Muftija Zukorlić: Želimo autonomiju Sandžaka bez ugrožavanja Srbije i CG


muftija-zukorlic-300x272Sandžak je historijska regija sa veoma izraženim posebnostima i kao takva uspjela je, ipak, da preživi sve izazove iako je tokom nekoliko decenija unazad bila izbrisana sa svih geografskih i geopolitičkih karata. No, s obzirom na ambicije eurointegracija i Crne Gore i Srbije i afirmaciju principa regionalizacije Evrope, razvojne perspektive Sandžaka su nesporne i potpuno izvjesne, rekao je Muamer efendija Zukorlić, muftija sandžački i jedan od nesumnjivo najautoritativnijih muslimanskih lidera na Balkanu.

Odgovarajući na pitanje gdje je u njegovom „sandžačkom konceptu“ Crna Gora, kao država čijem se obnavljanju nezavisnosti javno protivio on je rekao Pobjedi, da principijelno, nije mogao niti može podržati bilo koji politički projekat koji cijepa bilo koje parče zemlje na kojem živi njegov narod.

„No, uprkos svemu, tokom predreferendumske kampanje, nijesam bio ni aktivno protiv. Nužno, prihvatam činjenicu da je Crna Gora samostalna, ali se moj princip o Sandžaku kao regiji i nedjeljivoj cjelini ne mijenja…“, istakao je mufitja Zukorlić.

Prema njegovim riječima želi da Sandžaku budu priznate one osobenosti koje mu pripadaju historijski, kulturološki, geografski i ekonomski.

„Drugo načelo je da status Sandžaka bude rješavan kroz dijalog koji će dovesti do dogovora, bez jednostranih akata ili ne daj Bože nekih drugih, radikalnih načina nametanja jednostranih rješenja. Treće načelo je da regionalnu autonomiju ne želimo da ostvarujemo ugrožavanjem teritorijalnog suvereniteta i integriteta niti Srbije niti Crne Gore. Imajući sve to u vidu, pretežni politički, medijski i općedruštveni stavovi koji se formiraju prema meni su neosnovani i pokušaj su zastrašivanja građana Crne Gore, predstavljajući me kao opasnost po tu državu“. Istakao je on.

Muftija Zukorlić kaže da danas u cijelom svijetu, a posebno u pos-tkomunističkom periodu na Balkanu, postoje dva koncepta pristupu organizaciji vjere, odnosno organiziranja islamskih zajednica.

„Tendencija je da se zadrži praksa antiteističkog socijalizma gdje bi islamske zajednice bile organizacije koje samo simbolički postoje i predstavljaju muslimane, ne vodeći računa o njihovim stvarnim pravima, pa čak ni onima koja su zagarantovana ustavima zemalja u kojima žive. Tu prije svega mislim na pravo na autonomnost i ravnopravnost sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama. Drugi koncept, kome ja pripadam, ima kao cilj da muslimani kroz svoje islamske zajednice imaju pravo na puno dostojanstvo, bez političkih mentora i tutora. U tome je suštinska razlika između nas i aktuelnih predvodnika IZ u Crnoj Gori. Mi smo se ovdje, uz teške muke, odricanja i uz visoke cijene izborili za slobodnu riječ, za slobodnu Islamsku zajednicu u ime koje slobodno govorimo, bez ikakve potrebe i želje da za to tražimo bilo čiju dozvolu iz Beograda, Podgorice, Ankare ili Sarajeva“, dodao je on.

Međutim, muftija Zukorlić smatra da Islamska zajednica u Crnoj Gori radi drugačije.

„Naša braća u Crnoj Gori su, nažalost, pristala na političko mentorstvo i tutorstvo i svoje djelovanje prilagođavaju vladajućoj politici, a povremeno i nekim drugim politikama izvan Crne Gore. To je za nas neprihvatljivo“, rekao je on.

Zukorlić tvrdi da je gotovo svakodnevno izložen neosnovanim optužbama, teškim riječima i raznim uvredama, ali sve to govori o potpunoj nesigurnosti i neslobodi adresa sa kojih mu se sve to skupa i pojedinačno upućuje.

„Ja znam da meni javnost teško oprašta odlučnost u zastupanju sopstvenih stavova, jer se u ovakvim vremenima i fenomen slobode smatra privilegijom moćnih i velikih. Za nas male, sa balkanskih vrleti, sloboda se očito smatra luksuzom. E, ja na to ne pristajem i borim se koliko mogu, ali ponavljam ni u toj borbi nikada od mene nećeti čuti ni jednu uvredljivu riječ, a o nekakvom mom mentorstvu i tutorstvu govore isključivo neslobodni i nesigurni ljudi koji zavise upravo od mentorstva i tutorstva“, ocijenio je on.

(Cdm)