DONJE SEBEČEVO

Imam: Selmo-ef. Duljević

Džamija se nalazi na dvanaestom kilometru od Novog Pazara prema Tutinu. Na današnjem mjestu džamije bio je mekteb, koji datira jos prije Drugog svjetskog rata, mada nije svo vrijeme bio u funkciji, jer su komunisti na određeni period smjestili neke porodice u njemu.

Izgradnja sadašnje džamije počela je 1982. godine, a završena je početkom 1984. Godine 2000. je izgrađena abdesthana i stepenište za mahfil, a 2015. obnovljen je krov džamije i pojedini dijelovi u unutrašnjosti.

Glavni organizatori gradnje džamije bili su mještani sela na čelu sa rahm. Husejn-ef. Hadrovićem, koji je bio angažovan kao imam u mektebu. Najzaslužnije porodice za izgradnju džamije su Dražanin, Spahović, Brunčević, Delić, Lotinac, Biševac, ali su učestvovale i sve druge familije iz džemata.

Ovom džematu, osim Donjeg Sebečeva, pripadaju zaseoci Srednje Sebečevo, Zelenoviće, Roginje, Bobovik, Pazarište, sve do groblja u Doljanima.

Džamija radi petkom za vrijeme džume, vikendom mekteb za djecu, a Ramazanom se klanjaju teravije.

Od imama su u ovoj džamiji radili Sućurija-ef. Spahović, još prije izgradnje džamije, a nakon pomenutog Husejn-ef. Hadrovića, Nihad-ef. Sinanović, Jakub-ef. Šabanović, kratko vrijeme Selmo-ef. Halitović i od septembra 2002. godine Selmo-ef. Duljević.