Javni servisi moraju biti ozbiljni mediji

Novi Pazar – Muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić u intervjuu za agenciju Tanjug govorio je o medijskom informisanju, ističući pritom da ozbiljan medij koji želi biti dominantan mora obavještavati javnost šta neki dobri ljudi rade, u vidu stipendija, pomaganja socijalno ugroženim slučajevima i slično i da treba biti dostupan svima, jer se jedino kao takav može nazvati javnim servisom.

“Treba izvještavati o pozitivnim stvarima jer pored informisanja medij ima i svoju pedagošku ulogu. Pored toga javni servis mora biti dostupan svima, a to često nije slučaj. Jer se ovdje znalo za koga je javni servis javni, a za koga je nedostupan.”

Muftija je govorio i o saradnji IZ-e sa agencijom Tanjug, ističući da je ranije ta saradnja bila intenzivnija, u pogledu činjenice da je bilo puno dešavanja i onih nemilih, pa je to novinarima bilo zanimljivo. Muftija dodaje da Tanjug nije daleko od drugih medija, jer ni oni ne prepoznaju pozitivne priče o kojima treba izvijestiti.

“Ranije smo intezivniju saradnju sa Tanjugom jer smo imali više nemilih događaja, a nemili događaji su privlaćni za medije. To je bio period od 2007-2009 kada smo imali napad na IZ”

Muftija je na kraju izrazio svoja očekivanja, gdje ističe da očekuje da Tanjug i dalje bude najjača novinska agencija u Srbiji.

SANA