Mjesec redžeb – promjenom kible promijeni sebe nabolje

“Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnome hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova – a Allah motri na ono što oni rade.” (Bekara, 144)

 

Nalazimo se u mjesecu redžebu, kojeg zbog svoga hurmeta i vrijednosti Uzvišeni Gospodar, Allah dž.š., učini svetim uz mjesece muharrem, zu-l-kade i zu-l-hidždže. Mjesec redžeb, pored toga što u sebi sadrži dvije mubarek noći, Regaib i Mi’radž, značajan je i po jednom iznimnom događaju u historiji islama. Druge hidžretske godine ili 17 mjeseci poslije Hidžre, Allah dž.š. je muslimanima promijenio kiblu. Do tada su se u namazu okretali prema Jerusalemu i Mesdžidu-l-Aksau, a od tad, od redžeba 624., Uzvišeni Allah naređuje:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnome hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova – a Allah motri na ono što oni rade.” (Bekara, 144)

Mjesec redžeb Muhamed a.s. preporučuje da bude mjesec promjena u čovjeku. Bilježi se da je Muhamed a.s. rekao: „U mjesecu redžebu često izgovarajte istigfar, činite tevbu – pokajanje Gospodaru svjetova, jer tako mi Boga nema sahata u kojem Allah dž.š. u tom mjesecu ljude ne oslobađa od vatre.“

Zato, plemeniti vjerniče, postoji samo jedan ispravan put. Svi drugi putevi su krivi. Taj ispravni put je onaj kojeg Allah dž.š. određuje kao pravac Kible. To je pravac na kojem čovjek čini ono što Allah dž.š. od njega traži, to je pravac ili put na kojem se čovjek boji onog što Allah dž.š. zabranjuje. Svi ćemo se, bez izuzetka, susresti sa pitanjem: „Šta bijaše tvoja kibla?” Znamo da ćemo se svi suočiti sa melekima Munkirom i Nekirom u kaburu i, između ostalih, ovo će nam pitanje postaviti. Znat će odgovoriti na pitanje onaj koji sada dok živi na dunjaluku zna i ne samo zna već u skladu sa naučenim živi i svoj život usmjerava u zadatom pravcu, tj. prema Kibli.

Da bi čovjeku bilo lahko razlučiti pravi put od stranputice, ispravni put od krivih, Allah dž.š. objavljuje Knjigu koju naziva Furkan. Tako u toj knjizi Allah dž.š. jasno razlikuje ono što voli od onog što ne voli. On Uzvišeni kaže: „Allah voli strpljive.” A strpljivost je strpiti se od grijeha, biti ustrajan na putu dobra. Allah dž.š. kaže: „Allah uistinu ne voli one koji granicu prelaze.” Allah dž.š. kaže: „On voli one koji dobro čine, ne voli one koji griješe.“ On kaže: „Voli one koji se bore za pravdu, a ne voli nasilnike.” On Uzvišeni nam, pokazujući šta je ispravno, a šta ne, objavljuje: „On voli one koji se čiste, a ne voli otpadnike.” On Uzvišeni kaže: „On voli one koji se na Njega oslanjaju, a ohole ne voli. Činiti ono što je Njemu drago, a kloniti se onog što prezire jeste hod stazom koja je pravi put, to je usmjerenje života ispravnim putem. Sjećajući se u mjesecu redžebu, u kojem sada jesmo, tog historijski važnog događaja iz naše prošlosti kada je Uzvišeni objavio Poslaniku i vjernicima da od sada, pa do dana Sudnjega lice svoje u molitvi i život svoj usmjeravaju ka Mekki, mi, ustvari, odlučujemo da mjesec redžeb bude mjesec naše promjene. Poslanik Muhammed a.s. kaže: „Mijenjajte se u redžebu.”

U svakome sahatu u ovome mjesecu Allah dž.š. oslobađa od vatre. Izaberimo makar jedan sahat i pokajmo se Gospodaru svjetova i promijenimo svoj odnos prema Gospodaru nebesa i Zemlje. Allah dž.š. od ljudi traži da Mu budu zahvalni. Najviši vid zahvalnosti Stvoritelju jeste namaz. Ti muhadžiri koji su s Poslanikom iz Mekke došli u Medinu bili su radosni kada je Allah dž.š. odredio da u namazu lica svoja okreću prema zavičaju. Obradovat ćemo mi sebe kao što je Uzvišeni obradovao njih ako ostavimo grijeh koji se zove ostavljanje namaza. Zapostavljanje namaza je grijeh. Promijenimo svoj odnos prema Bogu. Izaberimo sahat u kojem ćemo, zbog toga što ćemo se odlučiti promijeniti, biti oni koji će se spasiti od vatre.

Osim što trebamo mijenjati svoj odnos prema Stvoritelju, Allah dž.š. nas obavezuje da mijenjamo svoj odnos prema sebi. Možete zamisliti kako su se radovali Ebu Bekr, Omer, Osman i svi muhadžiri koji su stigli iz Mekke u Medinu kada je Allah dž.š. objavio: „Okrećite se ka zavičaju svom.“ Bili su iznimno radosni. Zamislimo kako bi se naša duša radovala kada bi odredili sahat u ovome danu, kada bi izabrali sahat u ovome mjesecu i odlučili ne činiti grijehe prema sebi i tako ispunjavati obaveze prema sebi koje se zovu čuvanje svog života i zdravlja. Poslanik a.s. kaže: „U redžebu činite istigfar.” To je prilika koju nam Allah dž.š. daje.

Mjesec redžeb je prilika da promijenimo i svoj odnos prema ljudima, prema komšijama, prema braći i sestrama i da naučimo da Poslanik Muhamed a.s. kaže: „Dvojica ljudi muslimana koji se u ime Allaha vole, sastaju i rastaju bit će stanovnici Dženneta”, u drugoj predaji se kaže: „…bit će u hladu kad drugog hlada ne bude bilo.” Eto, Allah dž.š. nam i kroz mjesec redžeb, kao mjesec u kojem oprašta, pruža priliku da promijenimo kurs u svome životu, da sa stranputice krenemo ispravnim putem, da iz tmine krenemo osvijetljenom trasom. U ovom mjesecu Allah dž.š. je naredio: „Usmjeri lice svoje prema Mekki”, usmjeri život svoj prema Kur’anu, uskladi sebe i svoje ponašanje s onim što će ti donijeti sreću na oba svijeta i Allahovo zadovoljstvo i nagradu na budućem svijetu. Mjesec redžeb je prilika za sveukupnu promjenu, pa možemo promijeniti i svoj odnos prema zajedničkom dobru, prema državi i domovini.

U mjesecu redžebu se promijenila kibla i takva ostala do Sudnjega dana, u mjesecu Rredžebu imamo priliku da promijenimo sebe. Poslanik a.s. kaže: „Činite istigfar i pokajte se.” Nalazimo se na polovini ovog mjeseca. On nam ujedno nagovještava i skori dolazak mjeseca Ramazana. Počinjemo li sa pripremama za njega? Čistimo li naše duše od grijeha kako bi Allahova milost mogla u njih ući. Jesmo li se pokajali od grijeha, jesmo li se halalili sa onima sa kojima smo u zavadi? Ako nismo onda nam je još malo vremena ostalo da to učinimo. Zato izaberimo makar jedan sahat u ovom mjesecu i promijenimo se.

Gospodaru naš, pomozi nam da budemo od onih koji se uvijek prema Kibli okreću, koji srca svoja, misli svoje i djela ka Tebi usmjeravaju.

Glas islama 328, R: Islamske teme, A: Msc. Harun-ef. Eminagić