Posljednji selam profesoru dr. Seferu Međedoviću

IN MEMORIAM
Prof. dr. Sefer Međedović rođen je u Ivangradu, današnjim Beranama, 12. jula 1952. godine, kako je i upisano u ličnim dokumentima. Međutim, istina je da je rođen 13. jula navedene godine poslije 1.00 h, ali je bolnička administracija zabilježila datum 12. iako je on svoj rođendan obilježavao 13. jula, na dan ustanka u Crnoj Gori, koji se slavi kao državni praznik. Odrastao je u radničkoj porodici u naselju Hareme, ispod Limskog mosta, u brojnoj, ali vrlo sretnoj porodici. Nisu imali mnogo, ali dovoljno za bezbrižno djetinjstvo.
Rođen je od majke Bahrije – Bije (djev. Bećiragić) i od oca Riza Međedovića, a veliku ulogu u njegovom odrastanju i školovanju imala je njegova bika (nena), majka njegovog oca, koja se zvala Dževahira – Dževa, mudra i pametna žena, uz pomoć čije penzije je uspio da završi studije, koje će mu odrediti dalji tok života. Upravo zahvaljujući njoj nanijeto mu je babo ime Sefer, kao prvom od petoro djece, po čuvenom činovniku Seferu Hakovom, koji je bio, kako kažu, gospodin i ugledan čovjek u društvu. Njena predviđanja njegovog životnog puta su se ostvarivala i dok je još bila živa ponosila se njime.
Prva tri razreda Osnovne škole “Moša Pijade” završio je u Novom Travniku u Bosni i Hercegovini, što će biti od velikog značaja za njegovo dalje školovanje, budući da je uz taj sistem učenja stekao pravilne radne navike i ozbiljno shvatio odnos prema školi. Ostalo školovanje nastavio je u svom rodnom Ivangradu u OŠ “Vuk Karadžić”, dok je kao izbor srednje škole odabrao gimnaziju “Panto Mališić”.
Pravni fakultet završio je u Prištini 1975. godine, kao jedan od najboljih studenata Univerziteta, gdje mu je odmah ponuđeno da nastavi svoje stručno osposobljavanje kao asistent na Pravnom fakultetu, i to od nekadašnjeg profesora ustavnog prava D. Kulića, koji je u to vrijeme bio predsjednik Ustavnog suda Srbije i važio za jednog od boljih poznavalaca ustavnog prava u bivšoj Jugoslaviji. U međuvremenu je magistrirao (1980.) na temu “Ugovor o korištenju stana u našem pravu”, a titulu doktora nauka dobio je 1986. godine sa radom na temu “Uloga javnog pravobranioca u građansko-sudskom postupku”.

Detalj sa odbrane doktorske disertacije 1986. god.

Svoje prvo radno iskustvo zasniva u Osnovnom javnom tužilaštvu u Beranama (1975.), gdje poslije obavljenog pripravničkog staža uspješno polaže pravosudni ispit (1976.) i ubrzo biva imenovan na mjesto javnog pravobranioca za opštine Ivangrad, Plav i Rožaje, koju funkciju je uspješno obavljao punih 11 godina.

U nekadašnjoj kancelariji javnog pravobranioca (1976.)

Bio je asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 1977. godine, na katedri za građansko pravo, a 1988. godine i docent na istom fakultetu na građansko-procesnom pravu.
Nepune dvije godine je obavljao funkciju sekretara za urbanizam i građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove i katastar, a potom je imenovan za člana Izvršnog odbora Opštine, poslije čega se odlučuje za advokaturu, kao najslobodniju pravnu profesiju, koja će u najvećem dijelu označiti njegov profesionalni put i koja će trajati skoro 30 godina, tačnije od 1989. pa sve do 2017. godine, kada odlazi u starosnu penziju. Kao veliki borac za pravdu težio je da na svaki mogući način ostvari pravo stranaka, pa se vrlo brzio “rasuo” glas o njegom izvrsnim pravničkim vrlinama, zbog čega je 1992. godine predložen za člana Ustavne komisije za izradu novog Ustava Crne Gore.

Izjava o nacrtu novog Ustava iz 2007. god.

Za poslanika u Skupštini Crne Gore izabran je 1990. godine na prvim višestranačkim izborima. Bio je član Republičkog savjeta za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa, čije članove je predlagao predsjednik države i predsjedavao njegovim sjednicama. Bio je član ovog savjeta od 1999. godine u više mandata. Pored rada u Savjetu za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa u Ustavnom savjetu, bio je izabran u Nacionalnom komitetu za realizaciju projekata Savjeta Evrope u okviru “Povezivanja različitosti” sa ciljem koordiniranja. Dana 17.03.2008. godine izabran je za člana Bošnjačkog savjeta. Također, bio je član Senata udruženja pravnika Crne Gore i njegov aktivni saradnik, a u časopisu “Pravni zbornik”, koji izdaje Udruženje pravnika Crne Gore, objavio je više naučnih radova. Bio je član Predsjedništva Matice Bošnjaka – Društvo za kulturu, znanost i umjetnost Sandžaka.
Nakon formiranja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (2002.) izabran je za profesora Pravnog fakulteta i prošao kroz sva univerzitetska zvanja, od docenta do redovnog profesora Univerziteta. Na istom Fakultetu obavljao je funkciju dekana. Predavao je grupu građanskih predmeta: Rimsko pravo, Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo, Ustavno pravo, Ljudska prava i dr. Na Fakultetu za biznis u Peći predavao je predmete Prava biznisa i Sociologiju, a na Fakultetu Menadžment u saobraćaju u Beranama predavao je Pravo biznisa i Pravo u saobraćaju. Bio je gostujući profesor Univerziteta u Travniku i Univerziteta u Prizrenu.
Pored velikog broja studija, rasprava, eseja i ogleda objavio je slijedeće knjige: Uloga javnog pravobranioca u građansko-sudskom postupku (1986. prvo izdanje, 2010. drugo izdanje), Osnovi prava biznisa (FUN, 2005, drugo izdanje 2010.), Krivično-pravno ograničenje slobode (FUN, 2006.), Manjinska prava i slobode (FUN 2009.). Za štampu je pripremio slijedeće publikacije: Stvarno pravo (udžbenik), Položaj i zaštita prava manjinskih naroda u Crnoj Gori, Eseji o bošnjačkom pitanju, Odbrana identiteta i drugi spisi. Redovno je sudjelovao na naučnim skupovima i objavljivao stručne radove iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.
Poslije 40 godina radnog staža doživio je staračku penziju (2017.) godine, ali ga to nije zaustavilo da svakodnevno obilazi svoju advokatsku kancelariju, koja je nastavila svojim radnim zahvaljujući njegovoj djeci, gdje od ukupno osmoro djece koliko ih ima, šestoro je nastavilo njegovim pravničkim putem, dok se dvoje najstarije djece odlučilo za književnost.
Pravni ekspert, univerzitetski profesor i advokat, prof. dr. Sefer Međedović, preselio je 20. maja 2022. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Aišu, dugogodišnju sudiju Osnovnog suda u Beranama, djecu: Ernesta, Hanu, Sabinu, Alminu – Minku, Sajmu, Azru, Beća i Harisa.
Dženaza je obavljena 21. maja 2022. na Jasikovačkom mezarju u Beranama.

Porodica prof. dr. S. Međedovića: s njegove lijeve strane kćerka Sabina, Azra, iznad njega najmlađi sin Haris, do njega supruga Aiša, do nje kćerka Almina – Minka, Sajma i sin Bećo.

Glas islama 320, strana 50-51, rubrika- Naši mehrumi