Kamen temeljac za izgradnju džamije u naselju Bukreš – Erozija