PORUŠENE, A NEOBNOVLJENE

 

 mersada-nurudina-agovicHistorijski prikaz novopazarskih porušenih i nikad obnovljenih džamije

 Isa-begova džamija, Ejup-begova džamija, Sofi Memi džamija, Kolo džamija…

 

slike nurudina (4)slike nurudina (6)

U Novom Pazaru su postojale džamije iz osmanskog doba koje su porušene i dosad nisu obnavljane. To je, prije svih, slučaj sa Gazi Isa-begovom džamijom. Bila je tip kupolne džamije i sagradio ju je osnivač Novog Pazara, Isa-beg Ishaković, 1460. godine. Više puta je rušena i obnavljana. Srušena je 1938. godine zbog dotrajalosti i više nikada nije izgrađena.

U 16. stoljeću sagrađena je Ejup-begova džamija koja se još naziva i Madeni Sinan džamija, po svom graditelju Madeni Sinanu. Ejub-beg je, kasnije, bio njen obnovitelj, pa je ponijela i njegovo ime. Ovo je inače bila džamija manjih dimenzija, niskog minareta, čiji je donji dio bio od kamena, a gornji od drvene konstrukcije. Nalazila se u Agar mahali i imala vrlo lijepe ćilime. [1]

Džamija se nalazila na mjestu gdje je danas Dom kulture. Porušena je 1959. godine.

slike nurudina (2)

slike nurudina (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Džamija Sofi Memi spomenuta je u Novopazarskom sidždžilu, sa istoimenom mahalom, 1767. godine. Stradala je tokom bombardovanja Novog Pazara 1944. godine kada je u većoj mjeri oštećena. Ostaci džamije su nakon rata uklonjeni, da bi se, kako neki izvori navode, „omogućio pravilan saobraćaj“. [2] Na njenom mjestu danas se nalaze stambene kuće.U popisu iz 1516. godine spominje se Kapudži Baše Hamza-vojvodina džamija, koje danas više nema. U narodu se zvala i Kolo džamija jer je bila toliko prostrana da se u njoj moglo igrati kolo.

slike nurudina (3)

Oštećena je u bombardovanju Novog Pazara, da bi par godina poslije rata eksproprijacijom (državnim uzimanjem posjeda radi, kako se tvrdilo, „općeg interesa“) došlo i do njenog potpunog rušenja. Na njenom je mjestu izgrađena stambena zgrada. Rušenje minareta Kolo džamije 1959. godine slikao je Zaim Azemović, tada učenik Učiteljske škole. [3] Kolo džamija se nalazila na mjestu gdje se sijeku ulice Šabana Koče i 28. novembra. [4]slike nurudina (5)

 

 

 

 

 

 

 

Osim ovih, u Novom Pazaru je bilo još porušenih džamija. To je Ak Iljaz džamija koja se 1530. godine u popisima spominje sa istoimenom mahalom. Zatim, Askerli džamija iz 1692. koja se nalazila na bedemu blizu Kule motrilje. Muftiji Teufiku Imamoviću je vlast 1914. godine uručila rješenje o rušenju, koje on nije mogao spriječiti. Na mjestu ove džamije Austrougari su sagradili kapelu koja je postojala do 50-ih godina prošlog vijeka. [5]  Porušena je i Seveli džamija koja se nalazila pored današnje Bolnice u jugoistočnom uglu dvorišta. Tu je danas ostalo samo par mezarova koji su nekada pripadali njenom haremu. U popisu iz 1604. godine spominje se džamija Ali-vojvode, poznata i kao Hajrudinova džamija kojoj se danas ne zna lokacija postojanja. Zatim, porušene su i džamije Ahmeda Mukadema sa početka 17. stoljeća, Iskender Subaša džamija iz popisa 1604., džamija Ahmeda Muezina iz popisa 1542., džamije Hasan-efendije i Kadi-efendije iz popisa 1604., Taš Kopru džamija koja se nalazila kod kamenog mosta i druge.

 

[1] Crnišanin Ramiz: Tijesna čaršija, str. 77., Dammad, Novi Pazar, 1992.

[2] Hamzagić Fahir: Porušena Sofi Memi džamija, Glas Islama br. 145., str. 22., Novi Pazar, 2008.

[3] Muhić Ferid: Bošnjaci i orjentalizam, Bošnjačka riječ br. 17-18., str. 9., Novi Pazar, 2010.

[4] Bulić Ferid

[5] Šušević Izudin: Novopazarska tvrđava u Malije defterima, str. 34., Novopazarski zbornik br. 5., Novi Pazar, 1981.

(Glas islama 271, Rubrika: Historija, Autor: Mersada Nuruddina Agović)