UZROCI ZEMLJOTRESA

Poštovana braćo, uvaženi vjernici, ovih dana smo svjedoci jakih zemljotresa koji su pogodili Albaniju i zemlje u okruženju, a onaj najjači se prije nekoliko dana dobro osjetio i u našem šeheru Novom Pazaru.

Zemljotresi, vulkani i uragani dio su Allahove vojske koji mogu biti kazna neposlušnima, iskušenje poslušnima, a velika opomena spašenima. Takve pojave ne možemo mehanički poimati na način da možemo njima ovladati ili ih odvojiti od toga da su dio Allahove dž.š. vojske.  Jedan od najupečatljivijih kur’anskih ajeta koji govori o zemljotresu nalazi se u suri En-Nahl. Uzvišeni u 26. ajetu kaže:

,,I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio, stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.” 

U vrijeme hilafeta Omera ibn el-Hattaba r.a. zemljotres je potresao Medinu. Omer r.a. je uzeo svoj bič i udario po zemlji, uzviknuvši: “Stani u ime Allaha” i zemljotres je stao.
Nakon toga, Omer r.a. je sakupio sve stanovnike Medine i rekao im: “Ako samo još jedanput zemljotres potrese Medinu, tako mi Allaha ja vas napuštam, jer zemljotres je djelo naših grijeha!” Nakon toga, nikada više zemljotres nije pogodio Medinu.

Što se tiče uzroka zemljotresa, nisu to samo tektonska pomijeranja tla već, prije svega, “tektonska” pomijeranja i poremećaji u ljudskoj duši, u ljudskom ponašanju i odnosu prema životu i svim blagodatima koje nam je Allah dao i podredio. Zemljotresi se dešavaju onda kada čovjek pređe granicu Allahovih zabrana, kada okrene leđa Allahovoj uputi, kada strast svoju za svoga boga uzme, kada umjesto na nogama – uspravno počne hodati naglavačke, kada se oda alkoholu, kocki, drogi i kada kao ludak đuska i igra u klubovima i diskotekama u kojima se razvrat čini. Tada nastaje nered, haos i kuršlus u njegovoj duši, u njegovom vlastitom životu, koji onda ima nesagledivo štetne posljedice na cjelokupni život, pa čak i zajednicu.

Danas je na Zemlji, na mnogim mjestima, u mnogim domovima i porodicama ugašeno svjetlo vjere i upute u kojima vlada tmina zablude i grijeha. Zemlja trpi ogromni teret ljudskih grijeha: nasilje, razvrat, alkohol, drogu, kocku, nemoral, krađu, laž, kamatu, mito, korupciju, ogovaranje, potvore, prolijevanje nedužne ljudske krvi. Sve su to grijesi koji izazivaju Allahovu srdžbu i zbog kojih Allah šalje razne vidove kazni među kojima i zemljotres ne bi li se ljudi pokajali i opametili, našta nam aludira sljedeći kur’anski ajet:

„Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On dã da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili.“ (Er-Rum, 41)

Čovjek je uzrok nereda i katastrofa koje se dešavaju na Zemlji, kao što bi trebao biti uzrok reda, mira i harmonije u životu, u porodici, u zajednici, na osnovu zakonitosti koju je Allah uspostavio, a koja glasi: “Čovječe, ako budeš činio dobro – bit će ti dobro, a ako budeš činio zlo – tako će ti se i vratiti.”

Uzvišeni Allah dž.š. u suri Er-Ra’d u 11. ajetu kaže:

,,Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni.”

One koji negiraju da su grijesi uzrok kazne i raznih belaja na Zemlji, podsjećamo na historijske činjenice koje nijedan razuman čovjek ne može negirati. Šta je drugo izvelo Adema i Havu iz Dženneta ako nije grijeh, šta je dovelo do općeg potopa u vrijeme Nuha a.s. ako nije grijeh, zašto je narod Semud uništen stravičnim krikom od kojeg su ljudima srca popucala, pa su odjednom umirali ako nije zbog grijeha, zbog čega je melek Džibril svojim krilom potkopao Sodomu i Gomoru i podigao ih toliko visoko da su stanovnici prvog neba čuli glasove različitih životinja i strahovite ljudske krikove, a zatim ih samo prevrnuo i uništio ako nije zbog grijeha. Zašto i kako je Allah poslao ptice koje su ispuštale tešku glinu iz kljunova, pa uništio silnike koji su krenuli da Kabu sruše ako nije zbog grijeha. Zbog čega je pred očima ljudi zemlja progutala oholog bogataša Karuna iz Faraonovog naroda ako nije zbog grijeha.

Ibn Ebi Dunja bilježi predaju od Enesa ibn Malika da je on sa još jednim čovjekom ušao kod Aiše r.a. pa su je upitali: “Majko pravovjernih, obavijesti nas o uzrocima zemljotresa?” Aiša r.a. je odgovorila: “Kada ljudi sebi ohalale blud, alkohol i muzičke instrumente, Allah kaže Zemlji: – Zatresi se ne bi li se pokajali i vratili, a ako se ne pokaju uništi ih!” Zatim su upitali: “Je li to kazna za njih?” Odgovorila je: “Pouka i milost vjernicima, a kazna i Allahova srdžba nevjernicima.”

Na osnovu vjerodostojnih predaja saznajemo da čak i životinje osjećaju negativne posljedice ljudskih grijeha, među kojima je i izreka Mudžahida koji je rekao: “Kad nastupi suša, životinje proklinju grješnike i govore: – Zbog ljudskih grijeha i mi ispaštamo.”

Četvrti pravedni halifa Alija r.a. kaže: „Svaka kazna uslijedi isključivo nakon grijeha, a otklanja se jedino pokajanjem – tevbom.”

Hafiz Ibnul-Kajjim kaže: „Allah Uzvišeni nekada dozvoli Zemlji da prodiše, što prouzrokuje brojne zemljotrese, od čega Allahovi robovi uzmu pouku straha i poniznosti prema Allahu Uzvišenom, pokajanja i odustajanja od neposlušnosti, harama i grijeha. Robovi se tada pokore Allahu Uzvišenom i pokaju i tako su prvi muslimani znali i govoriti nakon nastanka zemljotresa: – Vaš Gospodar vam ukor šalje!“

Poštovani vjernici, na nama spašene u ovom iskušenju je da se pokajemo Uzvišenom Allahu dž.š., da činimo što više istigfara, da se stalno kajemo zbog učinjenih grijeha, da redovno klanjamo i izvršavamo Allahove naredbe a klonimo se zabrana,  da budemo bolji nakon namaza nego što smo bili prije njega, da popravljamo stanje u svojim porodicama i činimo dobra djela.

Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas sačuva razne vrste belaja, zemljotresa i iskušenja, da nam popravi stanje u porodici i društvu i uputi nas na Pravi put.

AMIN!

HUTBA, Mr. Asmir-ef. Crnovršanin, Glas islama 301, strana 41