvatamo da nas to vrijeme samelje u toj nekoj svojoj ambiciji da ga kontrolišemo.

Ovo je druga promocija knjige u Novom Pazaru, a posebno mi je zadovoljstvo što je održano u Mešihatu Islamske zajednice. Poziv za tu promociju shvatio sam kao poziv na smirivanje ovih turbulentnih vibracija koje su nekad vidljive meðu nama samima. U tom dijelu ja sam jedan od onih koji misli da nemamo pravo kontrolisati vrijeme na taj način da ne budemo odgovorni prema njemu. Zato sam pristao da budem gost Mešihata, da se vidim sa prijateljima i razmijenim mišljenja i iskustva. Bilo mi je jako drago i ugodno. Promocija je bila jako posjećena, a promotori su bili jako inspirativni. Druženje je bilo korisno.

Recite nam o knjizi „Šahovići 1924.“?

ŠERBO RASTODER: Radi se o temi koja je traumatična, psiho-patološka i jako problematična sa stanovišta razumijevanja i objašnjenja. Radi se o jednoj od mojih brojnih knjiga. To je jedna od knjiga koja se raduje svakoj sljedećoj boljoj. Nemam iluziju da je posljednja. Kažem često studentima da se historija ne može napisati, ona se piše. Svaka generacija ima pravo da historiju vidi svojim očima. To je dobro, jer zamislite kada bi svi mi imali iste vrijednosti svuda, ne bi se mijenjali. To je novi sud na ono što su historijske činjenice. Ja sam taj sopstveni sud o dogaðaju u Šahovićima 1924. pretvorio u knjigu koja ima 530 strana. Svjestan sam da će neko poslije mene to pretvoriti u sopstvenu naraciju koja može biti slična ili sasvim suprotna mojoj. To je legitimno, a posebno ako ta suprotnost proističe iz činjenica.

Činjenice za taj dogaðaj su sljedeće: 8-9. novembra 1924. godine u mjestu Ceru u blizini Mojkovca ubijen je načelnik Ministarstva unutrašnjih djela u penziji Boško Bošković, koje je pripisano čuvenom muslimanskom odmetniku Jusufu Mehonjiću. Kao posljedica uslijedila je krvava osveta u kojoj je nekoliko stotina ljudi pobijeno, poklano, kuće popaljene, a uglavnom svo muslimansko stanovništvo Vranješke doline istrijebljeno. Tu imaju dvije bitne stvari koje se trebaju razumjeti. Prva je da to nije osveta, niti može biti. U običajnom pravu osveta se odnosi na učinioce djela ili njihove bliže srodnike. Osveta ne može biti prema čitavom narodu. To je zločin koji je pravdan osvetom. Druga stvar je da Boška Boškovića nije ubio Mehonjić, već je njegovo ime poslužilo potpirivačima zločina da nahuškaju narod na nedužno stanovništvo. Imalo je značaja u tome jer Jusuf Mehonjić je bio značajno ime u odmjetničkom pokretu uz Huseina Boškovića, koji je, po meni, veće ime u tom pokretu. Jusuf je postao daleko poznatiji od ovog dogaðaja, a Husein je bio realno poznatiji. Kao osvetu je mogao da izvrši neko prema bližoj porodici Mehonjića, ali to se nije desilo, već organizovano, masovno ubistvo, zločin koji ima sve atribute genocida. Kao takav bio je inspirativan za istraživanja, jer je jedan od rijetkih zločina koji se desio u mirnodopsko vrijeme nad muslimanskim stanovništvom. Desio se u državi koja je imala vladu, parlament, sve institucije sistema i niko nikada za taj zločin nije odgovarao. Nije bilo istrage niti optužbi, nikakvih pomaka od strane države da se to istraži. Ta činjenica implicira niz drugih pitanja koje možemo razmatrati.

Svjedoci smo da ta ista država to ne priznaje. Vujanović je 2013. rekao da su počinjeni zločini nad muslimanima u plavsko-gusinjskom kraju, ali nakon toga se ništa nije desilo. Šta ćemo sa crnogorskom vojskom, vikend četnicima, sa svima onim ostalima koji su harali? Šta je sa zločinima koje je počinila crnogorska vojska za koje se znalo, ali se šuti?

ŠERBO RASTODER: Vremena se ponavljaju, ali taj naš zahtjev da nam se neko izvini šta znači i šta govori? Ništa. Govori čovjek čiji je udžbenik iz historije zabranjen zbog konstatacije o ulozi Crne Gore u zločinima i dešavanjima i govori osoba koja nije imala potrebu da ikog proziva da se izvini. Problem pokrštavanja Plava i Gusinja je dogaðaj iz Balkanskih ratova. Ja se užasavam potrebe našeg naroda da mu se neki politički autoritet izvini. To je za mene suludo, besmisleno i krajnje cinično.

Šta ćemo sa žrtvama kojima je i to na neki način satisfakcija?

ŠERBO RASTODER: Suština satisfakcije je u sljedećem. Zločin je ubistvo svakog nenaoružanog čovjeka. Zločin je ubistvo koje pravno mora biti procesuirano. Pravno procesuiranje zločina znači ostavljanje tragova o tom zločinu i to je trajno pamćenje tog zločina. To je za mene daleko veća potreba nego da mi se svi političari Balkana izvine, jer ništa lakše je njima nego izaći na TV i reći „izvinite“. To je za mene cinično i da sam neka vlast ili moć zabranio bih bilo kakav oblik izvinjenja.

Suština je da imamo državu u kojoj živimo, za koju sam se borio i koju sam stvarao i to je jedina država na svijetu koja tvrdi da nije učestvovala u ratu, a ima ratove, vojne invalide, žrtve rata i ljude koji primaju socijalna davanja po osnovu rata. Imate apsurdnu mješavinu činjenica i apsurd kojeg samo stupidan čovjek može da prisvoji. Druga je da Crna Gora nije bila u ratu, da nije imala komandu u JNA, što je faktički tačno, ali u onom dijelu gdje imate komandu i odgovornost vi ste počinili nešto što je nesaglasno sa elementarnim standardima upravnog prava. Ovih dana smo svjedoci stvarnosti da je čovjek koji je hapšen u akciji „Lim“ 1993. godine napisao sjećanje na dželate. Ti dželati su ga tužili i sada on dželatima mora da plati materijalnu nadoknadu za to što je napisao u knjizi. To nije strašno kao što je strašna šutnja zajednice koja to prihvata kao neki nivo normalnosti.

Drugi primjer je deportacija izbjeglica iz Crne Gore. Slobodan Pejović, inspektor MUP-a, u prvom filmu prikazan je kao heroj, a u drugom filmu, po političkoj naredbi, prikazan kao glavni izvršilac. Slobodan Pejović je za mene jedan časni i pošteni Crnogorac kojeg sam vodio u Sarajevo istoga dana kada je tamo bio predsjednik crnogorske vlade da primi meðunarodnu nagradu Garivo. Suština je u sljedećem. Svi su tada trčali za predsjednikom Vlade, a nas skoro niko nije konstatovao. Suština je u tome da ovo što vi imputirate kao realnost činjenica jeste nešto od realnosti političkih činjenica. Politička situacija u Crnoj Gori je takva da imamo strukturu vlasti koja je u zadnjih dvadeset godina nepromjenjiva, jer ima potrebu da svoju biografiju dnevno pere. Ja sam jedan od onih koji je to osjetio na svojoj koži, ali u krajnjem, ovaj postupak naše sposobnosti arhiviranja i sistematizovanja zla, pamćenja i razumijevanja zla mnogo je važniji od toga hoće li mi se izviniti gospodin Filip Vujanović, Milo Ðukanović ili neko treći. Mislite da je lakše onima u Srebrenici ako se neko izvini?

Rekli ste da je primio nagradu Garivo, ali su uslijedila negodovanja i komentari. Šta se tu dešava?

ŠERBO RASTODER: Dešava se jedan balkanski dil gdje učesnici zločina sve svjedoke svojih nedjela satanizuju. Drugi slučaj je gospodin iz Budve Mrvaljić, za koga sam se bojao da ne proðe kao Pejović. On je dobio odlikovanja jer je u vrijeme nesretne situacije iz Bosne spašavao ljude, zapošljavao ih, mijenjao im je imena. To je prosto paradigma Šindlerove liste na crnogorski način. Taj čovjek kada je došao u sukob sa režimom ostao je bez svoje imovine, istjeran je iz hotela kojeg je držao u zakup. Bila je opća šutnja, ali su reagovali ovi ljudi koje je nekada spašavao. Zvali su, izmeðu ostalog, i mene da se oglasim, što sam učinio.

Mislim da pamćenje zla ne smije biti u situaciji da to promovišemo, već u situaciji gdje smo sposobni da pamtimo dobro dobrih ljudi. Ja sam u funkciji pamćenja dobra i dobrih ljudi. Pokušavam da promovišem tu činjenicu da moramo cijeniti ta dobra djela, kao i osuðivati ona koja nisu dobra. U tom smislu nemam dileme.

Da li je na ovim prostorima taj balkanski dil na snazi?

ŠERBO RASTODER: Ovo su prostori koji prolaze kroz slične procese. Ti procesi imaju okvir koji je jednoobrazan i svi se prilagoðavaju tim općim okvirima. Političari su pragmatični, neosjetljivi, jako su bitni ljudi i za njih je bitan pragmatizam. Oni uopće ne razmišljaju o emotivnoj i ljudskoj strani te promjene, o suštinskoj strani promjene. Retorika se mijenja – isti ljudi koji su bili vjesnici rata danas su mirotvorci, sijači nacionalne mržnje danas su evropski graðani, zagovornici integracija, ili nastavljaju onako kakvi su bili. Imam više poštovanja prema onima koji ostaju dosljedni sebi nego prema onima koji to shvate kao sistem umješnosti, snalažljivosti, pozicioniranja samog sebe kao nekoga ko je doživio transformaciju. Transformacija je moguća ukoliko se ustanovi odgovornost prethodno učinjenih djela – politička, socijalna ili bilo koja druga.

Režim je vaš udžbenik stavio van upotrebe. Bili ste kvalifikovani kao režimski historičar, a onda Vas taj režim stavlja van upotrebe. Kako je to moguće?

ŠERBO RASTODER: Na ovim prostorima nikada niste bili ono što jeste, već ono što drugi misle da jeste. U datom trenutku neki drugi su mislili da sam režimski historičar i moguće da su bili u pravu zato što je tada neka moja priča odgovarala nekom režimu. Ja tu priču nisam pričao zbog režima, započeo sam je mnogo ranije od njih. Nisam ni imao iluziju da ima težinu zato što je podržava ili ne jedan režim. U drugom trenutku sam se suočio sa nečim što je opet logično, da moja priča nije odgovarala nekome ko je tada bio režim. Uradili su jednu imbecilnu stvar koja je meni donijela niz satisfakcija. Tražili su od mene da promijenim svoje mišljenje, što sam odbio. Povukli su udžbenik iz opticaja i tim činom su me proslavili kao autora kome je to uraðeno u, navodno, demokratskoj državi. Učinili su mi veću uslugu time što su ga zabranili nego da su prešutjeli nešto što se nalazi u njemu. U tom dijelu udžbenika ja nisam autor već koautor, a autor je jedan od mojih mlaðih saradnika koga nisam htio da izdam i stao sam iza njega.

Bili ste svjesni i prije toga da tako nešto neće moći da proðe?

ŠERBO RASTODER: Ja se bavim stvarima i poslom za koji unaprijed znam da se neće svakom svidjeti. Tako nosite rizike ako napišete da su činjenice takve da je Crna Gora napala Dubrovnik i bila dio projekta koji je bio operacionalizovan, institucionalizovan i sprovoðen u vrijeme Slobodana Miloševića, da je to bio najlojalniji čovjek Miloševića, kada je poginulo 156 ljudi. Kasnije se postavilo jedno mazohističko mišljenje da to nije bila posebna vojska. Da, ali bili ste dio jedne vojske i formalno pravno, a vrhovni komandant je bio Kadijević. Ako niste donosili odluke kako ste uspjeli da povlačite značajan broj rezervista s drugog područja onda kada je vama to odgovaralo. Ja sam jedan od tih koji se ponosi činjenicom da je odbio da učestvuje u tom ratu. Krio sam se, iako nisam bio siguran da radim pravu stvar. Bio sam siguran u jedno: taj rat može proći bez mog učešća, tako da sam izbjegao da učestvujem u njemu. Tada sam mogao krivično odgovarati, ali nisam i bilo je istih takvih mnogo ljudi.

Imate pravo izbora i sada – učešće ili neučešće. Onda nemate pravo da učešće pravdate činjenicom da niste imali drugi izbor. Ja sam to napisao, ali nije im se svidjelo. Tražili su da promijenim stavove, iako nisu bili moji. Odbio sam rekavši im da ja ne pišem po narudžbi. Nije loše imati u biografiji i tu referencu da vam je nekad neko nešto zabranio. Ja se ponosim time.

Mnogo je referenci u Vašoj biografiji?

ŠERBO RASTODER: Tu treba biti realan i objektivan u razumijevanju onoga što je priča o prošlom.

Mnogo je bilo udara na Vašu ličnost i to od strane javnosti. Zašto je to tako?

ŠERBO RASTODER: Ja na to gledam kao nešto što je normalno očekivano i prihvatljivo. Ako se bavite javnim poslom, a vaša priča ne proizvodi nikakvu reakciju, onda samo gubite vrijeme. Moja priča je izazivala reakcije – nekada pozitivne, nekada negativne. Sretao sam ljude koji me neopravdano vole, ali i mrze, jer me ne znaju dobro. Ni jedni ni drugi nisu imali osnova za to, ali u njihovoj percepciji bio sam sinonim nečega što im se svidjelo ili im se nije svidjelo. Imam zanimljive detalje iz biografije, od pokušaja bojkota nastave, poziva na linč, skrivenih prijetnji, ali to nije bitno do saznanja da je moj intelektualni uticaj prevazišao neke nivoe koji se više ne mogu kontrolisati. Tada su angažovani neki moji najbliži saradnici koji bi na neki način pokušali dezavuisati neke moje reference i, naravno, ja nikom ne zamjeram. Ja sam surovo realan čovjek i znam da nije prirodno da se bude meðu troje ili petoro vodećih u nekoj oblasti na prostoru koji je čitavu svoju historiju i tradiciju zasnovao na arhitipu o nekom Turčinu koji je sinonim neprijateljstva.

Čini me ponosnim da je radni vijek kojeg sam proveo na Univerzitetu obilježen nečim što je lijepo podsjećanje na Fakultet, ljude i sredinu sa kojima sam radio. Ne želim da govorim ni o kome ružno. To što je neko o meni rekao ružno, kada bih izabrao da budem cinično sarkastičan, mislim da je bio u pravu.

Dobro se nosite sa svim tim?

ŠERBO RASTODER: Ako nosite neku ideju, ako je nosite samo zbog sebe onda je pitanje da li uopće vrijedite. Ja sam uvijek želio da angažman ideje bude u svrhu neke šire društvene zajednice. Onda očekujte udare, oponente, ljude koji vas razumiju, one koji vas ne razumiju, one kojima se ne sviða način na koji to kažete. Treba da imate dovoljno kondicije i kažete: „To je tako i ja ću raditi na tome“ i tada sve doðe na svoje. Kada bi bio ličan, maliciozan, džangrizav možda nikada ne bih došao u Novi Pazar. Ali ovdje ima toliko ljudi koji me vole, koje volim, koje poštujem i koji mene poštuju.

Smetali Vam nešto u Novom Pazaru?

ŠERBO RASTODER: Ovdje mi smeta jedna stvar, a to je da Novi Pazar, koji je u posljednjih dvadeset godina prepoznat kao regionalni centar, bitna destinacija promocije nacionalne ideje, možda ne pokazuje više razumijevanja trpeljivosti i spremnosti za češće susrete s ljudima sa širih prostora nego se postavlja prema njima kao nekada što se postavljalo Sarajevo u odnosu na Novi Pazar.

Mislite li da sa tih drugih prostora nema neke reakcije?

ŠERBO RASTODER: Ima reakcije koja je negativna i sa njom možete da se složite ili ne, ali možete i javnim činom da pokažete koliko vas se ona tiče. Ja sam dolaskom pokazao da me se ona ne tiče. To se neće svidjeti mnogima i treba biti svjestan toga. Moja odgovornost i moj dolazak ne bi bio moguć da me neko nije zvao, a ja sam prihvatio taj poziv.

Govoreći o nekim temama koje su nama identične, ja sam o Šahovićima pričao u Izmiru, Istanbulu, Luksemburgu, Ankari, Bijelom Polju, na raznim drugim mjestima. Publika su bili ljudi koji su me razumjeli i koji su sa mnom dijelili istu emociju prema tom dogaðaju koji je devedeset godina daleko od nas. Ta emocija je vrlo bitna za razumijevanje svih nas i ako ja tu emociju prepoznajem u Novom Pazaru, da je dogaðaj u Šahovićima jednako u svijesti kao kod Bjelopoljaca, ne mogu da kažem: „Izvinite, moja administrativna granica je tu negdje kod Mehovog krša i dotle je ta emocija. Moram postaviti carinike da se ne može izvesti.“

Emocija je širi prostor. Novi Pazar se pozicionirao kao sredina koja se prepoznaje u širim okvirima kao regionalni, respektabilni centar. Ja samo kažem, a možda i pretjerujem, da ne bih volio da se Novi Pazar ponaša prema nekima dolje ili gore, kao što se neki veći centri ponašaju prema Novom Pazaru. Govorim o percepciji stereotipa, a ne o stvarnom stanju.

Vi ste prihvatili ljubazan poziv i došli ste, ali kažete bit će reakcija. Drugi su pozivani, ali baš iz straha od tih reakcija nisu smjeli doći.

Šerbo Rastoder: To je stvar izbora. Ja sam napravio izbor za sebe, a ne mogu za druge. Mogu da kažem da nema nijednog značajnijeg čovjeka iz ovog grada u kojem sam danas gost da sa njim nisam bio u društvu, ili da nisam bio njegov gost ili on moj gost. Ja to smatram normalnim. Kada je Sulejman Ugljanin bio predsjednik BNV Srbije, a ja Crne Gore susreli smo se. U političkom diskursu ne funkcionišem na način na koji funkcioniše savremena politika. Moj diskurs je nešto sasvim drugačiji, ne staje u statut jedne stranke ili organizacije, ili bilo koje institucije. Daleko je širi. Moja odgovornost kao javne ličnosti daleko je iznad toga što je lični odnos prema nekom. Ovi što nisu došli pretpostavljam da, kao i Vi što mislite, iz tih razloga nisu, ali ne treba prestati slati pozive i na jednu i na drugu stranu.

AKADEMIK ŠERBO RASTODER- BIOGRAFIJA

Šerbo Rastoder (roðen 13. augusta 1956. godine u Radmancima, Berane, Crna Gora), Bošnjak, jedan od vodećih savremenih crnogorskih historičara, glavni urednik “Almanaha” – časopisa za bošnjačku historiju i kulturu u Crnoj Gori, profesor je na Filozofskom falkultetu u Nikšiću (odsjek za historiju i geografiju), Pravnom fakultetu u Podgorici (pravno-političke studije i postdiplomske studije – Centar za evropske i jugoistočnoevropske studije) i Filozofskom fakultetu u Tuzli (postdiplomske studije-odsjek za historiju).

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu- odsjek za historiju kod mentora prof.dr Branka Petranovića. Osnovni predmet naučnog interesovanja je historija Crne Gore i Jugoslavije 19.i 20. vijeka i teorijsko-metodološki problemi historijske nauke.

Prof.dr Rastoder je autor i koautor više naučnih monografija , preko 100 naučnih priloga, članaka i rasprava i preko 100 prikaza, priloga, bilješki i osvrta, kao i više od 150 enciklopedijskih jedinica za “Enciklopediju Crne Gore” i “Crnogorsku enciklopediju”.

Redovni je član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti do 2004, član je Odbora za historijske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, član Upravnog odbora Matice crnogorske , član Upravnog odbora Instituta za otvoreno društvo Crna Gora 1999- 2002, član Upravnog odbora Historijskog instituta Crne Gore od 2001. godine, član Upravnog odbora Centra za ljudska prava pri Univerzitetu Crne Gore, član Redakcije Enciklopedije Crne Gore (urednik tematske oblasti), zamjenik glavnog urednika Crnogorske enciklopedije, član Predsjedništva Društva historičara Crne Gore, potpredsjednik je Nacionalnog komiteta za dijasporu, itd.

Učestvovao je na izradi više projekata meðunarodnog karaktera, okruglih stolova i tribina iz oblasti istorije, ljudskih prava,interetničkih odnosa, medija i kulture. Član je ekspertskog tima UN u timu od 100 naučnika iz čitavog svijeta na projektu “Dissolution of Yugoslavia “, sekcija “Indepedendence & the Fate of Minorities”. Urednik i recenzent više od trideset monografskih izdanja iz oblasti društvenih nauka.

Predsjednik Foruma Bošnjaka-Muslimana Crne Gore 2002- 2004. Pokretač i glavni i odgovorni urednik “Almanaha”, časopisa za proučavanje, zaštitu i prezentacijhu kulturno-historijske baštine Bošnjaka-Muslimana Crne Gore od 1999. godine.

Glas islama 260,Intervju strana 16