Sjećanja na sandžačkog gaziju

U pitomom selu kraj grada Tutina,
Rodila je majka ponosnoga sina,
Ne sluteći da će tadž na glavu nosit’,
Radeći za islam i Sandžak ponosit.

Hadži mula Emin dedo mu je bio,
Osnove islama u njega ulio,
Da razborit bude i stav svoj iznosi,
Istinu da voli, nepravdi prkosi.

Vrlo mlad je zvanje on muftije stek’o,
U Evropi svoje kolege pretek’o,
Sa dvadeset i tri godine je stao,
I sandžački ummet mudro vodit’ znao.

Riječi su mu oštre kao sablja britka,
Istinu govori, kao munja svitka,
Ruši protivnike snagom argumenta,
Znanjem naučnika vrhunskog talenta.

Iz pepela drvo izniklo zeleno,
Okićeno znanjem, vjerom izvezeno,
Probudi se nada u budućnost bolju,
Život ima smisla, narod dobi volju.

Da je spreman branit vjeru islam divnu,
I svoj Sandžak lijepi, staru domovinu,
Da pokaže ponos sandžačkih Bošnjaka,
Noseć’ bajrak dina čestitih predaka.

Obnovio temelj Islamskoj zajednici,
Usafio braću, da su k’o vojnici,
Da predano rade i hrabro se bore,
Na putu istine uspjehe da stvore.

Na prvome mjestu nauka mu bila,
Jer to mlade hrabri, podiže im krila,
Da uspravno idu, znaju da su ljudi,
Da znanje caruje i da pravda sudi.

Od mekteba dječjih, pa sve do Medrese,
Kaz’o Bošnjacima koje su adrese,
Za njihovu djecu, nauku i rad,
Da se znanjem kiti čovjek dok je mlad.

Islamski fakultet u centru Pazara,
Gdje će mladi širit baklju vjerskog žara,
Pravilno pronicat’ u ideje vjere,
U druge oblasti i naučne sfere.

Glas islama svijet je cijeli upoznao,
I Istok i Zapad istinu saznao,
Da se nad Sandžakom nepravda provodi,
A da ga Muftija u slobodu vodi.

El Kelimeh kuća izdavačka znači,
Sa znanjem i knjigom Bošnjaci su jači,
Udruženje Merjem da žene izvede,
Da djecu odgoje na putu pobjede.

Tu su i hadžije, Allahovi gosti,
Da im Milostivi sve grijehe oprosti,
Vjeroučitelji, ti marljivi ljudi,
U školama uče da se vjera budi.

I na tome Mufti, braćo, nije stao,
Univerzitet je Sandžaku predao,
Da visoko znanje na njemu se stiče,
Da se Sandžaklije njime uvijek diče.

Za vakuf je spreman uvijek život dati,
Taj Božji emanet hrabro sačuvati,
Od dušmana dinskih, željnih tuđeg haka,
Nek’ ih stalno prati Božja kazna svaka.

Bošnjačku kulturu on je oživio,
BKZ je zato na vrhu izbio,
Pobijedio glatko protivničke liste,
Jer Bošnjake varat tada mogli niste.

Kao pečat cijelom islamskome radu,
Ulijeva Muftija Bošnjacima nadu,
Osnivajuć’ BANU, mudrosti i znanja,
Za akademike i naučna zvanja.

Politika ruši, lomi svakom krila,
Zato je SPP potrebna nam bila,
Da pokaže jasno bošnjačkom narodu,
Život ima smisla samo uz slobodu.

Da ne zaboravim Festival islama,
Kojim zasja svjetlo, prekide se tama,
I u Ramazanu, mjesecu pobjede,
Svi Bošnjaci zajedno za iftarom sjede.

Još će mnogo toga Sandžak okusiti,
Uz zahvalu Bogu, Njegovoj mudrosti,
Gazi Isa-bega trg se ustoliči,
U centru Pazara, gdje mu i priliči.

I na kraju, smjerno, zahvalni smo Bogu,
Što Bošnjaci takvog vođu imat mogu,
Sandžačkog gaziju što nam ponos diže,
Božijoj milosti da budemo bliže.

U dovi predano molim Dragog Boga,
Da Muftiju našeg, poniznoga roba,
Uvede u Džennet, gdje nur vječno gori,
U baščama rajskim, da dušu odmori.

 

Piše: Prof. dr. Mustafa Fetić

Glas islama 315, decembar 2021.

Rubrika:Tema broja