HADŽI-MEHOVA DŽAMIJA

Ova džamija nalazi se na 2,5 kilometra od centra grada. Njena izgradnja otpočela je 2003. godine, a zvanično otvorenje bilo je u septembru 2007. Spada u red gradskih džamija. Jedna je od najvećih u Sandžaku. Njena površina iznosi oko 2600 metara kvadratnih. U početku je imala oko 2250, da bi ove godine bila proširena još 450 kvadrata.

Vakif parcele od oko 30 ari i graditelj džamije je hadži Mehmed Džanković sa svojom suprugom i sinovima, ugledni trgovac iz Novog Pazara. Preselio je na Ahiret dvije godine nakon otvorenja džamije. Molimo Allaha da mu podari najljepše mjesto u Džennetu.

Imam ove džamije je Sead-ef. Islamović rođen 1980. godine u Novom Pazaru gdje je i završio Medresu Gazi Isa-beg, a nakon toga i islamski fakultet u Saudijskoj Arabiji, tačnije u gradu Allahovog Poslanika – Medini 2005. godine.

Ova džamija posjeduje jednu minaru, a u toku je izgradnja druge. Njihova visina je 52 m. Ima jedno veliko kube i 23 mala, dva ulaza (muški i ženski), dvije abdesthane, pet kupatila, dobro opremljenu gasulhanu, učionicu za vjersku pouku, mimber i ćurs za održavanje dersova i tribina. Također, posjeduje svoj restoran koji broji oko stotinak mjesta, a prevashodno se koristi za iftare. Oko 1200 kvadrata je klanjački prostor, a ostao je namijenjeno za Islamski  centar koji ove godine počinje sa radom. Centar će imati Školu Kur'ana, vrtić za djecu, sportski centar, restoran, amfiteatar te islamsku biblioteku.

Od aktivnosti koje trenutno imaju u džamiji su: sedmična predavanja, hutbe, svakodnevi kružoci gdje se uči Allahova knjiga, pohađanje arapskog pisma za odrasle te mekteb za mališane.

Molimo Allaha da podari hajra u ovom objektu za islam i muslimane i da svjetlo Allahove vjere uvijek iz njega sija.