Konkurs za upis dva kandidata za usavršavanje arapskog jezika

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji

u saradnji sa kuvajtskom organizacijom Džud Al-Hajrije

raspisuje

K O N K U R S

za upis dva kandidata na usavršavanje arapskog jezika

u turskom gradu Gaziantep

Kurs počinje početkom septembra i traje godinu dana.

Uslovi za prijem kandidata:

– Da je svršenik srednje škole općeg smjera.

– Da nema manje od 18, a ne više od 26 godina.

– Da ima volju i želju za učenjem arapskog jezika.

Organizator se obavezuje da organizira nastavu i obezbijedi smještaj i hranu.

Korisnik kursa je dužan regulisati putne troškove i posjedovati novac za svakodnevne lične potrebe.

Mešihat Islamske zajednice