FIS organizuje umjetničko veče

FISFakultet za islamske studije u Novom Pazaru organizuje Umjetničko veče , Sala Mešihata, srijeda 18:00h,01.04.2015.