Ekološki odgoj

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uklanjanje s puta onoga što smeta muslimanima je sadaka!“ (Buhari, br. 2891; Muslim, br. 1009)

 

Ekologija potiče od grčke složenice (oikos – kuća, dom i logos – riječ, govor), a podrazumijeva nauku o odnosu organizma prema okolini, o njegovom smještaju i pojavljivanju u prostoru. U širem značenju ekologija se odnosi na zaštitu prirodne okoline od pretjeranog uništavanja, odnosno bilo kakvog nepravilnog odnosa čovjeka prema živoj i neživoj prirodi. (Refik Ćatić i Marko Stevanović, Pedagogija, Pedagoški fakultet u Zenici, 2003, 152-153. str.)

Ekološki odgoj je proces obrazovanja koji se bavi razumijevanjem i upravljanjem okolišem. Cilj je stvoriti svijest o ekološkim pitanjima i poticati održivi način života kod pojedinca i društva u cjelini.

Ekološki odgoj provodi se kroz različite oblike obrazovanja, uključujući školske programe, obrazovanje odraslih, javne kampanje i druge oblike društvenog djelovanja.

Islam posvećuje veliku pažnju ekologiji i očuvanju životne sredine. Postoje mnogobrojni hadisi na spomenutu temu, a mi ćemo navesti neke od njih.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uklanjanje s puta onoga što smeta muslimanima je sadaka!“ (Buhari, br. 2891; Muslim, br. 1009)

Prenosi Abdullah ibn Abas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čuvajte se tri stvari koje su uzrok prokletstva: vršenje nužde na izvoru vode, na sredini puta kojim ljudi prolaze i u hladovinama.“ (Ebu Davud, br. 24; Ibn Madže, br. 323 i Ahmed, br. 2580)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored Sada, radijallahu anhu, koji se abdestio, pa je rekao: „Kakvo je ovo rasipanje?“ “Allahov Poslaniče, zar je i u abdestu rasipanje”,upitao je S'ad. „Da“, reče mu Poslanik, alejhis-selam, „pa makar bio i na rijeci.“ (Ibn Madže, br. 419 i Ahmed, br. 6768)

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Koji god musliman zasadi drvo ili bilo kakvu biljku, pa njihove plodove budu jele ptice, ljudi ili životinje, to će mu se računati kao sadaka.“ (Buhari, br. 6012 i Muslim, br. 1552)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko god oživi (obrađuje) zapušteno zemljište koje nikom ne pripada, on je najpreči da ono bude njegovo.“ (Buhari, br. 2335 i Ahmed, br. 24883)

Islam naređuje da čovjek mora voditi računa o svojoj okolini i njenom unapređivanju, a eksplicitno nam zabranjuje uništavanje dobara koja nas okružuju, bez obzira da li je riječ o životinjama, ili bilju. Dakle, na osnovu spomenutog možemo zaključiti da islam itekako vodi računa o ekologiji i životnoj sredini.

 

Glas islama 328, R: Ekologija u islamu, A: Edin Redžepović