KAKVE SU NAŠE AMBICIJE

 

 halidŠta zaista znate o islamu (IV dio)

 Kada pitam: “Šta znate o islamu”, mislim – šta zaista znate o islamu, a ne šta ste o njemu čuli od drugih, niti šta ste pročitali u novinama, niti šta ste vidjeli na televiziji, niti šta vam je o islamu govorio vaš profesor u školi. Ne mislim ni na ono što ste čuli od komšija, drugova i svećenika u vašoj lokalnoj crkvi. Moje pitanje se tiče vašeg istinskog poznavanja islama, na osnovu autentičnih izvora i historijskih činjenica o sistemu života koji se zove islam.

 

Mi muslimani čvrsto vjerujemo da je Kur'an Božija knjiga i da on treba biti ustav cijelom svijetu. Nikoga ne možemo natjerati da to prihvati, ali to je naše vjerovanje. Vjerujemo da je život Muhammeda a.s. najvjerodostojniji i do detalja zabilježen životopis i da je on najbolji uzor svim ljudima. Izazivamo vas sve da nađete ili sastavite biografiju sličnu njegovoj, tako detaljno zabilježenu i tako savršenu i sveobuhvatnu. Izaberite koga god hoćete: vaše očeve, djedove, omiljene sportiste, naučnike, profesore, uzore, duhovne učitelje, koga god želite.

Spomenut ću vam ime jednog od petorice najpoznatijih i najpriznatijih biografa današnjice – Majkl H. Hart. Zapamtite to ime. Sakupio je biografije stotinu najuticajnijih ljudi svih vremena i detaljno ih proučio. Prije analiziranja postavio je naučne kriterijume na osnovu kojih je određivao uticaj svake od historijskih ličnosti. Pošto je kršćanin, priznao je da bi najradije na prvo mjesto liste stavio Isusa Hrista. Međutim, svoju studiju je bazirao na naučnim osnovama, pa je morao priznati neke činjenice u vezi Isusa Hrista: nije bio otac, nije bio muž, nije bio državnik i nije bio vladar. Nije vodio nikakvu vladu, niti je ostavio set zakona. “Zbog svega toga” – kaže Hart – “nisam mogao Isusa staviti na prvo mjesto.” Bio je krajnje objektivan i precizan u svome istraživanju. Na kraju dodaje: “Jedina osoba koja je ispunila svih šest kriterijuma najuticajnije historijske ličnosti svih vremena bio je Muhammed ibn Abdullah, prorok islama.” Hartu niko nije stajao nad glavom sa pištoljem ili sabljom i prijetio mu: “Izaberi Muhammeda ili ćeš umrijeti!” Naprotiv. Svome projektu je prišao kao intelektualac, profesionalac, naučnik, kršćanin i objektivan čovjek. Istraživanje mu je objavljeno u New York Times-u, a možete ga naći u bibliotekama širom svijeta. Pozivam i vas da uradite isto što i Hart. Postavite naučne kriterijume poput njegovih, ili smislite neke svoje, pa analizirajte biografije svih historijskih ličnosti. Uzgred, da znate, naučni rad Majkla H. Harta je priznat i nije osporen od strane nijednog intelektualca na svijetu.

Nama muslimanima nije bilo potrebno Hartovo istraživanje. Dovoljno nam je ono što Kur'an Časni kaže:

„Vi (ljudi) u Allahovom Poslaniku imate savršen uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na Onome svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21)

Naša ambicija je da se Kur'an, posljednja Božija objava, ne proučava samo u vjerskim ritualima, već da bude putokaz i izvor zakona svim ljudima, na svakome mjestu, u svakome vremenu i u svim oblastima života.

Naša ambicija je, također, da se kompletan životni sistem koji je prenijet od Muhammeda a.s. implementira u svakodnevnom životu svih ljudi, u svakoj mogućoj situaciji, te da se ponudi kao jedina savršena alternativa, koja nudi savršen sklop društvenog uređenja.

Konačno, naša ambicija je da islam ponudimo svijetu kao jedini sveobuhvatan sistem uređenja društva i ispovijedanja vjere, jedino održivo sredstvo ujedinjenja svih ljudi, da ga predstavimo kao platformu za rješavanje svih nagomilanih problema čovječanstva. Jer, islam je sistem mira kome samo treba nepristrasno prići, proučiti ga i implementirati.

NAŠE PRAVO DA PONUDIMO ALTERNATIVU

Naravno, nemamo pravo svoja ubjeđenja nikome nametati. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Bog je vama i nama dao slobodu izbora: da razmislimo, odaberemo, da se priklonimo i prihvatimo. Međutim, naše pravo je da čvrsto vjerujemo da je islam jedino realno rješenje za sve ljude i da ga ponudimo svijetu. To nam niko ne može uskratiti. Također, imamo pravo vjerovati da Muhammed a.s. nije poslat kao vjerovjesnik samo Arapima. Poslat je svim ljudima, shodno Božijim riječima u Kur'anu:

„Tebe smo (Muhammede) samo kao milost svim svjetovima poslali.“ (El-Enbija, 107)

Nijedan vjerovjesnik prije njega nije poslat svim ljudima. Svi vjerovjesnici su poslati samo svojim narodima. Imamo pravo pozvati vas da objektivno i nepristrasno proučite i sa svih strana analizirate i razmotrite životopis Muhammeda a.s. ukoliko to želite. Imamo pravo ponuditi alternativu ovoj civilizaciji, punoj nemorala, dekadence, bezbožništva, materijalizma i bogohulstva, koji se svijetom šire poput najveće kuge, od strane “najnaprednijih” društava na Zemlji. Dakle, naše pravo je ponuditi svijetu islam kao alternativu.

Evo, upravo to i radimo. Ne kažemo vam: “Morate postati muslimani.” Ne kažemo: “Prihvatite islam, odmah!” Samo vam kažemo: “Ako nikada niste proučavali islam niti razmišljali, trebali biste.” Ne morate donijeti odluku da islam prihvatite kao svoj sistem života. Ali, zbog činjenice da na svijetu živi milijardu i po ljudi koji su islam prihvatili kao sistem, trebali biste znati nešto o tom životnom sistemu koji se nalazi oko vas, da biste bili informisani, pravedni i objektivni. Proučite islam iz njegovih vjerodostojnih izvora, tako da ćete dati iskren odgovor kad god vas neko pita o islamu, Kur'anu i Muhammedu a.s. – podjednako iskren odgovor kao o vašim roditeljima, onako kako biste željeli da se o njima govori. Jer, vaši roditelji su vaša svetinja, kao što su moji roditelji svetinja meni. Vaša vjera je vaša svetinja, kao što je moja vjera meni sveta. Kao što biste željeli da se o vama i vašim roditeljima govori ispravno i pravedno, tako biste trebali o vjeri drugih ljudi govoriti ispravno i pravedno.

POZIV NA RASPRAVU

Obratit ću se, ukratko, ovima što su došli sa džepovima punim kritika, zabluda i uvreda na račun islama. Neću se sa svakim od vas raspravljati o vašim zabludama i uvredama. Međutim, ako ste dovoljno obrazovani i organizovani, zapišite sve svoje zamjerke na račun islama, Kur'ana i Muhammeda a.s. i predajte mi ih. Ako treba, ostat ću u ovom gradu još tri dana. Organizirat ćemo poseban, javni susret uživo na televiziji, radiju ili u nekoj dvorani. Povedite sa sobom svoje profesore, mentore i duhovnjake. Raspravljat ćemo o vašim zamjerkama i ni o čemu drugom. Nećemo razgovarati o vašoj religiji, niti o mojoj religiji. Nadam se da je to fer sa moje strane.

MUSLIMANI VIŠE VOLE ISUSA NEGO KRŠĆANI

Raspravljat ćemo samo o vašim zabludama i zamjerkama o islamu i Muhammedu a.s. Jer, ja nemam nikakve zablude u vezi Isusa, njegove misije, niti u vezi toga ko je on bio. Ja volim Isusa Hrista i izazivam sve kršćane da dokažu da je njihova ljubav prema njemu veća od moje i da je njihova privrženost njegovoj misiji veća od moje privrženosti. Ali, neću dopustiti da se poteže pitanje bogohulstva. Neću razgovarati o tome da li je Isus bio bog. Isus nikada nije rekao: “Ja sam bog”, niti je rekao: “Obožavajte me.” Zato, nikada neću reći da je on bog, niti da ga treba obožavati. U slučaju da to niste znali, Isus od svojih sljedbenika nije tražio da se zovu kršćani. On jeste bio Hrist – mesija. Mesija znači da je bio odabran od Boga. U tome nema ništa sporno, jer on jeste bio od Boga odabran. Govorio je:

„Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Sudim kako čujem. Moj je sud pravedan, jer ne tražim volje svoje, nego volju Onoga Koji me je poslao.“ (Evanđelje po Ivanu, 5:30)

 

(Nastavit će se…)

Glas islama 278, strana 14, Rubrika: PRIJEVODI, Autor: Halid Jasin, Preveo: Senad Redžepović