Saopštenje Mešihata

Povodom natpisa u medijima da je Islamska zajednica odlučivala o unutrašnjim stvarima na Internacionalnom univerzitetu, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji obavještava javnost da je riječ o neistini, te da se o unutrašnjim stvarima Univerziteta može odlučivati isključivo na organima ove visokoškolske ustanove, u skladu sa Statutom Univerziteta i drugim zakonskim aktima, a nikako na bilo kojem drugom organu ili krugu ljudi.
Internacionalni univerzitet je jedan od najvažnijih vakufa koje je osnovao rahmetli muftija akademik Muamer Zukorlić, uspješno ga vodio dugi niz godina, uspostavio sve organe na kojima je usvojen Statut, kojeg je lično odobrio i u skladu sa njim djelovao do momenta svoje smrti.
Svaki drugačiji pokušaj odlučivanja ili djelovanja na Univerzitetu ili izvan njega Islamska zajednica ne odobrava i smatra ugrožavanjem stabilnosti ove najvažnije obrazovne ustanove u Sandžaku, te narušavanjem njenog vakufskog statusa.

Informativna služba