Isra i Mi'radž

Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidu-l-Harama u Mesdžidu-l-Aksa, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

 

Šta je to Isra i kakvu važnost u životu svakog muslimana treba da ima? Šta je to Mi'radž i jesmo li svjesni značaja ovih događaja, te kako mogu uticati na promjene u našim životima?

Ovaj važni događaj spomenut je u Kur’anu i spada u jednu od mu’džiza, a Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, o ovome govori u mnogobrojnim hadisima.

Nakon godina iskušenja, Miradž dolazi kao nagrada Poslaniku, alejhisellamu, koji ni poslije tolikih kušnji na polju pozivanja u islam nije odustao.

U Kur'anu se kaže: Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! (El-Inširah, 5-6)

Pouka je sasvim jasna: Rezultati i nagrade dolaze nakon napornog rada, truda i zalaganja.

Kada se pokuša lingvistički protumačiti značenje riječi Isra, nalazimo na tumačenje da je to „putovanje noću“. Međutim, ono ne predstavlja obično noćno putovanje, već putovanje Muhammeda, alejhisselam, od Mesdžidu-l-Harama u Mekki (iz kuće Ummihane, kćeri Ebu Talibove) do Mesdžidu l-Aksaa u Jerusalemu.

Jedna od zanimljivosti, kada je riječ o putovanju Israa i Miradža, jesu i prijevozna sredstva na tome putu:

  1. Burak (bijela životinja, manja od mazge, a veća od magarca) – od Mekke do Kudsa:

Predaja kaže da melek Džibril dobija naredbu da ide u Džennet i da u njemu nađe jednog buraka kojeg će dovesti Muhammedu, alejhisselam. Između 40.000 buraka – namijenjenih kao jahalice poslanicima i vjerovjesnicima – zatiče jednog koji se izdvojio i koji „plakaše, niti jede, niti pije, gledaše…“ Razlog tog njegovog stanja bijaše duboka čežnja za Muhammedom, alejhisselam, i susret sa njime. U noći Israa njegova želja se ostvarila.

  1. Mi'radž (smaragdno-zelene stepenice) – od Kudsa do prvog neba:

Na tim smaragdno-zelenim (Ibn Dihje) ili zlatno-srebrenim (Ka'b el-Ahbar) stepenicama sazdanim, kako se još veli, od safira i topaza, koje se spuštaju na lancima od bisera, Poslanik, alehisselam, uzdignut je na prvo nebo. U hadisima se spominje kako onaj koji umire svoj pogled upire prema ovim stepenicama, ovom Mi'radžu, i pogled mu se ukoči kad ih ugleda (Kurtubi, Tezkira, 132; Muslim, 921). Dakle, po ovim najljepšim stepenicama ikada viđenim nazvan je cijeli događaj Mi'radža.

  1. Na krilima meleka – od prvog do sedmog neba:

Od prvog do sedmog neba Poslanik, alejhisselam, proputovao je na krilima meleka. Allah, dželle šanuhu, pokazao je i nebeskom carstvu vrijednost Njegovog Miljenika. Svi su imali koristi od viđenja Alejhisselama: meleci, poslanici… Na svakom nebu Poslaniku, alejhisselam, iskazana je dobrodošlica. Nadmašio je i najodabranije poslanike, pa je zato i njegov ummet najbolji ummet…

  1. Refref – od Sidre do Mjesta susreta i munadžata:

Melek Džibril nije mogao nastaviti putovanje dalje od Sidre, što znači da je Muhammed, alejhisselam, odabraniji kod Allaha, dželle šanuhu, od svih meleka i svih ljudi. Refref je zelena džennetska nosiljka ili nosiljka sastavljena od džennetskih zelenih ptica. Nakon što je refref došao do određene granice, Poslanik, alejhisselam, je bio uveden u prostor svjetla gdje je bio susret i razgovor sa Uzvišenim Allahom.

Na ovom časnom mjestu podaren je najveći dar čovječanstvu: propisano je PET DNEVNIH NAMAZA.

Isra i Mi'radž iz tog razloga trebaju predstavljati podsjetnik svima nama i prilikom obavljanja svakog namaza trebamo imati na umu događaj koji se desio, a zahvaljujući kome imamo blagodat dnevnih namaza.

Glas islama 328, R: Islamske teme, Priredila: Džemila Dudić-Delić