Dr. Enver ef. Gicić izabran za novog predsjednika Sabora

druga  Na svom vanrednom zasjedanju, održanom 19.12.2015. godine, Sabor Islamske zajednice u Srbiji, nakon što je usvojio ostavku dosadašnjeg predsjednika Sabora dr. Enes ef. Svrake, koji je preuzeo novu dužnost u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, jednoglasno je za novog predsjednika Sabora do kraja ovog mandata izabrao prof. dr. Enver ef. Gicića, aktuelnog dekana Fakulteta za islamske studije.

Na prijedlog predsjednika Mešihata, Sabor je usvojio odluku o imenovanju Aref ef. Durakovića na upražnjeno mjesto člana Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Na istom zasjedanju Sabor je usvojio zaključak o punoj podršci programa Mešihata za unapređenje vaspitno-obrazovnog procesa u mektebima.

          Informativna služba

prvadruga treca cetvrta peta sesta sedma 4 6 osam devet deset sedam 2