Ogranak MOK-a formiran u Sjenici

2-6Sjenica -U Sjenici održan radni sastanak Muslimanskog omladinskog kluba na kojem su izabrana dva predstavnika inicijativnog odbora MOK-a za taj grad Edis Zoranić i Edin Latović. Na sastanku je takodje predstavljen statut MOK-a, kao i dalji ciljevi i planovi, a sve u cilju upoznavanja i zbližavanja omladine u tom području.

MOK nastavlja sa posjetama sandžačkim gradovima, a prošle nedelje posjetili su Sjenicu, gdje je pored reformi   bilo riječi i o planovima i aktivnostima za budućnost koje će ovaj ogranak sprovesti u svom gradu.

Članovi MOK-a ogranak Novi Pazar  ističu zadovoljstvo zbog formiranja ogranka u Sjenici koji će pomoći mladima u kanalisanju i usmjeravanju istih na pravi put.

Koordinator MOK-a, hfz Abdurrahman ef. Kujević, koji je prisustvovao sastanku, ističe da je veliki optimista da će omladina prihvatiti poziv MOK-a i tako vjerom osnažiti društvo.

Članovi MOK-a pozivaju sve mlade muslimane da im se pridruže kako bi ova mreža bila još uspješnija.

Predstavnici inicijative za reformu nastavit će sa obilaskom ostalih sandžačkih gradova.

1

 

SANA