GENETIČKO PORIJEKLO RAMOVIĆA, BRČVAKA I AKOVA

Ramovići su iz mjesta Brčve kod Bijelog Polja. Po predanju, turski oficir po imenu Ramo oženio je lokalnu kršćanku i nastanio se u Brčvama. Ramovići su po predanju u Brčve došli zajedno sa Hodžićima čije predanje kaže da potiču iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini ili iz Koprivice u Slavoniji, koje su napustili nakon 1700. godine. Neki od Ramovića su se iselili iz sela Brčve u okolno mjesto Strojtenice i preuzeli su prezime Brčvak. Ramovići u Brčvama vode porijeklo od braće Avda i Halima koji su rođeni oko 1780. godine. Potomci Smaila Ramovića iz Brčvi su se u 19. vijeku iselili i naselili tokom vremena u okolna sela Rasovo, Bistricu, Potkrajce i Strojtenicu. Iz bjelopoljske općine Brčvaci su se iselili u Tursku i uzeli prezime Akova, po starom nazivu za Bijelo Polje. U Turskoj ima nekoliko plemena porijeklom iz Bijelog Polja koji su uzeli prezime Akova. U ovom radu predstavljeno je pleme Akova koje vodi porijeklo od Brčvaka. Brčvaci vode porijeklo od Ramovića i zato su ova tri plemena (Ramovići, Brčvaci i Akove) zajedno obrađena.
Svaki čovjek je sklop i mješavina jako puno različitih genskih varijanti. Prilikom stvaranja nove jedinke, dio gena se dobija od oca, a dio od majke. Po istom sistemu roditelji su naslijedili DNK od svojih roditelja, a ovi pak od svojih roditelja i tako unazad generacijama. Mi smo proizvod genetičkog potencijala koji smo naslijedili od naših predaka i okoline koja nas je oblikovala na nama svojstven način. DNK neke jedinke je kompleksna mješavina genskih varijanti nastalih višestrukim miješanjem populacija tokom vremenskih razdoblja. DNK testiranje može nam omogućiti da donekle utvrdimo kompleksnost miješanja različitih populacija tokom vremenskih razdoblja.

Slika 1: Dijagramski prikaz nasljeđivanja na primjeru Nusreta Akove
Dijagramskim prikazom nasljeđivanja na jednostavan način ćemo pojasniti pojam nasljeđivanja i prenošenja DNK s roditelja na potomstvo uz vizualizaciju cijelog procesa.
Na dijagramu (slika 1) prikazano je pet generacija (na primjeru Nusreta Akove). U bazi dijagrama nalazi se sin kao prva generacija, u konkretnom primjeru Nusret; drugu generaciju čine roditelji, otac Omer i majka Mejra; treću generaciju čine djedovi i nane po očevoj i majčinoj strani (po očevoj liniji Murat i Malića, a po majčinoj Džemo i Rabija); četvrtu generaciju čine pradjedovi i pranane, dok petu generaciju čine čukun dedo i čukun nane. Y hromozom imaju samo muškarci, što je na dijagramu predstavljeno u vidu plavog kvadrata, dok kružić predstavlja mitohondrijsku DNK koja se prenosi po ženskoj liniji. Porodično stablo po muškoj liniji čine: otac Omer – djed Murat – pradjed Jusuf, čukun djed i tako generacijama unazad. Svi oni imaju zajednički Y hromozom koji se prenosi s generacije na generaciju, kao što se prenosi i prezime, što je na dijagramu predstavljeno plavim kvadratom. Analizirajući porodično stablo moguće je pratiti pretke plemena najčešće 200 godina unazad, sve do najstarijeg poznatog pretka. Međutim, nakon analize Y DNK, koji se prenosi s generacije na generaciju samo po muškoj liniji, bili smo u mogućnosti pratiti pretke plemena daleko unazad kroz vremenska razdoblja.
Kao što je iz dijagrama vidljivo, tokom svake generacije dolazi do kreiranja novih kombinacija genskih varijanti. Roditelji prenose svoje genetičke markere na potomstvo. Y DNK odnosno Y hromozom prenosi se nepromijenjen s oca na sina po muškoj liniji. Y hromozom se ne prenosi na žensku djecu, tako da ovu vrstu DNK testiranja nije moguće uraditi kod ženskih osoba.
ZAJEDNIČKO PORIJEKLO AKOVA, RAMOVIĆA I BRČVAKA
Poznato je da Brčvaci vode porijeklo od Ramovića, a Brčvaci su u Turskoj promijenili prezime i uzeli prezime Akova po mjestu porijekla (Bijelo Polje). Testom je utvrđeno da testirane osobe: Nusret Akova, Hasan Ramović i Mersid Brčvak imaju istu haplogrupu R-M198, što se sa sigurnošću može utvrditi da Ramovići (Brčvaci i Akove) pripadaju haplogrupi R1a, podgrupi R-M198 (testovi su rađeni preko kompanije Family Tree Dna u Hjustonu u Americi).

PODUDARANJE NUSRETA AKOVE I HASANA RAMOVIĆA
Koristit ćemo nekoliko metoda određivanja genetičke distance Nusreta Akove i Hasana Ramovića.
PRVI NAČIN je korištenje grafičke metode određivanja genetičke distance. Kod testiranih 67 markera Nusret Akova i Hasan Ramović imaju distancu 4 i podudaraju se u 12. generaciji. Kod korištenja ove grafičke metode jedna generacija predstavlja period od 25. godina, što znači da su Nusret Akova i Hasan Ramović imali zajedničkog pretka prije oko 300 godina (najviša tačka na grafikonu predstavlja vrijeme podudaranja).

Grafikon 1: Podudaranja Nusreta Akove i Hasana Ramovića sa testiranih 67 markera

DRUGI NAČIN: Koristit ćemo program upoređivanja podudaranja Nusreta Akove i Hasana Ramovića od 10 do 24. generacije (prvih devet generacija predstavljeno je u porodičnom stablu). U ovom programu koristili smo vrijeme za jednu generaciju 25 godina, pa bi u 12. generaciji procent podudaranja bio 96,89%, što bi predstavljalo vrijeme prije oko 300 godina.

Tabala 1: Usporedna tabela Hasana Ramovića i Nusreta Akove sa testiranih 67 markera
Broj generacije Preračunata godina Procent podudaranja
10 1775. 92.99%
11 1740. 95.31%
12 1715. 96.89%
13 1690. 97.96%
14 1665. 98.67%
15 1640. 99.14%
16 1615. 99.45%
17 1590. 99.65%
18 1565. 99.78%
19 1540. 99.86%
20 1515. 99.91%
21 1490. 99.94%
22 1465. 99.97%
23 1440. 99.98%
24 1415. 99.99%

PODUDARANJE NUSRETA AKOVE SA MERSIDOM BRČVAKOM
Nusret Akova i Mersid Brčvak sa testiranih 67 markera imaju genetičku distancu 3 (ne podudaraju se na 3 markera). Prema ovoj metodi zajedničkog pretka imaju prije 300 godina.
U sljedećoj tabeli prikazano je podudaranje po generacijama. Podudaranje smo predstavili od 10. generacije jer se u porodičnom stablu nalazi prvih 9 generacija.

Tabala 2: Usporedna tabela Mersida Brčvaka i Nusreta Akove sa testiranih 67 markera
Broj generacije Preračunata godina Procent podudaranja
10 1775. 92.91%
11 1740. 95.25%
12 1715. 96.85%
13 1690. 97.93%
14 1665. 98.65%
15 1640. 99.12%
16 1615. 99.44%
17 1590. 99.64%
18 1565. 99.77%
19 1540. 99.85%
20 1515. 99.91%
21 1490. 99.94%
22 1465. 99.96%
23 1440. 99.98%
24 1415. 99.99%

Predstavljanje grafičkom metodom podudaranja Nusreta Akove i Mersada Brčvaka. Kod testiranih 67 markera Nusret i Mersad imaju genetičku distancu 3 i podudaraju se u 10. generaciji.

 

Grafikon 2: Podudaranje Mersida Brčvaka i Nusreta Akove kod testiranih 67 markera

Na isti način mogu se raditi upoređivanja sa osobama iz bližeg i daljeg okruženja. Na jednom primjeru pokazat ćemo ta podudaranja, a takvih je primjera puno kada se tiče Ramovića, Brčvaka i Akova.
PODUDARANJE HASANA RAMOVIĆA I JOSIPA RAKONCA
Tabala 3: Uporedna tabela Hasana Ramovića i Josipa Rakonca (Hrvatska) sa testiranih 37 markera
Broj generacije Preračunata godina Procent podudaranja
10 1715. 83.85%
11 1740. 87.95%
12 1715. 91.09%
13 1690. 93.47%
14 1665. 95.25%
15 1640. 96.57%
16 1615. 97.54%
17 1590. 98.24%
18 1565. 98.75%
19 1540. 99.11%
20 1515. 99.38%
21 1490. 99.56%
22 1465. 99.69%
23 1440. 99.79%
24 1415. 99.85%

Genetička distanca je 4 sa testiranih 37 markera (što znači da se Josip Rakonc i Hasan Ramović kod testiranih 37 markera ne podudaraju na 4 markera).
Podudaranje Josipa Rakonca i Hasana Ramovića sa testiranih 37 markera u 19. generaciji je 99.11%, dok je podudaranje u 24. generaciji 99.85%.
PODUDARANJA RAMOVIĆA, AKOVA I BRČVAKA SA TESTIRANIM OSOBAMA IZ OKRUŽENJA
Na Bošnjačkom DNK projektu možemo vidjeti mapu testiranih osoba iz bližeg okruženja (testirane osobe po nacionalnosti su Bošnjaci), a koji sa Ramovićima, Akovama i Brčvacima imaju zajedničkog pretka. Na slici 2 predstavljene su testirane osobe, a različite haplogrupe predstavljene su različitim simbolima. Simbol – oznaka osoba koje imaju istu haplogrupu kao i Ramovići Akove i Brčvaci.

Slika 2: Podudaranje sa osobama iz okruženja (Bošnjački DNK projekat)
Na slici 3 prikazano je podudaranje Nusreta Akove sa testiranim osobama u Evropi. Najviše osoba sa kojima se Nusret Akova podudara nalazi se u skandinavskim zemljama, Engleskoj i na prostorima Poljske i Latvije. Podaci se nalaze u bazi kompanije Family Tree Dna.

Slika 3: Podudaranja Nusreta Akove sa osobama u Evropi (predstavljeno balončićima)

PUTEVI KRETANJA
Putanju kretanja počinjemo pratiti od prije 240.000 godina, vremena dokle je trenutno nauka indentificirala DNK prvog savremenog čovjeka. Ova granica se stalno pomjera i daljim istraživanjem dosegnut će se do još dalje u prošlosti.
Na svakoj putanji kretanja označili smo na nekoliko mjesta vrijeme kada su se preci Ramovića (Akova i Brčvaka) nalazili na nekom prostoru. Tako, na primjer, oznaka na karti 100.000 predstavlja vrijeme od prije 100.000 godina kada su preci Ramovića, Akova i Brčvaka bili na prostorima Etiopije, 70.000 predstavlja vrijeme od prije 70.000 godina kada su preci Ramovića, Akova i Brčvaka bili na prostorima Saudijske Arabije. Populacija nastavlja kretanje preko Irana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kazahstana i dolazi na prostore oko Kaspijskog jezera prije oko 23.000 godina. Put se dalje nastavlja prema prostorima preko Rusije prema Evropi i prije oko 8.000 godina dolaze na prostore Evrope.

Nustret Akova, Brčve, Bijelo Polje, Crna Gora, živi u Istambulu, Turska, Haplogrupa R-YP371.

Dubljim testiranjem putanja Akova, Brčvaka i Ramovića može se dovesti do Bijelog Polja.

Glas islama 321, autor Fehim Ličina, Islam u društvu