Islamska perspektiva

mr._zakir_naik1 Terorizam i džihad (I dio)

Na vrhu liste svih zabluda o islamu nalazi zabluda o džihadu. Ne samo da nemuslimani nemaju ispravne informacije o džihadu, već ih nemaju čak ni mnogi muslimani. Mnogi smatraju da je džihad svaki rat u kome učestvuju muslimani, bez obzira da li se taj rat vodio iz ličnih, političkih ili teritorijalnih razloga. To je velika zabluda u koju su upali i mnogi muslimani. Nije svaka borba džihad.

 

Činjenica je da preko 20% svjetske populacije čine muslimani. I pored toga, islam je vjera o kojoj ljudi gaje najviše predrasuda i zabluda, uprkos podatku da je islam vjera koja se najbrže širi. Broj zabluda o islamu se znatno povećao nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Na vrhu liste svih zabluda nalazi se predrasuda o vezi između terorizma i džihada. Čim ljudi čuju riječ islam, pomisle na terorizam i fundamentalizam.

Fundamentalizam

Fundamentalist je osoba koja se čvrsto drži temelja/fundamenata određene oblasti. Da bi ljekar bio stručnjak u svojoj oblasti mora poznavati i primjenjivati fundamente medicine. Ukoliko nije medicinski fundamentalist, ne može biti dobar ljekar. Da biste bili dobar naučnik morate poznavati i primjenjivati fundamente nauke. Ukoliko nije naučni fundamentalist, ne može biti dobar naučnik. Ne možete sve fundamentaliste strpati u isti koš. Nisu svi fundamentalisti loši, niti su svi dobri. Zavisno od toga u kojoj oblasti je neko fundamentalist, u skladu sa tim ga morate procijeniti. Uzmite primjer profesionalnog, fundamentalnog lopova, čija profesija je krađa. On štetan za ljudsku zajednicu, jer im čini zlo. S druge strane, profesionalni ljekar, koji je fundamentalist u svojoj oblasti, dobar je i koristan za društvo. Zbog toga ne smijete sve fundamentaliste stavljati u isti koš. Ocjenu o svakom od njih morate donijeti na osnovu toga u kojoj oblasti su fundamentalisti.

Dobri fundamentalisti

Ponosan sam što sam islamski fundamentalist, jer poznajem i trudim se da slijedim fundamente/temelje islama. To kažem jer sam siguran da ne postoji nijedan fundament islama koji je nehuman. Izazivam sve koji misle drugačije da mi donesu dokaz iz vjerodostojnih izvora islama da se bar jedan fundament islama može smatrati nehumanim! Možda će neko naići na određeni islamski propis koji mu se čini nehumanim, ali čim mu se objasni intencija tog propisa, njegov razlog, smisao i mudrost, ne ostaje nijedan islamski propis za kojeg se može reći da je usmjeren protiv ljudskog dostojanstva. Zbog toga kažem da sam ponosan što sam islamski fundamentalist.

Da bi kršćanin bio predan svojoj vjeri mora poznavati i slijediti fundamente kršćanstva. Bez toga ne bi se smatrao dobrim kršćaninom. Isto je sa Hindusima i ostalima.

Manipulacije u rječnicima

U Vebsterovom rječniku stoji da je riječ fundamentalist prvi put korištena početkom 20. vijeka za grupu američkih kršćana koji su se suprotstavili Crkvi. Naime, zvanični stav Crkve o Bibliji je glasio: “Biblijska poruka je od Boga.” Međutim, ova grupa kršćana je smatrala da je to nepotpuna definicija, govoreći da nije samo biblijska poruka od Boga, već svako njeno slovo, svaka tačka i zarez ­– od Boga su. Da postoji dokaz da je Biblija Božija riječ onda bi ovaj fundamentalistički pokret bio dobar. U suprotnom, ovaj pokret nije dobar.

Oksfordski rječnik kaže: “Fundamentalist je osoba koja se striktno drži drevnih doktrina neke religije.” Međutim, u novoj verziji Oksfordskog rječnika došlo je do male promjene u definiciji fundamentalizma: “Fundamentalist je osoba koja se striktno drži drevnih doktrina neke religije, naročito islama.” Tako, čim čujete riječ fundamentalist, pomislite na muslimane.

 

Kada treba biti terorista

Ponekad imam običaj reći: “Svaki musliman bi trebao biti terorista!” Ljudi me tada čudno gledaju, pitajući se šta je sa mnom.

Šta znači riječ terorista? Terorista je, po definiciji, osoba koja donosi strah i nemir. Kada lopov ugleda policajca, uplaši se i obuzme ga nemir. Za lopova policajac je terorista. U tom smislu, svaki musliman bi trebao biti terorista za lopove. Kada god lopov ugleda muslimana trebao bi se uplašiti. Kada god siledžija ugleda muslimana trebao bi se uplašiti. Pravi musliman je terorista prema svakom antisocijalnom elementu.

Poznato mi je, međutim, da se teroristom naziva neko ko unosi strah i nemir među nedužne ljude. U tom kontekstu, nijedan musliman ne smije nanijeti bilo kakvo zlo nijednom ljudskom biću.

Jedna osoba, jedno djelo – dva nadimka

Dešava se da isti ljudi za istu aktivnost dobiju dvije različite etikete. Do prije oko 60 godina Indijom su vladali Britanci. U indijskom narodu postojala je grupa ljudi koja se borila za oslobođenje Indije. Od strane Britanaca ova grupa ljudi je proglašena teroristima. Međutim, obični stanovnici Indije su ih nazivali patriotima, borcima za slobodu. Iste osobe, ista aktivnost – dva različita nadimka. Zato, kada čujete da nekoga zovu nekim nadimkom, morate se raspitati šta je razlog nastanka tog nadimka. Ako smatrate da je Britanija trebala vladati Indijom, onda zaista smatrate da su ovi borci teroristi. Međutim, ako smatrate ono što obični Indijci smatraju – da Britanci nisu imali nikakva prava vladati Indijom, onda ćete ove borce nazvati oslobodiocima.

Nelson Mendela, bivši predsjednik Južnoafričke Republike, za vrijeme aparthejda (vladavine bijelaca u Južnoj Africi) proglašen je teroristom i osuđen na robiju u trajanju od 25 godina. Međutim, za većinu Južnoafrikanaca on je bio heroj. Jedna osoba, jedna aktivnost – dvije etikete. Ako se slažete sa prethodnom vladom Južne Afrike – da vas bijela boja kože čini superiornima u odnosu na druge, onda ćete se složiti da je Nelson Mendela bio jedan od najvećih terorista. Ali, ako smatrate isto što i većina Južnoafrikanaca – da vas boja kože ne čini boljima od drugih – nećete Nelsona Mendelu proglasiti teroristom, već herojem borbe za slobodu. Dakle, prije nego što bilo kome prilijepite nekakvu etiketu, morate se dobro raspitati o njegovim aktivnostima i njihovim povodima.

 

(Glas islama 270, strana 21, Preveo: Senad Redžepović, Rubrika: TRAGOM UMMETA , Autor: Dr. Zakir Naik)