ŠUTENOVAČKA DŽAMIJA

Imam: Harun-ef. Demirović

Ideja za izgradnju džamije u naselju Šutenovac nastala je u periodu od 1994-1996. godine. U tom periodu teravije namaz se klanjao u kući Kasović Nedžiba.

Početkom 1996. godine odlukom grupe građana kupljen je plac za džamiju kod Kurtanović Alije, što je naišlo na odobravanje cijelog stanovništva u naselju Šutenovac. Plac površine 4 ara koštao je 34.000 maraka i u cjelosti je isplaćen vlasniku. Za predsjednika građevinskog odbora izabran je Faruk Zukorlić. Izgradnja džamije trajala je dvije godine, a troškovi su iznosili oko 200.000 maraka.

Izgradnja džamije je završena 1998. godine, kada je uvakufljena. Iste godine je bilo i zvanično otvorenje na kojem su prisustvovali najviši zvaničnici Islamske zajednice. Za imama je postavljen Mirsad-ef. Bećirović, koji je na tom mjestu bio četiri mjeseca. Zatim je 1999. godine za imama džamije postavljen Harun-ef. Demirović, koji se na toj poziciji nalazi i danas.

Harun-ef. Demirović diplomirao je na islamskom fakultetu u Bursi 1998. godine.

Džamija je petovaktovna, a u njoj se redovno održava vjerska pouka svake subote i nedelje. Također su zapažene i ramazanske aktivnosti, posebno predavanja za žene, koja se održavaju svake nedelje.

U sklopu Šutenovačke džamije nalazi se i dječiji vrtić Reuda, koji punim kapacitetom radi od 2001. godine.

Broj klanjača koji dolazi u džamiju na pet dnevnih namaza kreće se od 40 do 60.

Glas islama 287, strana 8, Tema broja