LEJLETU-L-KADR JE BOLJA OD HILJADU MJESECI

Koliko nas želi da ga Allah dž.š. poživi i da mu život traje što duže, pritom, radeći dobra djela. Mnogi žele da nakon djetinjstva i mladosti prožive 83 godine, pa kada se tome dodaju godine djetinjstva i mladosti, to bude 100 godina, a to je dug život. Međutim, taj život kojeg čovjek želi da proživi i moli Allaha Uzvišenog da mu ga podari kako bi ga proživio u činjenju korisnih i dobrih djela, Allah dž.š. je u jednoj noći podario sljedbenicima Muhammeda s.a.v.s. Taj dugi život sazdan je u noći Lejletu-l-Kadra.

Noć vrjednija od hiljadu mjeseci
El-Kadr je počast i uzvišen položaj. To je noć moći. U njoj je objavljena Knjiga moći, preko moćnog Poslanika, za moćnu zajednicu (ummet). Ima li veće vrijednosti od one da djela u toj noći budu bolja od djela koja se neprekidno čine hiljadu mjeseci u kojima nema Lejletu-l-Kadra.
Prenosi se da je Poslanik s.a.v.s. primijetio da je život predislamskih naroda prosječno dugo trajao. Isto tako, svjedokom je bio da ljudi ovog ummeta prosječno žive šezdeset, sedamdeset ili osamdeset godina, pa ga je to rastužilo. Jer, želio je da njegovi sljedbenici dosegnu puno dobrih djela kao što su protekli narodi činili, pa mu je Allah dž.š, iz počasti prema njemu i njegovom ummetu, dao ovu koja je bolja od hiljadu mjeseci ili osamdeset i tri godine i četiri mjeseca. Ta noć se ponavlja svake godine u mubarek mjesecu Ramazanu. Da li ste negdje drugdje vidjeli takvu mnogostrukost? Ona nije 100%, niti 200%, čak ni 1000% mnogostruka, već jedna noć je bolja i vrjednija od trideset hiljada noći od drugih noći. Koje god da se djelo u njoj učini, ono je vrjednije od hiljadu mjeseci u kojima se ne nalazi Noć Kadra. Njene blagodati obasipaju Allahove vrijedne robove sve do svanuća, a i meleki se tad, Allahovom voljom i dozvolom, spuštaju na Zemlju.

Noć odredbe
Nazvana je, također, i Noć odredbe (ar. kadr) zbog svoje veličanstvenosti i važnosti kod Uzvišenog Allaha. Zatim, zbog skrivanja ljudskih sramota i mnoštva opraštanja grijeha koja se dese upravo te noći. To je Noć opraštanja, kao što se navodi u hadisu: „Ko provede Lejletul-Kadr sa imanom i nadajući se nagradama, bit će mu oprošteni svi protekli grijesi!” (Buharija i Muslim)
Neki su kazali da je nazvana svojim imenom zbog toga što se te noći određuju i zapisuju odredbe stvorenjima za narednu godinu. Tada se određuju život i smrt, spašeni i upropašteni, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, te sve drugo što Uzvišeni bude želio da se desi u narednoj godini, kao što kaže: „Ha-mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u njoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna!“ (Ed-Duhan, 1-6)

Vrijeme Lejletu-l-Kadra
Noć Kadra se nalazi u mjesecu Ramazanu, jer je Uzvišeni Allah rekao: “U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanje dobra od zla.” (El-Bekare, 185)
Međutim, koja je to noć u Ramazanu? Neki su rekli da je to prva noć Ramazana. Hasan el-Basri i neki pravnici (el-fukaha’) i imami smatraju da je ona sedamnaeste noći Ramazana – noć bitke na Bedru u kojoj je Uzvišeni Allah spustio meleke: „I u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske.“ (El-Enfal, 41)
Neki ashabi, poput Ebu Se’ida el-Hudrija, mišljenja su da je ona dvadeset prva noć Ramazana, oslanjajući se na riječi Božijeg Poslanika s.a.v.s. koje je uputio ashabima: „Da li znate kada je noć Lejletu-l-Kadra?“ Zatim su se neki ashabi raspravljali u mesdžidu, pa je (znanje) uzdignuto… Njemu je potom rekao: „Vidim sebe kako u rano jutro te noći činim sedždu u vodi i blatu.“ Ebu Se’id el-Hudri r.a. kaže, a to je čuo od Božijeg Poslanika s.a.v.s, da je nebo bilo vedro i da se odjednom naoblačilo te da je kiša počela padati. Onda je Vjerovjesnik s.a.v.s. u zoru te noći, dvadeset prve noći Ramazana, učinio sedždu, pa se na njegovom čelu vidjela voda i blato.
Po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka, Noć Kadra se nalazi u zadnjih deset dana Ramazana, odnosno u neparnim noćima tih dana. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Tražite je u zadnjih deset dana, u neparnim noćima!” (Buharija i Muslim)
Od svih neparnih noći zadnje desetine Ramazana, u sedam zadnjih je velika mogućnost da bude Lejletu-l-Kadr, upravo zbog hadisa koji se prenosi od Ibn Omera r.a. da su neki ljudi, ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s, sanjali da je Lejletu-l-Kadr u zadnjih sedam dana Ramazana, pa im je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Primjećujem da su se vaši snovi podudarili u pogledu toga da je ona u sedam zadnjih dana, pa ko je bude tražio, neka je traži u sedam zadnjih dana!” (Buharija i Muslim)
Veliki broj ashaba i većina islamskih učenjaka smatrali su da je Noć Kadra dvadeset i sedme noći Ramazana. Čak se spominje da se Ubejj ibn Ka’b r.a. bez ikakve iznimke zaklinjao da je ona te noći, jer se prenosi od Muavije r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Lejletu-l-Kadr je dvadeset i sedma noć!” (Ahmed i Ebu Davud)
Ovu činjenicu treba shvatiti na način da te noći Lejletu-l-Kadr biva učestalije, za razliku od ostalih neparnih noći, te da nije uvijek dvadeset i sedme noći! Naprotiv, nekada može biti i dvadeset i prve noći Ramazana, jer se i tako bilježi u vjerodostojnom hadisu od Ebu Seida r.a. Mudrost skrivanja Lejletu-l-Kadra je u tome da se postigne marljivost pri njenom iščekivanju i traženju, što je suprotno slučaju kada bi se ona obznanila, jer bi se sav trud sveo samo na tu noć.

Kako ćemo provesti noć Kadra
Ramazan je prava prilika prilika za iskreni samoobračun zbog svih životnih nedostataka i propusta u našem odnosu prema Stvoritelju i to je prilika da donesemo čvrstu odluku o iskrenom pokajanju i popravljanju našeg stanja i još smjelije krenemo putevima Njegovog zadovoljstva, naročito u Noći Kadra u kojoj je spas, oprost i sigurnost do svanuća. Od Aiše r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. uobičavao, kada bi nastupilo deset zadnjih dana Ramazana, da oživi noć, probudi svoju porodicu i stegne donji dio svoje odjeće.” (Buharija i Muslim)
A u predaji koju su zabilježili imam Ahmed i Muslim se kaže: ”U zadnjih deset dana bi se posebno trudio, što ne bi činio u nekim drugim danima.” Allahov Poslanik s.a.v.s. bi posebno bio pažljiv u iščekivanju Noći Kadra, znajući i žudeći za svim njenim vrijednostima, ali i želeći da na njenu posebnost ukaže i čitavom ummetu. Noći zadnje trećine Ramazana provodio bi u ibadetu i ne bi spavao. Skrušeno bi se obraćao svome Gospodaru, suzama kvasio i natapao svoju bradu, želeći da bude jedan od onih kojima će se Uzvišeni Allah te blagoslovljene noći smilovati i uputiti ga da postigne sve njene tajne i veličanstvene blagoslove i blagodati koje traju do svanuća. Njegove mubarek noge bi znale otjecati, jecaji srca i duše kroz plač ga njegovim ukućanima izdavati, a želio je samo da bude iskreni i pokorni rob Gospodara nebesa i Zemlje.
Budio bi i svoju porodicu i na blagodati blagoslovljene Noći Kadra ukazivao svojim komšijama i prijateljima, jer je ljudima želio kao i samome sebi, a to je da se u Džennetu vječno naslađuju onim što oči do tada nikada nisu vidjele, uši nikada za to nisu čule, niti je ikada iko mogao na takve, vječite blagodati i užitke i pomisliti. To je znak iskrene ljubavi i prijateljstva.
Zejneb bint Ummi Seleme r.a. je rekla: ”Kada bi od Ramazana ostalo samo deset dana, Allahov Poslanik s.a.v.s. nikoga od svoje porodice, sposobnih za klanjanje noćnog namaza, ne bi ostavljao.”
Aiša r.a. ga je upitala: ”Allahov Poslaniče, ako budem znala koje noći će biti Lejletu-l-Kadr, šta ću u njoj izgovarati?“ Reci: ”ALLAHUMME, INNEKE AFUWWUN, TUHIBBU-L-AFWE, FA’FU ‘ANNI (Allahu moj, Ti potpuno grijehe opraštaš i voliš opraštati, pa mi oprosti).” (Tirmizi, Ibn Madže) ”…da stegne donji dio svoje odjeće” – odnosno, posvetio bi se striktno ibadetu, a udaljio od žena, jer: ”Ko provede Lejletu-l-Kadr sa imanom i nadajući se nagradama, bit će mu oprošteni svi protekli grijesi.” (Buharija i Muslim)
Mnoštvo je načina činjenja ibadeta u Noći Kadra, počevši od zikra, dova, učenja Kur’ana, stjecanja šerijatskog znanja, pokajanja, samoobračuna i sl. Međutim, za sposobne je posebno pohvalno ovu noć provesti u noćnom namazu, jer je vrijednost namaza te noći izuzetna, s obzirom da se u njemu vjernik direktno obraća svome Gospodaru određenim dovama, učenjem Kur’ana i činjenjem sedžde i rukua.
Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša Veličanstvenog, da nas uputi da probdijemo Noć Kadra i da nas Allah u toj noći obaspe Svojom milošću i podari nam bereket u našim životima, porodicama i imecima.

Glas islama 318, autor: msc. Harun ef. Eminagić