LEJLEK DŽAMIJA

Imam: Fahir-ef. Nicević

Džamija Ahmed bega Silahdara, poznatija kao Lejlek džamija u Novom Pazaru, najstarija je džamija u Sandžaku, a datira još iz osmanskog perioda druge polovine XV vijeka. To je ujedno i jedan od najstarijih islamskih kulturno-historijskih spomenika na tom području.

Za najstariju sačuvanu novopazarsku džamiju vezuje se narodno predanje da je u njoj tokom pohoda na Bosnu namaz obavio jedan od najpoznatijih osmanskih sultana, Mehmed Fatih.

Lejlek džamija se nalazi u užem gradskom jezgru Novog Pazara u naselju Ćukovac. Džamija je dobila naziv po rodama (tur. leylek) koje su gradile gnijezdo na munari. Lejlek je ptica kojoj se kod muslimana na ovom području pridaje poseban značaj.

Kube džamije prekriveno ćeremidom zauzima glavni džamijski prostor i spolja je utopljeno u osmostrani tambur. Džamija osim u mihrabu u sadašnjem izgledu nema kaligrafije niti ornamentike. U sredini se nalaze niska vrata. Minara je kratka osmougaonog oblika, zidana tesanim kamenom.

U džamijskom dvorištu do ulaza u trijem nalazi se i okrugli mejtaš (kamen na kojem se spuštaju umrli), a u uglu do česme nalazi se nekoliko mezara sa starim nišanima.

Aktivnosti u džematu: mektebska nastava koja se izvodi vikendom, predavanje u zimskom periodu, druženje sa džematlijama.

Imam Fahir-ef. Nicević rođen je 1995. godine u Novom Pazaru gdje je završio osnovnu školu, a Medresu Gazi Isa-beg 2014. godine. Po završetku Medrese upisuje Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Godine 2015. postaje uposlenik Medžlisa IZ-e Novi Pazar.

Glas islama 287, strana 6, Tema broja