U medresi Gazi Isa-beg održan kviz iz oblasti islamskih nauka i općte informisanosti

medresa kviz znanja (6)U Medresi “Gazi Isa-beg” 29.04.2015 održan finalni kviz iz oblasti islamskih nauka i općte informisanosti.

Ova praksa koja se održava u medresi, s ciljem motiviranja učenika da svoje svoje znanje ispolje i da još više ustraju na putu traženja znanja.

1. Muhedin-ef. Latifović – predsjednik komisije

2. Izudin-ef. Eminović

3. Muhedin Hadžić

Moderatorica skupa bila je prof. Mejra Džemić.

Nakon uvodnog govora predsjednika komisije, ašere je izučio Ensar Latifović, jedan od takmičara.

Prisutan je bio direktor Medrese Rešad-ef. Plojović, koji je na početku poselamio učesnike i na kraju uručio nagrade.

Direktor je istakao važnost ovih takmičenja i najavio češće organizovanje ovakvih i sličnih događaja.

Prvo mjesto je osvojila ekipa: IVb -1 razreda, koja je tačno odgovorila na sva postavljena pitanja.

Pobjedničku ekipu su činili:

1. Rožajac Meliha

2. Dacić Halida

3. Kurbašević Sajma

Drugo mjesto je osvojila ekipa IIIa-1 razreda, ovu ekipu su činili:

IIIa – 1:

1. Bronja Dženan

2. Bećirović Hamza

3. Latifović Ensar

Treće mjesto je osvojila ekipa IIa-2, koju si činili:

1. Džinović Azmir

2. Halilović Seid

3. Kurbardović Ramo.

SANA