Ramazan – mjesec posta

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Milostivom, Samilosnom, Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana. Neka je najljepši i najpotpuniji salevat i selam na Allahovog Poslanika,  na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vjernike koji slijede njegov put – put islama do Sudnjega dana.

Jedan on najvećih oblika ibadeta je post, koji je Allah dž.š. propisao Svojim robovima. Uzvišeni kaže;

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekare, 183)

Post je ustezanje od jela, pića i spolnog općenja, uz postojanje iskrenog nijeta da se to čini isključivo u ime Uzvišenog Allaha. Post je svojevrstan vid zekata na dušu kojim se ona oplemenjuje i čisti od različitih odvratnih primjesa, niskosti i ružnog morala. Uzvišeni Allah u ajetu također spominje da se vjernicima post naređuje baš onako kako je bio naređen i narodima prije njih, na koje se oni mogu ugledati i u njima vidjeti lijep primjer. Stoga je potrebno da se vjernici istinski potrude u izvršavanju ove stroge dužnosti i nastoje da je obave potpunije nego što su je obavljali oni prije njih, a sve to kako bi se svoga Gospodara više bojali i od Njega više strepili i strahovali.

Prenosi se od Ibn Omera r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Islam je utemeljen na pet stvari: svjedočenju da nema istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana.” (Muttefekun alejhi)

U mubarek mjesec Ramazanu vjernicima je data posebna počast time što je u njemu propisan ibadet posta. Ibadet posta je jedan od ibadeta kojima se vjernik najbrže približava svome Gospodaru, jer ibadetom posta vjernik zadobija poseban magfiret kojim se mogu anulirati svi prethodni grijesi.

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko isposti mjesec Ramazan čvrsto vjerujući i želeći Allahovu nagradu i Njegovo zadovoljstvo, bit će mu oprošteni raniji grijesi.“ (Buhari)

Prema tome, musliman posti zato što čvrsto vjeruje u obaveznost posta koji mu je propisao njegov Gospodar, a ne zarad straha ili stida od drugih ljudi i za svoj post očekuje nagradu kod Uzvišenog Allaha, a ne od nekog drugog.

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Uzvišeni Allah kaže: – Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu, osim posta! Post je Moj i Ja ću za njega posebno nagraditi” Post je štit. Kada neko od vas bude postio neka ne govori ružne riječi i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio sa njim neka kaže: – Ja postim! Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha dž.š. je ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari raduje se svome iftaru i kada sretne svoga Gospodara radovat će se svome postu.” (Muttefekun alejhi)

– Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu

Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem Danu. Post će reći: – Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa primi moje zauzimanje za njega! Kur'an će reći: – Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa primi moje zauzimanje za njega! I njihovo zauzimanje će se i primiti.“

– Postači će ulaziti na posebna džennetska vrata Er-Rejjan

Od Sehl ibn-Sa’d se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „U Džennetu imaju vrata Er-Rejjan i na njih će ući isključivo postači. Reći će se: – Gdje su postači? Oni će ustati i ući na ta vrata. Poslije toga vrata će se zatvoriti i niko više na njih neće ući.” (Buharija)

Brojne su koristi i dimenzije posta: duhovne, zdravstvene, socijalne i druge. Posebno bitan aspekt posta jeste duhovna dimenzija, po čemu se islamski post razlikuje od puke apstinencije od hrane i pića. Vjernik i vjernica znaju da je post ibadet koji se ne prima izuzev s iskrenim nijetom posta radi Allaha dž.š. te slijeđenjem prakse Muhammeda a.s. Post bi čovjeku trebao biti dodatni motiv u ostavljanju onoga što je, po islamu, strogo zabranjeno, prije svega: ogovaranja, laži, prenošenja tuđih riječi s ciljem sijanja neprijateljstva među ljudima, nepravde, nasilja, a zatim i ostalih velikih grijeha, jer svrha posta nije puko gladovanje i apstinencija od hrane, pića i strasti, nego sticanje bogobojaznosti.“

Danas sve više naučnici na post gledaju kao na prirodni fenomen bez kojeg nema zdravog i ispravnog života. Post tokom mjeseca Ramazana ima veoma pozitivno djelovanje na kompletan zdravstveni sistem čovjeka, te pomaže kod niza oboljenja. Allahov Poslanik a.s. je rekao;  „Postite, bit ćete zdravi.“ (Taberani)

Kada je socijalna dimenzija posta u pitanju, postač kada osjeti glad proživljava ono što siromašni proživljavaju svaki dan, pa se tako postom saosjeća sa njima, jer slušati o gladnima nije isto što i dijeliti glad sa njima.

Zbog svega navedenog, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoje poglede, čuvajući na taj način i granice posta. Ako nešto i učinimo loše tokom posta, loše progovorimo ili pogledamo u zabranjeno, slušamo zabranjene stvari, donesimo što više istigfara i pokajmo se Allahu dž.š. za iste prijestupe.

 

Glas islama 296, strana 14, autor: Mr. Asmir-ef. Crnovršanin