Historijat mekteba Reuda i Wildan

 

Niz promjena do kojih je došlo posljednjih decenija u načinu življenja, proizvodnji, društvenoj organizaciji, porodičnim odnosima, sistemu odgoja i obrazovanja, uslovio je povećanje značaja vanporodičnog predškolskog odgoja. Primjetna je potreba da se oba roditelja, za određeni vremenski period, oslobode brige o djeci, čime se svakako ne umanjuje njihova uloga, značaj i odgovornost u podizanju sopstvene djece, već im se omogućava da uspješnije obavljaju svoje značajne radne aktivnosti te da se u slobodnom vremenu posvete raznim drugim društvenim angažmanima. U oblasti odgoja i obrazovanja neophodna je društvena intervencija, uz prenošenje nekih sadržaja i oblika organizovanja na institucije i vaspitače, obuhvatajući sve ranije uzraste koji su nekada pripadali isključivo porodici.

Predškolska ustanova Reuda nastala je kao potreba da se omogući bošnjačkoj djeci odgoj u islamskom duhu, vjerska pouka, svjetovna naobrazba i njegovanje etičkih i kulturološkoh vrijednosti.

Ustanova je počela sa radom 1998. godine u skromnim prostornim i tehničkim uslovima u haremu Altun-alem džamije. Te godine odgojno-obrazovni program pohađalo je svega 13 polaznika, uzrasta od 5 do 7 godina, sa jednim vaspitačem, jednim kombi vozilom i vozačem.

Cjelokupan odgojno-obrazovni proces organizovan je po jedinstvenom planu i programu, prilagođen vjerskim i kultorološkim posebnostima i uslovima sandžačke regije.

U realizaciji nastavnog procesa zastupljene su nastavne oblasti:

– gajenje islamskog identiteta

– razvoj govora

– matematičko-logičke aktivnosti

– likovne aktivnosti

– muzičke aktivnosti

– vjerske aktivnosti

Osnovni dugoročno postavljeni cilj pred ustanovu bio je da se u svim većim naseljima Novog Pazara i Sandžaka otvore izdvojena odjeljenja ustanove Reuda. Razvojni put počinje 2000. godine kada ustanova dobija dvije prostorije koje se nalaze u objektu harema Altun-alem džamije.

Tada, po prvi put, pored poludnevnog otvoren je i cjelodnevni boravak djece u obdaništu. Godine 2001. počinje sa radom i odjeljenje koje se nalazilo u objektu pored Lejlek džamije. Istog mjeseca otvara se školska ustanova Wildan u istom objektu, kao i odjeljenje u Požegi. Nešto kasnije otvorena su i ostala odjeljenja: na Paricama 2003. godine, u Tutinu dva objekta u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice, kao i odjeljenje u naselju Kleče.

Sljedeće 2004. godine počinje sa radom i odjeljenje u naselju Donji Šutenovac, a krajem 2009. u Sjenici. Godine 2010. otvarena su dva odjeljenja – u Paralovu i Selakovcu. Sljedeće 2011. godine počinje sa radom i odjeljenje u Gornjem Šutenovcu, da bi 2014. bila otvorena tri objekta: u naselju Musala, te u Rožajama i naselju Velika Župa u Prijepolju. Odjeljenje u naselju Dohoviće pokrenuto je 2016. a naredne 2017. godine i odjeljenja u Muru i Gornjem Lugu.

Zahvaljujući predanom radu svih uposlenika u sistemu predškolske ustanove Reuda, ideja o velikom mektebu koja je započeta sa onih 13 polaznika u starom objektu pored Altun-alem džamije prerasla je u zaista veliku i jaku odgojno-obrazovnu ustanovu koja danas ima oko 1000 polaznika.

Predškolska ustanova Reuda je prostorno, materijalno-tehnički i kadrovski spremna da u potpunosti realizuje program odgojno-obrazovnog rada. Ova ostanova odgovorno radi na osposobljavanju otvorenih centara zanimanja djece i slobodnog izbora aktivnosti.

Uvažavajući dostignuti nivo razvoja ustanove i želju da postane savremeni subjekt sticanja prvih saznanja o svojoj vjeri, kulturi i običajima, Mešihat Islamske zajednice, kao njegov osnivač, programom razvoja u prioritete je zacrtao i brži razvoj i jačanje materijalne osnove rada dječijeg mekteba Reuda.

Prostorni uslovi Reude u Novom Pazaru odgovaraju normativima za rad sa djecom uzrasta od jedne do sedam godina starosti. Objekti su građeni prema standardima i propisima i imaju prateći infrastrukturu. Pored objekta postoje djelimično uređeni poligoni – dvorišta sa travnatim površinama. Svi objekti ove ustanove raspolažu sopstvenim  zbirkama knjiga, kaseta, CD-ova za realizaciju informativnih i muzičkih sadržaja i programa odgojno-obrazovnog rada.

Dostignuti nivo razvoja

 

Prema ocjenama Mešihata IZ-e u Srbiji, predškolska ustanova Reuda u Novom Pazaru dostignutim stepenom razvoja obezbjeđuje uspješno ostvarivanje svih programskih zadataka u oblasti odgoja i obrazovanja, njege i preventivne zdravstvene zaštite djece.

Ova predškolska ustanova je prostorno, materijalno, tehnički i kadrovski spremna da u potpunosti realizuje program odgojno-obrazovnog rada u školskoj  2017/18. godini.

Reuda će u ovoj školskoj godini raditi na tehničkom opremanju novootvorenih centara te stručnom usavršavanju kadrova za adekvatan savremeni odgojno-obrazovni pristup djeci i njihovim potrebama za kreativnim, korisnim i zanimljivim obrazovnim, odgojnim i kulturno-zabavnim sadržajima.

Saradnja sa porodicom

 

Od osnivanja predškolske ustavove Reuda uspostavljana je posebna saradnja sa roditeljima, odnosno starateljima djece polaznika. Svjesni smo da od uzajamnog povjerenja i saradnje zavisi cjelokupan uspjeh i odgojno-obrazovni rad ustanove. Ova saradnja i ove školske godine će se odvijati planski i sistematski sa jasno definisanim  zadacima i dinamikom njihovog ostvarivanja.

Program saradnje sa roditeljima realizovat će se preko sljedećih programskih sadržaja:

 • svakodnevne individualne konsultacije prilikom dovođenja i preuzimanja djece; spontanih posjeta roditelja u periodu adaptacije kada će vaspitači obavještavati roditelje o svakodnevnim aktivnostima djeteta i davati prijedloge kako da riješe i prevaziđu eventualne probleme iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite; ishrane ili drugih pojedinačnih problema koji prate život i rad u Mektebu,
 • svakodnevne konsultacije sa vozačima prilikom preuzimanja i vraćanja djece u cilju njihove potpune bezbjednosti prilikom prijevoza,
 • planiranje individualnih konsultacija sa precizno određenim ciljem kao i načinom, vremenom i mjestom realizacije istih. Cilj je bolje i potpunije informisanje roditelja o svim aspektima razvoja djeteta. Održat će se najmanje po dvije planske individualne konsultacije tokom nastavne godine,
 • održat će se opći i grupni roditeljski sastanci na kojima će se analizirati kvalifikacioni period rada sa djecom. Obrađivat će se i posebne teme koje će pomoći roditeljima u odgoju djece. Teme koje će se obraditi na roditeljskim sastancima su:
  • rast i razvoj djeteta
  • postupanje sa djetetom
  • razvijanje samopouzdanja
  • razvoj govornih sposobnosti

 

 • aktivno i neposredno učešće roditelja kroz sugestije, primjedbe i ideje u cilju stvaranja pretpostavki za uspješniji i kvalitetniji rad ustanove,
 • uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad pogodan je način za njihovo neposredno upoznavanje sa radom u vaspitnoj grupi (dnevni sadržaji, ishrana, način rada i sl.)

Uključivanjem roditelja u odgojno-obrazovni rad neposredno se ostvaruje komunikacija sa vaspitačem, razmjenjuju korisne informacije i razvija obostrano povjerenje, što je bitan preduslov za efikasan rad ustanove.

Smjernice razvoja za školsku 2017/18. godinu

 

Polazeći od dostignutog nivoa razvoja, predškolska ustanova Reuda će i u ovoj nastavnoj godini staviti akcenat na sljedeće  smjernice i zadatke:

 • očuvanje i dalje razvijanje dostignutog nivoa odgojno-obrazovnog rada
 • proširivanje kapaciteta za smještaj djece u cjelodnevnom boravku
 • poboljšavanje uslova rada u postojećim objektima
 • uređenje poligona i zelenih površina za rekreaciju djece
 • blagovremeno i sveobuhvatno planiranje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada
 • objekte dodatno obogatiti igračkama, nastavnim sredstvima i kreativnim sadržajima
 • jačanje nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta djece polaznika
 • jačanje samoinicijativnosti i pospješivanje dječijeg stvaralaštva
 • uspostavljanje sadržajnije saradnje sa roditeljima i društvenom sredinom
 • rješavanje aktuelnih pitanja vezanih za ustanovu

 

Sve ove smjernice će biti prožete vjerskim sadržajima u cilju jačanja  islamskog identiteta djeteta.

U školskoj 2017/18. godini razvojni i programski prioriteti ustanove će biti usaglašeni sa njenim osnivačem, Mešihatom Islamske zajednice.

 

Mersad Curić

Glas islama 286, strana 3-4,