Lekcije o postu iz sunneta Muhameda a.s.

Život Muhammeda a.s. je po mnogo čemu specifičan i krije tajnu uspjeha, formulu opstanka i stimulans skladnog življenja. Vjera islam je sazdana od Božije objave i poruka Njegovog poslanika Muhammeda a.s., njegovog načina propovijedanja te vjere, kao i svega što čini sistem življenja nazvan Sunnetom.  Odlike i posebne note tog sistema dolaze do izražaja u određenim situacijama kao što su mjesec Ramazan. Ramazan je mjesec milosti, oprosta od grijeha i konačnog spasa od vatre, ali i mnogih drugih odlika od kojih neke ističemo.

Ono što posebno učimo iz života Muhammeda a.s., a tiče se ovog mjeseca jesu sljedeće stvari:

 • Post je prilika da se duhovno i tjelesno očistimo

Čišćenje je preduslov zdravlja za tijelo i ljudski organizam. Čišćenjem se održava vitalnost i otklanjaju štetne stvari koje mogu ugroziti organizam. Isto tako, pored tjelesnog čišćenja insanu je potrebno i duševno čišćenje koje također biva preduslov dobrog duševnog stanja i garantuje sretan život.  Savremena medicina je dokazala da je post izvanredan tretman organizmu tokom kojeg se odvija fascinantan proces regenerisanja ćelija, i to izumiranjem starih i rađanjem novih. Izgladnjivanje organizma često se koristi kao metod u liječenju mnogih bolesti. Paralelno sa tim tjelesnim procesom odvija se i svojevrsni nevidljivi – duševni proces relaksacije koji se postiže postom, noćnim namazom, učenjem Kur'ana, zikrom i drugim vidovima ibadeta.

 • Ramazan je izvanredna prilika za novi početak

Svaki čovjek teži sretnom življenju i potpunom uspjehu, ali na putu ostvarivanja tih težnji stoji život sa izazovima – svojevrsnim usponima i padovima. Da bi nastavio putem uspjeha potreban je predah i sakupljanje snage za novi početak. Stanje koje je se naziva okretanje nove stranice u životu. Nova stranica za ljudski rod je okrenuta baš u ovom mjesecu objavom Kur’ana i početkom misije Muhammeda a.s. Zato je ovo plodan period za reakomulaciju snage, za novi početak. Osjećanja čovjeka u ovom mjesecu su izoštrena, pa ih zato treba iskoristiti. Dakle, ako želiš da sa sobom uradiš nešto dobro, da kreneš ka boljem, onda je Ramazan najbolja prilika.

 • Ramazan je mjesec suosjećanja

Malo je situacija kada osjetimo oskudicu za hranom i vodom, još manje je stanja kada tu potrebu nismo u mogućnosti da utolimo. Međutim, kroz post se identifikujemo sa onima koji tu potrebu osjećaju, a nisu u stanju da sebi i svojima obezbijede minimum za egzistenciju. Post je stanje kada možemo vidjeti, ili bar nakratko osjetiti glad, ali i probuditi svijest o onima kojima stanje gladi dugo traje, a za koje nemaju rješenja.

Pored ovih svojstava koje vjernik osjeća i u kojima uživa, postoje i brojne druge koristi koje pruža mjesec Ramazan. Da bi se one ostvarile vjernik mora biti posvećen, predan i uporan u ostvarivanju potpunog doživljaja ramazanske slasti.

Poslanik a.s. nas podsjeća na tu predanost kao preduslov postizanja oprosta grijeha i kaže: „Ko isposti Ramazan u vjeri i nadi, bit će mu oprošteni grijesi.“

Neke od radnji koje su sunnet u ovom mubarek mjesecu:

 • Da se iftari odmah, a da sehur čeka do zadnjeg vremena

Da se iftari odmah kada nastupi vrijeme. Poslanik a.s. kaže: “Ljudi će biti dobro sve dok budu požurivali sa iftarom, a sehurali kasno – u zadnje vrijeme sehura.“ (Buhari)

 • Da ugosti postača

Poslanik a.s. kaže: „Ko iftari postača imat će nagradu koliko je i on kao postač imao, a da se postaču ne umanji od njegove nagrade.“ (Nesai, Tirmizi)

 • Da se iftari hurmom

Poslanik a.s. kaže: „Ko od vas posti neka se iftari hurmom, ako nema onda neka se iftari vodom, zaista voda čisti.“ (Tirmizi)

 • Da sehura

Od odlika Ramazana je i sehur. Poslanik a.s. kaže: „Praktikujte sehur, zaista je u sehuru berićet.“ (Buhari)

 • Da dio noći provede u ibadetu

Od odlika mjeseca Ramazana je da vjernik praktikuje kijamu lejl, tj. da dio noći provodi u ibadetu. Ovdje se misli na klanjanje teravih namaza, ali i drugih dobrovoljnih namaza, učenje Kur'ana i drugih vidova ibadeta.

 • Učenje Kur'ana

Ramazan je mjesec kada je otpočela objava Kur'ana i on se zato naziva mjesecom Kur'ana. Brojne su predaje koje ukazuju na to da je Poslanik a.s. u ovom mjesecu učio Kur'an, a da ga je Džebrail preslušavao. Ovo ukazuje da je on posebna prilika kada bi vjernici trebali da se druže sa Kur'anom Časnim.

 • I'tikaf

Osamljivanje i usredsređivanje na ibadet u zadnjoj trećini Ramazana bila je praksa Muhammeda a.s. Učenjaci kažu da je to osamljivanje dodatni ibadet s ciljem da se postigne veličanstvena kaderska noć – Lejletu-l-Kadr, koja ima nesvakidašnje značenje.

 • Učenje dova

Ramazan je prilika koju vjernik treba da iskoristi za upućivanje molitvi i dova. Zanimljivo je da je Uzvišeni Allah u suri El-Bekra, kada govori o postu, Svoj govor okončao ajetom: „A kada te robovi Moji upitaju za Mene, pa Ja Sam blizu, uslišavam dove onome ko Me doziva…“

Na kraju, najljepša poruka o postu je izreka Džabira r.a. u  kojoj kaže:

„Kada postiš neka posti tvoj sluh i vid od laži i zabranjenih djela. Ostavi se ugrožavanja komšije i u postu pronađi smiraj i spokojstvo. Nemoj da ti dan kad postiš bude kao onaj kada ne postiš.“ (Ibn Ebi Šejbe)

Glas islama 304, strana 10, Prof. dr. Hajrudin Balić