Kako steći Allahovu dž.š. ljubav

 

Neizmjerna zahvalnost pripada Uzvišenom Allahu. Njega veliča, slavi i hvali sve što se nalazi na nebesima i Zemlji. On je Silni i Mudri. Neka je Allahov  blagoslov na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, posljednjeg Allahovog poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve vjernike i vjernice do Sudnjeg dana. Amin.

Allah dž.š. voli i želi da Ga Njegova stvorenja dozivaju, da Mu čine dovu i da Mu zahvaljuju. Allah nas nekada stavlja na iskušenja i nevolje, ne što nas ne voli, već iz ljubavi prema nama, što nam želi dobro i da nas približi Sebi. Stoga, svaki vjernik treba da se trudi da se što više približi svome Gospodaru i stekne Njegovu ljubav, naklonost i oprost.

Nalazimo se u mjesecu Ramazanu, mjesecu posebne Allahove dž.š. ljubavi i milosti prema Njegovim stvorenjima. Stoga, iskoristimo ovaj mjesec da se što više približimo Allahu dž.š.

Dosta je načina putem kojih možemo steći Allahovu dž.š. ljubav. U daljem dijelu teksta ću spomenuti samo neke od njih.

 

Učenje Kur'ana razmišljajući i shvatajući njegova značenja

Jedan od razloga ljubavi Allaha dž.š. jeste skrušeno učenje Kur'ana sa razmišljanjem i shvatanjem njegovih pouka i poruka. Nije čudno da bliskost Allahovoj dž.š. knjizi bude jedan od najvećih ibadeta koji su uzrok Njegovoj, subhanehu ve te'ala, ljubavi.

Naši dobri prethodnici duboko su razmišljali o Kur'anu tokom njegovog čitanja i učenja. Oni su Kur'anu prilazili kao što udaljeni i odsutni primaju pismo od svojih najdražih. Alija r.a. kaže: “Vaši prethodnici vidjeli su Kur'an kao pisma od Svoga gospodara. Oni su noću o tim pismima razmišljali, a danju za njima tragali.”

Kur'an ima svoje društvo. Ko se sa Kur'anom lijepo druži i Kur'an se sa njim lijepo ophodi. Ko zapostavi Kur'an i Kur'an njega zaboravi.

 

Približavanje Allahu dž.š. nafilama nakon propisanih dužnosti

Poznato je da obavljanje propisanih dužnosti predstavlja najvrjedniji oblik približavanja Allahu dž.š. Onaj ko ih bude predano, iskreno i u potpunosti izvršavao i uz to se čuvao Allahovih dž.š. zabrana bit će udaljen od Vatre i uveden u Džennet.

Nafile su posebna blagodat od našeg Gospodara putem kojih djelimično možemo nadomjestiti neke propuste kod obaveznih naredbi i povećati ljubav i naklonost našeg Gospodara prema nama.

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Allah džš. kaže: ‘Ko se neprijateljski ponaša prema Mome evliji (pravom robu), Ja ću mu najaviti rat. Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime Sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, onda Ja budem njegov sluh kojim on sluša, njegov vid kojim on gleda, njegove ruke kojima on radi, njegove noge kojima on putuje (u svemu tome pazi da se ne ogriješi o Allahov zakon). Ako šta zatraži to mu dadnem, a ako zatraži Moju zaštitu Ja ga odmah zaštitim.” (Sahih)

 

Stalno spominjanje Allaha dž.š.

Udio u Allahovoj ljubavi odgovarajući je veličini udjela u ovom ibadetu. Zikrullah se u Kur'anu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a 83 vjerodostojna hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govore o zikrullahu. To bez imalo sumnje ukazuje na značaj zikra i njegovu važnost u životu svakog mu'mina.

Allah, subhanehu ve te'ala, u 152. ajetu sure El-Bekare naređuje da Ga se sjećamo pa kaže:

,,Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim nemojte biti nezahvalni.“

Braćo i sestre, jesmo li zaista svjesni ove Allahove, dželle še'nuhu, naredbe i obećanja, a On je Taj koji ne krši Svoja obećanja?!

Zikrullah je ibadet kojeg pripadnici ummeta često zapostavljaju i izostavljaju i smatraju ga privilegijom samo pobožnih ljudi. To je ibadet čiju suštinu ne poznaje veliki broj muslimana i zbog toga ga i zapostavljaju. Običaj je da se zikr čini poslije namaza i uveče i ujutro, ali treba znati da je to ibadet kojeg moramo činiti stalno, spominjući Allaha, dželle še'nuhu, u svakoj prilici. Zikrullah je, braćo i sestre, mehlem za duše mu'mina, efikasno sredstvo za čišćenje naših srca i djelotvoran lijek onda kada ljudska srca obole.

 

Davanje prednosti onome što Allah dž.š. voli nad onim što mi volimo i nad onim našta nas navode naše  strasti

Iskreno se oslonimo na Allaha dž.š. u svakoj prilici. Putem tevekkula mi priznajemo svemoć, sveznanje i neprikosnovenu Allahovu dž.š. volju.

Allah dž.š. kaže: „I ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan!“ (Et-Talak, 3)

Tevekkul znači da učiniš od sebe ono što možeš, a onda sve prepusti Allahu dž.š. On će ti dati ono što je najbolje za tebe. Osoba koja se boji i iskreno voli Allaha uvijek daje prednost onome što Njegov Gospodar voli u odnosu na ono što on voli i našta ga navode njegove strasti.

Allah dž.š. nikada neće ostaviti Svoga roba bez izlaza, ali uz uslov da taj rob učini sve što je u njegovoj moći da pomogne sebi. Gospodar će biti dovoljan Svome robu koji se na Njega osloni u pogledu ovozemaljskog ili ahiretskog posla. Pružit će mu pomoć i olakšat ostvarenje svakog željenog cilja ako Mu se pokorava, a ne da griješi; da Ga se sjeća, a ne da Ga zaboravlja; da Mu zahvaljuje, a ne da poriče Allahove blagogodati koje su mu date. Srce bogobojaznog je puno ljubavi prema Allahu i stvorenjima Njegovim. U tom srcu nema mjesta mržnji, zavisti, svađi, psovci i neprijateljstvu prema drugima.

 

Zahvaljivanje Uzvišenom Allahu dž.š.

Ljudi danas uživaju mnogobrojne blagodati koje im je podario Allah dž.š. Međutim, mnogi od njih se neodgovorno ponašaju prema tim blagodatima, umanjujući njihovu vrijednost i značaj, ne zahvaljujući dovoljno na njima.

Allah dž.š. upozorava nas u Kur'anu i kaže:

„Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi na blagodatima Mojim, i nemojte neblagodarni biti!“ (El-Bekare, 152)

Ovo upozorenje na sjećanje na Allaha, tj. zahvaljivanje Njemu Jedinome, nije radi Njega. Allah je Svemoćan i toga neovisan, ali je to sjećanje potrebno nama ljudima, koji smo ovisni o Allahu dž.š. Većina ljudi je, nanažalost, nezahvalna na blagodatima od Uzvišenog Allaha dž.š.

Allah dž.š. ukazuje na to u Kur’anu sljedećim ajetom:

„A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna.“ (En-Neml, 73)

Razmislimo o našem životu i pronaći ćemo mnoštvo stvari i blagodati koje su nam date od strane Allaha dž.š. Ako želimo da zadržimo te blagodati i da nam se one dodatno uvećaju, onda moramo što više zahvaljivati Uzvišenom Stvoritelju i slaviti Ga jezikom, srcem i djelom.

 

Druženje sa onima koji vole Allaha dž.š. i koje On voli

Druženje sa onima koji vole Allaha i koji Njega vole jedna je od velikih blagodati za svakog čovjeka. Naš Poslanik a.s. je upozorio:

„Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. Zato, neka pazi ko će mu prijatelj biti. (Ebu Davud)

A naš narod kaže: „S kim si – takav si!“

Stoga, dragi brate i cijenjena sestro, ako želiš biti sa onima koje Allah dž.š. voli onda za bliske prijatelje uzmi samo one koji se boje Uzvišenog Allaha i koji Njega vole, kloni se onih na koje se On rasrdio, osim u slučaju kada ih želiš pozvati na pokornost Allahu dž.š., ali i tada budi oprezan da se ne desi obrnuto, pa da oni tebe na bilo koji način ne udalje od ljubavi i milosti našeg Gospodara.

Molim Allaha dž.š. da nam podari ljubav prema Njemu Uzvišenom i učini nas od onih koji ne daju prednost svojim strastima nad onim što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Amin.

 

Glas islama 296, strana 18, autor: Džemil-ef. Destanović