Odgajati može samo odgojen čovjek

17 godina reudeObilježena sedamnaestogodišnjica Mekteba „Reuda“

Vrtić „Reuda“ obilježio je 17 godina svoga rada i postojanja. Mešihat je 24. februara 1998. godine donio odluku o početku rada ove ustanove. Izrasla je, iako još uvijek nije napunila punoljetstvo, ipak ima veliki značaj i uticaj u Novom Pazaru i Sandžaku.

Otvaranjem predškolske ustanove „Reuda“ omogućeno je djeci bošnjačke nacionalnosti da se u najranijem uzrastu odgajaju u duhu islama. Da uče o svojoj vjeri, kulturi i običajima, o moralu na svom maternjem bosanskom jeziku.

„Reuda“ je do 2014. godine imala jedanaest objekata, ali su prošle godine otvorena i tri nova: po jedan u Rožajama, u Velikoj Župi (Prijepolje) i na Musali u Novom Pazaru. Sve to pratilo je otvaranje 11 novih radnih mjesta. Mekteb broji 80 zaposlenih, od kojih je 76 zaposleno u „Reudi“, a četvoro u Školskoj ustanovi „Vildan“. Većina su vaspitači. „Reuda“ trenutno broji oko 900 polaznika, ali se nadaju da će se dolaskom toplijih dana taj broj znatno uvećati. Trenutno imaju osam kombija za prijevoz djece, ali su im sada potrebna bar još dva.

Rođendan ove godine obilježen izvođenjem ilahija i recitacija, kao i raznim igrama.

Upravnik „Reude“ Mersad Curić kaže da se pažljivo vodi računa šta i gdje se otvara.

„Ukoliko džematski odbori i pojedinci izraze želju za otvaranjem objekata Reude, mi ćemo izaći u susret. Sada smatramo da nam je prioritet otvaranje objekata u Priboju i Prijepolju. Vaspitačice su svršenice Medrese, Fakulteta za islamske studije i IUNP.“

„Reuda“ je izrasla u instituciju koja se poštuje i koja pruža kvalitet, ali upravnik kaže da nije bilo lako u početku. Nisu imali dovoljan vaspitački kadar. Sada tih problema nema, ima kadra i teži se kvalitetu. Plan i program rada je sada kvalitetniji i bolje je realizovan te međusobno podstiče vaspitačice da budu uspješnije i da bolje sarađuju.

Oblasti koje djeca pohađaju su gajenje islamskog identiteta, vjerske teme i jedinice gdje djeca nakon izlaska iz vrtića znaju sve ono što je stub i temelj da bi bili dobri ljudi. Pored toga, tu su i razvoj govora, matematika, likovno, muzičko, fizičko vaspitanje, slobodne aktivnosti gdje se rade i projekti, upoznavanje okoline, kao i vjerske aktivnosti, hadisi, citati i učenje napamet.

„Boravak djece je planski realizovan i djeca imaju vremena za slobodne aktivnosti i za planske. Popunjeno je vrijeme boravka djece u vrtiću na kvalitetan način. Jaslice takođe imaju dobar plan i program gdje se radi na razvoju motorike, fizičkom vaspitanju“ – istakla je vaspitačica Amela Muratović.

Oko 14.000 djece je za ovih sedamnaest godina prošlo kroz „Reudu“ i roditelji su uvijek maksimalno pružali podršku i povjerenje toj ustanovi i radnicima. Upravnik predškolske ustanove „Reuda“ je poručio:

„Tvrdim da djeca koja pohađaju kod nas i budu upućivana od strane roditelja neće skrenuti s pravog puta. Mi smo zaokružili sistem. Postavili smo tri cilja: prvi je da u svim mjestima otvorimo isturena odjeljenja; drugi je obuhvatanje cijele populacije djece, pa sada imamo uzrast od 6 mjeseci do 8. razreda; a treći je da radimo cijelu godinu bez prestanka, a u početku je to bilo samo osam mjeseci u toku godine. U svakom pogledu napredujemo, a tako će ostati i dalje.“

Svi koji su zainteresovani za aktivnosti koje se sprovode u „Reudi“ mogu posjetiti fb stranicu „Reuda i Vildan“ i tu vidjeti djelić aktivnosti koje učiteljice sprovode sa svojim mališanima.

Amela Salković, Glas islama 263, strana 9