O PRINCIPIMA SE NE GLASA

v.d. muftija sandžački Abdurahman ef. Kujević

Čovjek je najodabranije Allahovo stvorenje zbog razuma koji mu je darovan da bi poštovao Objavom propisane principe.

Bez Objave sa neba nemoguće je u potpunosti spoznati istinu i njene principe. Zato je Milostivi Stvoritelj svakom narodu u svakoj generaciji objavljivao knjige i listove preko poslanika koji su ih povjerljivo dostavljali.

“…a svaki narod je imao onoga ko ga je na Pravi put upućivao.” (Er Rad, 7)

Vjera islam, koja je objavljivana svakom poslaniku, kodeks je principa, naredbi i zabrana. Pobožnost i čestitost svakog pojedinca mjeri se onoliko koliko ostvari privrženost poštovanju naredbi i zabrana.

Razum je ljudska specifičnost i privilegija u odnosu na sva druga stvorenja. U arapskom jeziku se za ovu blagodat koristi termin akl i hidžr, što znači zavezati i spriječiti, jer upravo razum sprječava čovjeka da radi ružne stvari, a podstiče ga da čini ono što je pristojno, korisno i lijepo.

Čovjek je društveno biće i kao pojedinac ne može opstati niti do kraja afirmirati izvršavanje naredbi i izbjegavanje zabrana – poštovanje principa. Stoga je potrebno džematsko, odnosno institucionalno organiziranje gdje najbolji i najpametniji predvode društvo ka onome što je najkorisnije i najljepše.

Poslanik a.s. nas je kroz mnoge propise učio organiziranom djelovanju. Obavezao je namaz u džematu na čijem čelu stoji najučeniji (imam), a ostali su poredani u pravim i preciznim safovima. Kada tri muslimana krenu na put trebaju izabrati jednog za vođu. Čim je došao u Medinu udario je temelje zajednici (Umma) izgradivši džamiju koja je vršila ulogu svih institucija u današnjim društvima. Napisao je i Ustav koji je uredio međuljudske odnose svih religija i ljudi koji su živjeli u Medini.

Učio je muslimane da trebaju poštovati i slušati najbolje, a to su najučeniji koji svoje znanje sprovode u praksi. Objasnio je ko je elita i ko se treba slijediti kada je objavio imena desetorice ashaba koji će biti u Džennetu.

Prenosi Abdurrahman ibn Auf da je Resulallah a.s. rekao: ,,Ebu Bekr će biti u Džennetu, Omer će biti u Džennetu, Osman će biti u Džennetu, Alija će biti u Džennetu, Talha će biti u Džennetu, Zubejr će biti u Džennetu, Abdurrahman ibn Auf će biti u Džennetu, Sa'd će biti u Džennetu, Seid će biti u Džennetu i Ebu Ubejde el Džerrah će biti u Džennetu.“ (Bilježi ga Imam Et-Tirmizi).

Na ovaj način Allahov Poslanik a.s. je postavio temelje najboljem načinu funkcionisanja društva, da narod sluša, pita i slijedi najbolje među njima i da se na njih ugleda.

Oko najvažnijih pitanja kod muslimana odlučuju od odabranih najodabraniji. Pravedni halifa Omer ibn Hattab r.a. kada bi se suočio sa važnim izazovima i pitanjima pozvao bi učesnike Bedra, a to su najbolji muslimani kod Allaha, da ih konsultira šta je najbolje činiti.

Kada je htio preseliti odredio je šestoricu pravednih članova Šure da izaberu halifu, pa su odabrali najboljeg ashaba u tom vaktu – Osmana r.a.

Način odlučivanja o bitnim pitanjima gdje svaki pojedinac ima pravo glasa je pored svih pozitivnosti i pun mahana, nedostataka i propusta.

Dovoljno je spomenuti da je u ovom procesu jednako težak glas jednog vrhunskog akademika i običnog maloumnika koji ne zna osnovne stvari o tome šta je korisno, a šta štetno.

Kada se dozvoli svakom da glasa o svemu, pa čak i o principima koji se nikada ne mijenjaju ni u vremenu ni u prostoru, dogodi se da ljudi odluče i izglasaju da imaju pravo da uzmu sebi tele za božanstvo. To je ono što se dogodilo Musaovom narodu kada ih je ostavio same nekoliko hefti dok je on bio na Mikatu da razgovara sa Milostivim Allahom i primi objavu.

Zadnjih nekoliko hefti smo svjedoci jednog od najvećih čuda ovog zemana. Naime, vođa paravjerske tvorevine Sead Nasufović poziva da se organizira tzv. referendum o navodnom izjašnjavanju o jedinstvu Islamske zajednice.

Ovo je besmislica najvećih razmjera koja se uopće mogla čuti, kojoj ne treba nikakav poseban odgovor, ali zbog zbunjenosti određenih pojedinaca da spomenemo samo neke negativnosti ove ideje.

Kakav legitimitet i pravo imaju da pričaju o pravdi i jedinstvu oni koji su neustavno 2007. godine narušili harmoniju i ustrojstvo Islamske zajednice te napravili razdor velikih razmjera u muslimanskom saffu u Sandžaku i šire.

Ova inicijativa jasno govori kako oni doživljavaju Islamsku zajednicu i koliko je ozbiljno shvataju.

Oni bi napravili pristup da o najvažnijim pitanjima našeg dina, ummeta, dunjaluka i ahireta odlučuju podjednako najbolji u društvu – muftije, alimi, muderisi, imami, hadžije, pobožnjaci i oni najgori –  neznalice, alkoholičari, nemoralnici, griješnici, kriminalci i druge sorte ljudi koji ne znaju da poštuju nijednu crtu morala, karaktera i dobra.

A još kada se tome pridodaju sve malverzacije koje prate tzv. demokratske izborne cikluse, onda nam je jasno kako bi Islamska zajednica izgledala po kantarima Nasufovića, njegovih mentora i družine.

Kada bi se udovoljilo ovoj besmislenoj, da ne kažem, maloumnoj inicijativi (a neće se udovoljiti), onda bi svaki režim kojem se ne sviđa djelovanje Islamske zajednice svako malo organizirao nepravedne, korumpirane izbore i uz mito, pritiske i druge kriminalne metode mijenjao strukturu u najvažnijoj instituciji muslimana na ovim prostorima.

Vrhovni organi Islamske zajednice poput Sabora i Mešihata su šura u ovom vaktu koju čine sposobni i povjerljivi članovi društva i tu se od odabranih bira najodabraniji koji nas predvodi baš onako kako je utemeljeno u izvorima naše vjere.

Onaj ko je odbjegao, oteo nekoliko džamija i drugih vakufa te napravio nešto nelegalno na truhlim osnovama ne može se u isti rang staviti sa matičnom legalnom, legitimnom, tradicionalnom institucijom u bilo kojim vrstama razgovora i pregovora.

Rukovodstvo Islamske zajednice je kao i uvijek i po ovom pitanju na visini zadatka. Otvorili smo vrata svima onima koji su pogriješili i udaljili se da se vrate svojoj Zajednici bez ikakvih posljedica i konsekvenci. To je učinio veliki broj džemata i dočekani su na najljepši način bez ikakvog prozivanja ili kritiziranja onoga što je bilo i što su ranije radili.

Islamska zajednica je sada jača nego ikada, radosne vijesti dolaze sa svih strana. Svakodnevno se redaju pobjede koje su preduvjet za onu apsolutnu pobjedu kada će istina i pravda postati dominantna na dobrobit svih ljudi i svih stvorenja i zato obraduj vjernike.

“…a daće vam i drugu koju jedva čekate: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!” (Es Saff, 13)

 

Glas islama 294, strana 7, Muftija sandžački hfz. Abdurrahman-ef. Kujević