Intervju predsjednika Mešihata za egipatski “Savtu-l-Azhar”

“Savtu-l-Azhar”, časopis Univerziteta Al-Azhar, u svom posljednjem broju od 6. januara 2021. godine objavio je interviju sa predsjednikom Mešihata i vrhovnim muftijom muslimana u Republici Srbiji dr. Mevlud ef. Dudićem, u kojem je muftija Dudić govorio o stanju i položaju muslimana u Srbiji i nizu drugih aktuelnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju muslimani Srbije, Sandžaka i cijelog regiona, kao i pripadnici islama u Evropi i svijetu. Muftija Dudić je ukazao na važnost Deklaracije o ljudskom bratstvu, koju su u Abi Dabiju 2019. god. potpisali dr. Ahmed Tajjib – šejhu-l-Azhara i Papa Franjo – poglavar Katoličke crkve i potrebu da se sa njom bolje upoznaju svi ljudi, posebno pripadnici islama. Također, osvrnuo se i na ulogu Univerziteta Al-Azhar te njegov nemjerljivi naučni doprinos podizanju časti i dostojanstva vjere i vjernika kroz svoje svršenike i ulemu koju tradicionalno krasi širina, umjerenost i tolerancija u tumačenju propisa islama. Naglašena je potreba da ovaj islamski univerzitet, kao jedan od najvećih u svijetu, u našem vremenu i budućnosti mora imati veći uticaj i prisustvo kod muslimana širom svijeta.